Back

ⓘ Americijum(III) bromid
                                     

ⓘ Americijum(III) bromid

Americijum bromid ili americijum tribromid je hemijsko jedinjenje koje se sastoji od americijuma i broma sa formulom AmBr 3, u kome je americijum u oksidativnom stanju +3. Ovo jedinjenje je kristalna materija.