Back

ⓘ Receptor epidermalnog faktora rasta
Receptor epidermalnog faktora rasta
                                     

ⓘ Receptor epidermalnog faktora rasta

Receptor epidermalnog faktora rasta je receptor ćelijske površine članova familije epidermalnih faktora rasta ekstracelularnih proteina liganda.

Receptor epidermalnog faktora rasta je član ErbB familije receptora, subfamilije sa četiri blisko srodna receptora tirozinske kinaze: EGFR ErbB-1, HER2/c-neu ErbB-2, Her 3 ErbB-3 i Her 4 ErbB-4. Mutacije koje utiču na izražavanje ili aktivnost EGFR mogu da dovedu do kancera.

Epidermalni faktor rasta i njegov receptor je otkrio Stanli Kohen na Vanderbilt univerzitetu. Kohen je podelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1986. sa Ritom Levi-Montalcini za njihovo otkriće faktora rasta.

Users also searched:

...