Back

ⓘ Dihloroetan
                                     

ⓘ Dihloroetan

Dihloroetan se može odnositi na bilo koji od dva izomerna organohlorida sa molekulskom formulom C 2 H 4 Cl 2:

  • 1.1-Dihloroetan etiliden dihlorid
  • 1.2-Dihloroetan etilen dihlorid