Back

ⓘ Aluminijum acetat
Aluminijum acetat
                                     

ⓘ Aluminijum acetat

Aluminijum acetat ili aluminijum etanoat, ponekad skraćeno AlAc, se može odnositi na nekoliko različitih soli aluminijuma sa sirćetnom kiselinom.

Postoje tri takve soli:

 • Bazni aluminijum monoacetat, HO 2 AlC 2 H 3 O 2
 • Bazni aluminijum diacetat, HOAlC 2 H 3 O 2 2, takože poznat kao bazni aluminijum acetat
 • Neutralni aluminijum triacetat, AlC 2 H 3 O 2 3
                                     
 • Aluminijum diacetat je organsko jedinjenje, koje sadrži 4 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 162, 077 Da. Li Q, Cheng T, Wang Y, Bryant SH 2010
 • трисиликат Е553б Талк Е554 Натријум алуминијум силикат Е555 Калијум алуминијум силикат Е556 Калцијум алуминијум силикат Е558 Бентонит Е559 Алуминиум
 • Ertromicin, kombinacije D10AX01 Aluminijum hlorid D10AX02 Rezorcinol D10AX03 Azelainska kiselina D10AX04 Aluminijum oksid D10AX05 Dapson D10AX30 Razne
 • S02AA01 Hloramfenikol S02AA02 Nitrofural S02AA03 Borna kiselina S02AA04 Aluminijum acetotartrat S02AA05 Kliokvinol S02AA06 Vodonik peroksid S02AA07 Neomicin
 • kalcijuma A07XA04 Racecadotril A07XA51 Albumin tanat, kombinacije QA07XA90 Aluminijum salicilati, bazni QA07XA91 Cink oksid QA07XA99 Drugi antidijaroici, kombinacije
 • конјугованим базама даје реакцију неутрализације. Са изузетком хром - ацетата готово сви ацетати су растворни у води. Mg s CH3COOH aq Mg CH3COO 2 aq
 • или ацетат На соли се често односи само именом катјона нпр. натријумове соли или амонијумове соли или именом анјона нпр. хлориди или ацетати Чести
 • води. Са сребро - нитратом се издвајају бели талози сребро - нитрита и сребро - ацетата док други анјони ове групе не дају талоге. CH3COO - Ag AgCH3COO Разблажена
 • брзо цепају са бор трибромидом у неким случајевима се користи чак и алуминијум хлорид да би се добио алкил бромид. У зависности од супституената, неки
 • металних елемената у Земљиној кори, где је по масеном уделу одмах је иза алуминијума У Земљиној кори је удео гвожђа око 5 а у целој Земљи се претпоставља
 • али и као пигмент упркос токсичности. Може настати реакцијом бакар II ацетата и арсеновог триоксида. Бакар II бромид CuBr2, бакар дибромид употребљава