Back

ⓘ Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline
Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline
                                     

ⓘ Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline

Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline je enzim koji je kod ljudi kodiran ALAD genom.

ALAD enzim se sastoji od 8 identičnih podjedinica i katalizuje kondenzaciju 2 molekula delta-aminolevulinata, čime se formira porfobilinogen prekurzor hema, citohroma i drugih hemoproteina. ALAD katalizuje drugi korak u porfirinskom i hemnom biosintetičkom putu. Cink je esencijalan za enzimatsku aktivnost. Olovo inhibira ALAD, počevši od krvnih nivoa olova koji su nekad smatrani bezbednim (

                                     
  • Aminolevulinska dehidrataza se može odnositi na: Porfobilinogenska sintaza, enzim Dehidrataza delta aminolevulinske kiseline enzim
  • Mehanizam inhibicije se razlikuje od enzima do enzima. Dehidrataza δ aminolevulinske kiseline koja katalizuje drugi korak biosinteze hema je metaloprotein

Users also searched:

...