Back

ⓘ NT5E
NT5E
                                     

ⓘ NT5E

5-nukleotidaza, poznata i kao ekto-5-nukleotidaza ili CD73, je enzim koji je kod ljudi kodiran NT5E genom. CD73 konvertuje AMP u adenozin.

                                     

1. Funkcija

Ekto-5-nukleotidaza 5-ribonukleotidna fosfohidrolaza; EC 3.1.3.5 katalizuje konverziju na neutralnom pH purin 5 mononukleotida u nukleozide, pri čemu je preferentni supstrat AMP. Enzim se sastoji od dimera sa dve identične 70-kD podjedinice vezane glikozil fosfatidil inozitol vezom za spoljašnju stranu membrane plazme. Ovaj enzim se koristi kao marker diferencijacije limfocita. Konsekventno, deficijencija NT5 se javlja kod raznih bolesti imunodeficijencije. Postoje druge forme 5 nukleotidaze u citoplazmi i lizozomima. One se razlikuju od ekto-NT5 po njihovim supstratnim afinitetima, potrebom za prisustvom divalentnog jona magnezijuma, ATP aktivaciji, i inhibiciji neorganskim fosfatima. Retke alelne varijante su vezane za sindrom odraslog-doba kalcifikacije zglobova i arterija CALJA koji utiče na bočne, femoralnu, i tibijalne arterije čime se redukuje cirkulacija u nogama, i zglobovima ruku i stopala, što uzrokuje bol.

                                     
  • Termin ENT ima više značenja. Ekvilibrativni nukleozidni transporter Epimer, ent - prefiks za enantiomere NT5E enzim
  • Termin NTE ima više značenja. Lizofosfolipaza, enzim NT5E enzim Negativna termalna ekspanzija, fizikohemijski proces
  • Severozapadne teritorije, Kanada Vindous NT, Mikrosoftov operativni sistem NT5E enzim Mononitrotoluen, organsko jedinjenje Sve strane koje počinju sa NT
  • региону Север - Па де Кале, у департману Па де Кале која припада префектури Béthune Ен типографија је типографска јединица, величине пола ем НТ5Е ензим

Users also searched:

...