Back

★ Kombinatorna hemija                                     

★ Kombinatorna hemija

Kombinatorna hemija se sastoji od hemijskih sintetičkih metoda и omogućavaju pripremu velikog broja jedinjenja у pojedinačnom procesu. Kolekcije jedinjenja се могу sastojati од smeša, setova pojedinačnih jedinjenja или hemijskih struktura formiranih pomoću računarskog softvera. Kombinatorna hemija se može koristiti za sintezu malih molekula сам peptida.

Strategije које omogućavaju identifikaciju korisnih jedinjenja у kolekcijama su tako isto deo kombinatorne hemije. Metodi и se koriste u kombinatornoj hemiji se takode koriste izvan hemije.

                                     

1. Увод

Sinteza molekula у kombinatornom maniru može brzo da dovede do velikog broja molekula. На пример, molekul sa tri tačke raznovrsnosti može da formira N A 1 X N-A 2 X N R 3 {\displaystyle N_{R_{1}}\times N_{R_{2}}\times N_{R_{3}}} mogućih struktura, gde su, N, R 1 {\displaystyle N_{R_{1}}}, N R 2 {\displaystyle N_{R_{2}}}, i, n, r 3 {\displaystyle n_{r_{3}}} brojevi Različitih Supstituenata.

Osnovni princip kombinatorne hemije je da se pripreme kolekcije са veoma великим brojem jedinjenja, i da se zatim identifikuju korisna jedinjenja у kolekcijama.

Mada je kombinatorna hemija bila u industrijskoj primeni tek година и 1990-их-сви ови, njeni koreni dosežu исти 1960-их-сви ови, kad je istraživač са Rokfelerovog univerziteta, Brus Merifild, započeo ispitivanje sinteze peptida у čvrstoj fazi.

У njenoj modernoj formi, kombinatorna hemija, да veromatno izvršila najveći uticaj у farmaceutskoj industriji. Istraživači, који rade na optimizaciji profila aktivnosti jedinjenja kreiraju kolekciju са mnoštvom različitih или srodnih jedinjenja. Napredak robotike je doveo do industrijskog pristupa kombinatornoj sintezi, omogućavajući rutinsku pripremu kolekcija sa preko 100.000 novih jedinjenja godišnje.

Da bi mogli da rukuju tako великим brojem strukturnih mogućnosti, istraživači često kreiraju virtualnu kolekciju, računarsku enumeraciju имам mogućih struktura datog farmakofora са свим dostupnim reaktantima. Takva kolekcija se može sastojati од stotina miliona virtualnih jedinjenja. Istraživači odabiraju podset virtualne kolekcije za stvarnu sintezu na bazi raznih proračuna, ја kriterija.

                                     

2. Kombinatorna sinteza peptida

Kombinatorna" sinteza i podele mešanja" - то је bazirana на sintezi čvrste faze коју je razvio Merifild. Ako se kombinatorna peptidna kolekcija sintetiše koristeći 20 aminokiselina ili drugih tipova gradivnih blokova zrnca koja daju čvstu podršku se dele u-20 jednakih porcija. Tome sledi spajanja različitih aminokiselina u svakoj porciji. Treći korak je mešanje имам porcija. Тако три koraka sačinjavaju ciklus. Elongacija peptidnih lanace se može ostvariti putem jednostavnog ponavljanja koraka ciklusa.

Procedura je ilustrovana sintezom dipeptidne kolekcije koristeći iste три aminokiseline као gradivne blokove у два ciklusa. Svaka komponenta те kolekcije sadrži dve aminokiseline uredene у različitom redosledima. Aminokiseline које se koriste u sparivanju га predstavljene žutim, plavim i crvenim krugovima na slici. Divergentne strelice označavaju podele rezina čvrste podloge зелени булевар krugovi u jednake proporcije, vertikalne strelice označavaju sprezanje сам konvergentne strelice prestavljaju mešanje сам homogeniziranje porcija podloge.

Ливе prikazuje da se u два sintetička ciklusa formira 9 dipeptida. U trećem сам četvrtom ciklusu 27 tripeptida i-81 tetrapeptida bi se formiralo, respektivno.

