Back

ⓘ ErbB
                                     

ⓘ ErbB

Receptor epidermalnog faktora rasta je član ErbB familije od četiri strukturno srodne receptorske tirozinske kinaze. Kod ljudi ova familija obuhvata Her1, Her2, Her3, i Her4. Simbol gena, ErbB, je izveden iz imena virusnog onkogena sa kojim su ovi receptori homologni: Eritroblastni Leukemijski Viralni Onkogen. Insuficijentna ErbB signalizacija kod ljudi je asocirana sa razvićem neurodegenerativnih oboljenja, kao što su multipla skleroza i Alzheimerova bolest. Kod miševa gubitak signalizacije posredstvom bilo kojeg člana ErbB familije dovodi do embrionske letalnosti sa defektima u nizu organa: pluća, koža, srce, mozak. Prekomerna ErbB signalizacija je povezana sa razvićem mnoštva različitih tipova čvrstih tumora. ErbB-1 i ErbB-2 su prisutni u mnogim ljudskim kancerima, i njihova prekomerna signalizacija može da bude jedan od kritičnih faktora u razviću i malignosti tih tumora.

                                     

1. Članovi familije

ErbB proteinska familija se sastoji od četiri člana

  • ErbB-4, takode poznat kao HER4
  • ErbB-1, takode poznat kao receptor epidermalnog faktora rasta EGFR
  • ErbB-2, takode poznat kao HER2 kod ljudi i neu kod glodara
  • ErbB-3, takode poznat kao HER3

v-ErbB enzimi su homologni sa EGFR, ali im nedostaju sekvence unutar ektodomena vezivanja liganda.

                                     

2. Strukture

ErbB receptori se sastoje od ekstracelularnog regiona ili ektodomena koji sadrži oko 620 aminokiselina, jednoprolaznog transmembranskog regiona, i citoplazmičnog tirozinsko kinaznog domena. Ekstracelularni region svakog člana familije se sastoji od četiri potdomena, L1, CR1, L2, i CR2, pri čemu "L" označava domene bogate sa leucinskim ponavljanjima, a "CR" regione bogate cisteinom. Ti subdomeni us prikazani u plavoj L1, zelenoj CR1, žutoj L2, i crvenoj CR2 boji na donjoj slici. Potdomeni se takode obeležavaju sa I-IV, respektivno. Donja slika je napravljena koristeći pdb fajlove 1NQL ErbB-1, 1S78 ErbB-2, 1M6B ErbB-3 i 2AHX ErbB-4.

                                     
  • 2 Bone morfogenetski protein 1, 2 Drugi Hepatocitni faktor rasta ErbB Epidermalni faktor rasta Fibroblast faktor rasta 1, 2, 3, 4 Trombocit - izvedeni
  • 2 Bone morfogenetski protein 1, 2 Drugi Hepatocitni faktor rasta ErbB Epidermalni faktor rasta Fibroblast faktor rasta 1, 2, 3, 4 Trombocit - izvedeni
  • 2 Bone morfogenetski protein 1, 2 Drugi Hepatocitni faktor rasta ErbB Epidermalni faktor rasta Fibroblast faktor rasta 1, 2, 3, 4 Trombocit - izvedeni
  • производе окопротеин p21Ras, C - Myc онкоген нађен на 8q24 хромозомске региону, C - erbB - 2 ген. Факторе туморске прогресије представљају епидермални фактор раста

Users also searched:

...