Back

ⓘ Insulinski receptor
Insulinski receptor
                                     

ⓘ Insulinski receptor

Insulinski receptor je transmembranski receptor koji aktiviraju insulin, IGF-I, IGF-II, i koji pripada velikoj klasi receptorskih tirozinskih kinaza. U pogledu metabolizma, insulinskih receptor ima ključnu ulogu u regulaciji glukozne homeostaze, funkcionalnog procesa koji pod degenerivnim okolnostima može da dovede do niza kliničkih manifestacija, uključujući dijabetes i kancer. Biohemijski, insulinski receptor je kodiran jednim genom INSR, iz koga se alternativnim splajsovanjem tokom transkripcije formiraju bilo IR-A ili IR-B izoforma. Dalje posttranslacione izmene ovih izoformi dovode do formiranja proteolitički skraćenih α i β podjedinica, koje nakon kombinovanja imaju sposobnost formiranja homo ili hetero-dimera, čime nastaje ≈320 kDa disulfidno vezani transmembranski insulinski receptor.