Sinteza" podele сам mešanja" ima nekoliko izuzetnih svojstava:

 • Ona je visoko efikasna. Kao што живе demonstrira broj peptida formiranih у sintetičkom procesu 3, 9, 27, 81 у југо-eksponencijalno povećava са brojem izvršenih ciklusa. Koristeći 20 aminokiseline u svakom sintetičkom ciklusu broj formiranih peptida-то је: 400, 8.000, 160.000 сам 3.200.000, respektivno.
 • Samo se jedan peptid formira na svakom zrncu podloge. To je posledica upotrebe samo jedne aminokiseline u koracima formiranja sprega. Медутим-то није познато који су пептидными окупирами које zrnce.
 • Razdeljivanje podloge у jednake uzorke osigurava formiranje komponenti kolekcije у približno jednakim molarnim kvantitetima.
 • Метод i podele mešanja se može koristiti za sintezu organskih то је лечење које druge vrste kolekcije koja se može pripremiti од gradivnih blokova postepenim procesom.
 • Sve peptidne sekvence se formiraju u procesu и se može izvesti kombinacijom aminokiselina korištenih у ciklusima.

Године 1990-их, три grupe su opisale metode za pripremu peptidnih kolekcija biološkim metodima i godinu dana kasnije Fodor et al. su objavili izvanredan method вас sintezu peptidnih nizova на малим staklenim pločicama.

Метод" paralelne sinteze" je razvio Марио Geysen sa saradnicima radi pripreme peptidnih nizova. Oni su sintetisali 96 peptida на plastičnim štapićima iglama obloženim na krajevima čvrstom podlogom. Игле га uronjene in rastvor reagensa smeštenog in otvorima mikrotiracione ploče. Метод je našao široku primenu посебно уз upotrebu automatskih paralelnih sintetizera. Mada je paralelni метод znatno sporiji од kombinatornog, njegova prednost je da je poznato, који су пептида, или ништа не раде jedinjenje se formira na svakoj igli.

Dalje процедура којима се kombinuju prednosti metoda i podele mešanja са paralelnom sintezom га razvijene. У metodu и његов opisale dve grupe čvrsta podloga je smeštena u permeabilne plastične kapsule zajedno sa radiofrekventnom oznakom koja označava jedinjenje које ће југо-formirati у kapsuli. Se Primenjuje procedura koja je slična са metodom i podele mešanja. Medutim u koraku podele kapsule Se raspodeljuju medu reakcionim posudama na bazi koda radiofrekventnih oznaka kapsula.

Različiti метод са истом namenom su razvili Furka et al. Метод se naziva nizna sinteza енгл. синтеза жице. На U-metodu kapsule nemaju kod. If you are his nanizane као biseri ogrlice i stavljaju se u reakcione sudove u nanizanoj formi. Identitet kapsula, kao i njihov sadržaj, su poznati na osnovu njihove pozicije u nizu. Nakon nekoliko koraka sprezanja kapsule se raspodeljuju medu novim nizovima na osnovu definisanih pravila.

                                     

3. Деконволюция i-скрининг. (Deconvolution i screening)

Sintetisani molekuli kombinatorne kolekcije se odvajaju од čvrste podloge i mešaju у rastvoru. U takvom rastvoru se nalaze milioni različitih jedinjenja. Kad je овај sintetički pristup razvijen, u početku je izgledalo nemoguće da se identifikuju molekuli, i da se nadu oni и имају korisna svojstva. Strategije prečišćavanja, identifikacije да сам skrininga га naknadno razvijene da bi se rešio проблема. Sve te strategije him bazirane na sintezi I testiranju parcijalnih kolekcija.

Najranija strategija," iterativni метод je opisana у гор pomenutom dokumentu, which when-Furka napisao in 1982. Identifikacija sekvenci aktivnog peptida obuhavata uzimanje uzorka nakon svakog sintetičkog koraka пре mešanja. Ovi uzorci se koriste u korak po korak identifikaciji testiranjem сам kuplovanjem polazeći од N-terminusa.

Метод" pozicionog skeniranja" je baziran na sintezi сам testiranju serije potkolekcija у којима je дата pozicija sekvence, у свим komponentama zauzeta истом aminokiselinom.

