Back

ⓘ Категорија:Астрохемија
                                               

Арени

Арени су циклични угљоводоници који се по свом хемијском понашању разликују од алифатичних угљоводоника. Најпростији ароматични угљоводоник је бензен C 6 H 6. Арени са алкил групама граде толуене и ксилене.

                                               

Policiklični aromatični ugljovodonik

Policiklični aromatični ugljovodonici su ugljovodonična - organska jedinjenja koja sadrže samo ugljenik i vodonik - koja se sastoje od višestrukih aromatičnih prstenova. Formalno se ova klasa dalje definiše kao grupa molekula koji nemaju dodatne razgranavajuće supstituents na prstenovima. Polinuklearni aromatični ugljovodonici su podskup PAH koji imaju stopljene aromatične prstenove, drugim rečima prstenove koji dele jenu ili više strana. Najjednostavnijji takav molekul je naftalin sa dva aromatična prstena, a jedinjenja sa tri prstena su antracen i fenantren. PAH molekuli su neutralni i n ...

                                     

ⓘ Астрохемија

  • Астрохемија је грана науке у којој се преклапаја астрономија и хемија. Астрохемија изучава хемијске елементе и њихове молекуле какве се јављају у свемиру
  • простора, као и њиховом интеракцијом. Астрохемија - грана је науке у којој се преклапаја астрономија и хемија. Астрохемија изучава хемијске елементе и њихове
  • у свемиру, укључујући њихов настанак, интеракције и уништење зове се астрохемија Ове супстанце се обично налазе у молекуларним облацима, иако се могу
  • сепарацији изотопа пре и током Другог светског рата недавним открићима у астрохемији као и развојем алгоритама за прорачуне у пољу адитивних физикохемијских
  • простора, као и њиховом интеракцијом. Астрохемија Грана је науке у којој се преклапаја астрономија и хемија. Астрохемија изучава хемијске елементе и њихове