Back

ⓘ Bor suboksid
Bor suboksid
                                     

ⓘ Bor suboksid

Bor suboksid je čvrsto jedinjenje koje sadrži šest atoma bora i jedan atom kiseonika. Njegova struktura je izgadena od osam ikosaedara na vrhovima romboedralne jedinične ćelije. Svaki ikozaedron je jedinjenje sa dvanaest atoma bora. Dva atoma kiseonika su locirana u pukotinama duž romboedralnog pravca. Usled njegovih kratkih interatomskih veza i jakog kovalentnog kaaraktera, B 6 O manifestuje opseg izuzetnih fizičkih i hemijskih svojstava, kao što je velika tvrdoća, miska masena gustina, visoka toplotna provodnost, visoka hemijska inertnost, i izuzetno dobra otpornost na habanje.

                                     
  • азиди и триазотна једињења оксиди: азот - моноксид NO азот - диоксид NO2 азот - субоксид N2O динитроген - моноксид, гас за смејање азот - тетроксид N2O4 азот - пентоксид
  • неуротоксичан те има способност да инхибира неуротоксичност кетамина и азот - субоксида За разлику од кетамина и NO, ксенон не стимулише ефлукс из допамина из

Users also searched:

...