Izostavne kolekcije "у којима a aminokiseline nedostaje u, all peptidima smeše, kao i" aminokiselinske phone kolekcije" које sadrže peptide, which nedostaju in izostavnim kolekcijama South-message legal tako I can koristiti u procesu dekonvolucije.

Ако peptidi нишу odvojeni од čvrste podloge radi se smešama granula, pri čemu svaka granula sadrži jedan peptid. Smit i njegovi saradnici su pokazali da se peptidi ја могу да testirati у vezanoj formi. Овај приступный пост легален тацо користи скрининг пептидных колекций. Kolekcija vezanih peptida se testira rastvorenim ciljnim proteinom. Granule za које су vezani proteini se izdvoje, протеина se odvoji од granula i zatim se identifikuje sekvenciranjem.

Donekle različit pristup its proizveli Tejlor I Morken. Oni su koristili infracrvenu termografiju са identifikuju katalizatore kod nepeptidnih fiksiranh kolekcija. Kad su granule urone у rastvor supstrata, granule које sadrže katalizator га sijaju zbog toplote koja se oslobodena u njima, te su ја могу да odvojiti.

Komponente kombinatorne kolekcije Yugo-post legal tako I can testirati jedna po jedna nakon odvajanja by pojedinačnih granula.

Kad se radi sa nepeptidnom organskim kolekcijama, не jednostavno da se odredi identitet sadržaja granule kao што je to slučaj sa peptidima. Da bi se prevazišla ова poteškoća razvijeni su metodi вас fiksiranje на granulama paralelno sa sintezom kolekcije, pri čemu se molekuli и kodiraju identitet jedinjenjana formiranju у granuli. Fiksirani molekuli ја могу то formiraju peptidne или nukleotidne sekvence, или binarni kod.                                     

4. Nauka o materijalima

Tehnike kombinatorne hemije га našle primenu u nauci o materijalima. Пионерское допринозное Су послали П. Г. Шулц и др. tokom devedesetih u kontekstu luminescentnih materijala dobijenih putem kodepozicije памет у silicijumskom supstratu. Njegovom radu je predhodovao doprinos Ј. Ј. Hanaka since the 1970s. године mada računarska сам robotička oruda нишу bila dostupna tako da метод не nišao širu primenu u на . Рад is nastavilo nekoliko akademskih grupa I kak kompanije са великим и istraživačkim razvojnim programima Symyx Тецхнологиес, ГЕ, Дов Цхемицал и др. Tehnika is ekstenzivno korištena you katalizu, premaze, elektroniku, kao I u mnogim, poljima. Primjena odgovarajućih informatičkih alata, да kritična za rukovanje, administraciju, i skladištenje ogromne količine proizvedenih podataka. Novi tipovi metoda dizajna eksperimenata га takode razvijeni da bi se efikasno adresirali veliki eksperimentalni prostori, који dostupni su koristeći kombinatorne metode.

                                     

5. Raznovrsnot hemijskih kolekcija

Mada je kombinatorna hemija bila esencijalni deo ranih istraživanja lekova tokom perioda и premašuje dve dekade, до сада je samo jedna de novo kombinatorno hemijski sintetisana hemikalija odobrena вас kliničku upotrebu од стране ФДА sorafenib, multikinazni inhibitor, који se koristi u tretmanu napredne faze raka bubrega. Analiza niske stope uspešnosti ovog pristupa sugeriše da je jedan od razloga znatna ograničenost hemijskog prostora, који кад-pokriven produktima kombinatorne hemije. О uporedivanju svojstava jedinjenja kombinatornih hemijskih kolekcija са svojstvima odobrenih lekova i prirodnih produkata, Feher, ја Šmidt га uočili са kombinatorne hemijske kolekcije имају nizak stepen hiralnosti сам strukturne rigidnosti, што je u suprotnosti sa svojstvima lekova. Mada prirodni produkti нишу zadnjih dogina bili popularni u polju razvoja lekova, znatna proporcija novih hemijskih entiteta su још uvek jedinjenja izvedena iz prirodnih produkata, i stoga se smatra da bi efektivnost kombinatorne hemije mogla da se poboljša povećanjem hemijske raznovrstnosti kolekcija za skrining.

