Back

ⓘ Dihloroeten
                                     

ⓘ Dihloroeten

Dihloroeten ili dihloroetilen, često skraćeno označen sa DCE, se može odnositi na bilo koji od nekoliko izomernih formi organohlorida sa molekularnom formulom C 2 H 2 Cl 2:

Postoje tri izomera:

  • 1.1-Dihloroeten
  • 1.2-Dihloroeten E i Z
                                     
  • koji od dva izomerna organohlorida sa molekulskom formulom C2H4Cl2: 1, 1 - Dihloroetan etiliden dihlorid 1, 2 - Dihloroetan etilen dihlorid Dihloroeten
  • DCE se može odnositi na: Dihloroetan Dihloroeten

Users also searched:

...