Back

ⓘ Homohinolinska kiselina
Homohinolinska kiselina
                                     

ⓘ Homohinolinska kiselina

Homohinolinska kiselina je potentan ekscitotoksin koji je konformaciono-ograničen analog N -metil- D -aspartata i parcijalni agonist glavnog/glutamatnog mesta vezivanja NMDA receptora, sa delimičnom selektivnošću za receptore koji sadrže NR2B podjedinicu. Ovaj ligand je aproksimativno ekvipotentan na NMDA i oko pet puta je potentniji od hinolinske kiseline kao agonist NMDA receptora. Isto tako je utvrdeno da se HQA vezuje za novo mesto vezivanja, koje još nije okarakterisano, koje se razlikuje od NMDA receptora po dejstvu 2-karboksi-3-karboksimetilhinolina, selektivnog liganda tog mesta.

                                     
 • Asparaginska kiselina ili aspartična kiselina skraćenice: Asp ili D Asx ili B predstavlja bilo asparaginsku kiselinu ili asparagin je α - amino kiselina sa hemijskom
 • Domoinska kiselina Domoična kiselina DA је neurotoksin, uzročnik amnezijskog trovanja plodovima mora ASP Ona je analog prolina i kainske kiseline heterociklične
 • kod miševa. Kainska kiselina ima neuro - ekscitotoksični i epileptogenski efekat. Ona deluje kroz kainat receptore. Domoinska kiselina Kainatni receptor Merck
 • Ibotenska kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 5 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 158, 112 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010
 • 1 - Aminociklopropan - 1 - karboksilna kiselina ACC je disupstituisana ciklična alfa - aminokiselina u kojoj je tročlani ciklopropanski prsten kondenzovan sa
 • Kinurenska kiselina transtorin, KYNA je proizvod normalnog metabolizma aminokiseline L - triptofan. Za kinurensku kiselinu je bilo pokazano da poseduje
 • Flufenaminska kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 14 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 281, 230 Da. Knox C, Law V, Jewison T, Liu P, Ly
 • Hinolinska kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 7 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 167, 119 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • Nifluminska kiselina je organsko jedinjenje, koje sadrži 13 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 282, 218 Da. Criddle DN, de Moura RS, Greenwood IA
 • Kuiskualinska kiselina je agonist AMPA receptora i grupe I metabotropskih glutamat receptora. Ona uzrokuje ekscitotoksičnost i koristi se u neurologiji
 • 5, 7 - Dihlorokinurenska kiselina ili DCKA je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 258, 058 Da. Li Q, Cheng T, Wang