                                     

6. Patentna klasifikaciona podklasa

U-8. izdanju Medunarodne patentne klasifikacije ИПЦ, које je stupilo na snagu 1. januara у 2006. години, specijalna potklasa je kreirana вас patentne aplikacije i patente vezane za ispitivanja u domenu kombinatorne hemije: "C40B".

                                     

7. Види још. (View all)

 • Otkrivanje lekova.
 • Kombinatorika.
 • Molekulsko modelovanje.
 • Matematička hemija.
 • Геминформатика. (Geminformatics)
 • Комбинаторная биологија. (Combinatorial biology)
 • Dinamička kombinatorna hemija.
 • Visokopropusni skrining.
                                     

8. Spoljašnje veze

 • SmiLib - слободан софтвер отвореног кода за decje листинг језика.
 • Комбинаторная хемија: онлајн-магазин. (Combinatorial chemistry in an online store)
 • Преглед Комбинаторни Хемије. (Review Of Combinatorial Chemistry)
 • ГЛАРЕ - слободан софтвер отвореног кода за decje пројектовања библиотеке.
 • Енглеска верзија документа 1982. године.
 • АЦС Combinatorial Science раније часопис комбинаторни хемије.
 • Молекуларне Разноврсност. (Molecular Diversity)
 • Речник појмова који се користе у комбинаторни хемије".
 • Скривена страна приче комбинаторни хемије".
 • Комбинаторная хемија и висок проток.
                                     
 • Medicinska hemija ili farmaceutska hemija je disciplina na raskršću hemije farmakologije, i biologije koja obuhvata dizajn, sintezu i razvoj farmaceutiskih
 • molekula sa znatno različitim farmakološkim osobinama je poznat. Kombinatorna hemija Dizajn lekova Thomas L. Lemke David A. Williams, ур. 2007 Foye s
 • formira nova jedinjenja Hemijski fajl format Hemogenomika Računska hemija Kombinatorna hemija Analiza podataka Hemometrika Žurnal Hemijske Informacije i Modelovanja
 • direktna kombinatorna reakcija, u kojoj se dva ili više reaktanata kombinuju da formiraju jedan proizvod. Opšti oblik direktne kombinatorne reakcije je:
 • стандарде, метрологију и податке, сорбентне материјале за одрживост и комбинаторни приступ велике пропусности за откривање нових материјала и оптимизацију
 • kompjuterske nauke 1978, 1983, 1987 Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici 1980, 1987 i Kombinatorika
 • različitih faktora vidi, na primer, hepatocitni nuklearni faktori Kombinatorno korišćenje podskupa od oko 2000 ljudskih transkripcionih faktora s lakoćom
 • оптимизацију за пројектовање експеримената, статистичари користе алгебру и комбинаторни дизајн. Примењени математичари и статистичари често раде у одељењу математичких
 • траже пут између своје колоније и извора хране. Примарно се користи за комбинаторне оптимизације и проблеме графова. Алгоритам корена је инспирисан улогом
 • неуралних мрежа, комбинаторних алгоритама, вештачке интелигенције, компјутерске геометрије, теорије графова, програмских језика, компјутерске хемије и дигиталне


                                     
 • grube sile je još uvek uspešan i bio je unapreden primenom pristupa kombinatorne hemije kojima se omogućava brza proizvodnja ogromnog broja novih jedinjenja
 • на јединственом хемијском или физичком инпуту до молекула способнх за комбинаторне и секвенцијалне операције, као што су аритметичке операције, тј. молекули
 • tačno jednom i vrati se u početni grad? To je NP - teški problem problem kombinatorne optimizacije, važno u Operacionim istraživanjima i Teoretskom računarstvu
 • Kriptografija Teorija tipa Teotija kategorije Računarska geometrija Kombinatorna optimizacija Kvantna komp. teotija Algoritam je korak - po - korak postupak
 • математичара у комбинаторици три деценије Био је главни уредник Журнала комбинаторне теорије енг. Journal of Combinatorial Theory док се није повукао из

Users also searched:

kombinatorna hemija, хемија. kombinatorna hemija,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →