Back

ⓘ Receptori fibroblastnih faktora rasta
                                     

ⓘ Receptori fibroblastnih faktora rasta

Receptori fibroblastnih faktora rasta su receptori za koje se vezuju članovi familije fibroblastnih faktora rasta. Pojedini receptori ove grupe učestvuju u patološkim procesima. Na primer, jednonukleotidna mutacija u FGFR3 može da dovede do ahondroplazije.

                                     

1. Strukture

Receptori fibroblastnih faktora rasta se sastoje od ćelijskog ligandnog domena sa tri imunoglobulinu slična domena, jednoprolaznog transmembranskog heliksnog domena, i intracelularnog domena sa tirozinskom kinaznom aktivnošću. Ovi receptori vezuju fibroblastne faktore rasta, članove najveće familije liganda faktora rasta, koja se sastoji od 22 člana.

Prirodno alternativno splajsovanje četiri gena receptora fibroblastnih faktora rasta FGFR dovodi do produkcije preko 48 različitih izoformi FGFR. Te izoforme variraju po njihovim sposobnostima vezivanja ligandi i kinaznim domenima, mada svi imaju zajednički ekstracelularni region koji se sastoji od tri imunoglobulinu Ig slična domena D1-D3, i stoga pripadaju imunoglobulskog superfamiliji.

                                     

2. Geni

Do sada je identifikovano pet distinktnih membranskih FGFR proteina kod kičmenjaka i svi oni pripadaju superfamiliji tirozinskih kinaza FGFR1 do FGFR4.

  • FGFR4 vidi još Receptor fibroblastnog faktora rasta 4 = CD334
  • FGFR1 vidi još Receptor fibroblastnog faktora rasta 1 = CD331
  • FGFR6
  • FGFR3 vidi još Receptor fibroblastnog faktora rasta 3 = CD333
  • FGFRL1 vidi još Receptor sličan fibroblastnom faktoru rasta 1
  • FGFR2 vidi još Receptor fibroblastnog faktora rasta 2 = CD332
                                     
  • инхибитора ендогена, као што су ангиопоетин 2, и одсуство експресије рецептора фактора раста и других сигнализирајућих молекула који су укључени у ангиогенетску
  • фиброглијалне супстанце у формираном фибробластном ткиву. Међутим, како се густина неоваскуларизованог дела повећава, тако расте и ниво влакнастог обликовања
  • ćelijske proliferacije signalni put insulinskog receptora signalni put fibroblastnog faktora rasta aktivacija trombocita negativna regulacija formiranja

Users also searched:

...