Back

ⓘ Androstendiol
                                     

ⓘ Androstendiol

Androstendiol se može odnositi na:

  • Δ 5 -Androstendiol, slab androgen, estrogen, i intermedijar u biosintezi testosterona iz DHEA
  • Δ 4 -Androstendiol, androgen i prodrug za testosteron
  • Δ 1 -Androstendiol, androgen
                                     
  • 5 - Androstendiol je organsko jedinjenje, koje sadrži 19 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 290, 440 Da. Knox C, Law V, Jewison T, Liu P, Ly S, Frolkis
  • 4 - Androstendiol je organsko jedinjenje, koje sadrži 19 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 290, 440 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
  • stoga androgen anabolički steroid Δ1 - Androstendion, prolek 1 - testosteron i stoga androgen anabolički steroid Androstandion Androstendiol Androstandiol
  • može odnositi na: 5 - Androstenediol Androsteron Dihidrotestosteron Epiandrosteron Epietioholanolon Etioholanolon 4 - Androstendiol 5β - Dihidrotestosteron