Back

ⓘ AlOH
                                     

ⓘ AlOH

AlOH se može odnositi na sledeća jedinjenja aluminijuma:

  • Aluminijum hidroksid AlOH 3
  • Aluminatni vodeni anjon AlOH 4 −
  • Aluminijumski vodeni katjon AlOH 2+