Back

ⓘ Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta
Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta
                                     

ⓘ Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta

Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta je protein koji je kod ljudi kodiran FGFR3 genom. FGFR3 se takode obeležava sa CD333.

                                     

1. Struktura i funkcija

Protein kodiran ovim genom je član familije receptora fibroblastnih faktora rasta FGFR medu kojima je aminokiselinska sekvenca visoko konzervirana tokom evolucije. Članovi FGFR familije se medusobno razlikuju po nihovom afinitetu za ligande i tkivnoj distribuciji. Reprezentativni protein pune dužine se sastoji od ekstracelularnog regiona, sastavljenog od tri imunoglobulinu slična domena, jednog hidrofobnog jednoprolaznog membranskog segmenta i citoplazmatičnog tirozinskog kinaznog domena. Ekstracelularna porcija proteina interaguje sa fibroblastnim faktorima rasta, čime se pokreće signalna kaslada koja utiče na mitogenezu i diferencijaciju. Ovaj član familije se vezuje za kisele i bazne fibroblastne faktore rasta. Mutacije ovog gena dovode do kraniosinostoze i višestrukih tipova skeletalnih displazija. Alternativno splajsovanje se javlja i dodatne varijante su opisane, inključujući one koje koriste alternativni ekson 8 umesto 9, ali one nisu dovoljno ispitane.

                                     

2. Spoljašnje veze

 • GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on Achondroplasia
 • GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on FGFR-Related Craniosynostosis Syndromes
 • GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on Muenke Syndrome
 • GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on Thanatophoric Dysplasia
 • FGFR3+protein,+human на US National Library of Medicine Medical Subject Headings MeSH
 • GeneReviews/NIH/NCBI/UW entry on Hypochondroplasia
                                     
 • ACH se može odnositi na: Receptor 3 fibroblastnog faktora rasta receptorska tirozinska kinaza Acetilholin
 • epitel. KGF je mali signalni molekul koji se vezuje za receptor 2b fibroblastnog faktora rasta FGFR2b Da bi došlo do prenosa signala, neophodan je
 • obuhvataju: Receptorska tirozinska kinaza, kao u receptorima fibroblastnih faktora rasta Većina receptora vezanih za enzime su ovog tipa. Serin treonin - specifična
 • angiogenih stimulatora, uključujući članove fibroblastnog faktora rasta i grupu vaskularnih endotelnih faktora rasta Pored toga, tumori mogu aktivirati angiogene
 • parakrine faktore uključujući angiogenin, vaskularni endotelni faktor rasta VEGF fibroblastni faktor rasta FGF i transformišući faktora rasta - β TGF - β
 • инхибитора ендогена, као што су ангиопоетин 2, и одсуство експресије рецептора фактора раста и других сигнализирајућих молекула који су укључени у ангиогенетску
 • a kinase currently without a cause but not lacking in effects Cell. 64 3 479 - 82. PMID 1846778. doi: 10.1016 0092 - 8674 91 90228 - Q. Rapp UR, Goldsborough
 • за рецепторе за гликозилацију крајњих производа RAGEs Везивањеm AGE на специфичним рецепторима ендотелних ћелије повећавају коагулациони фактори фактор

Users also searched:

...