Back

ⓘ Dihlorofenol
                                     

ⓘ Dihlorofenol

Dihlorofenol je svako od nekoliko hemijskih jedinjenja, koja su derivati fenola i sadrže dva atoma hlora. Postoji šest izomera:

 • 2.4-Dihlorofenol
 • 3.5-Dihlorofenol
 • 2.6-Dihlorofenol
 • 2.5-Dihlorofenol
 • 2.3-Dihlorofenol
 • 3.4-Dihlorofenol

Dihlorofenoli se koriste kao intermedijari u proizvodnji kompleksnijih hemijskih jedinjenja, uključujući herbicid u širokoj upotrebi 2.4-dihlorofenoksiacetatnu kiselinu 2.4-D.

                                     
 • imenom 2, 4 - dihlorofenol NADPH: kiseonik oksidoreduktaza 6 - hidroksilacija Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2, 4 - dihlorofenol NADPH H
 • 2, 6 - Dihlorofenol je organsko jedinjenje, koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 163, 001 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • 2, 4 - Dihlorofenol je organsko jedinjenje, koje sadrži 6 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 163, 001 Da. Joanne Wixon Douglas Kell 2000 Website
 • Molekulska formula C6H4Cl2O se može odnositi na: 2, 4 - Dihlorofenol 2, 6 - Dihlorofenol
 • Termin DCP ima više značenja. Peptidilna dipeptidaza A, enzim 1, 3 - Dihloropropen Dihlorofenol
 • Stuart Wothers, Peter 2001 Organic Chemistry I изд. Oxford University Press. ISBN 978 - 0 - 19 - 850346 - 0. Dihlorofenol Trihlorofenol Pentahlorofenol
 • 4 - Trihlorofenol 2, 3, 5 - Trihlorofenol 2, 3, 6 - Trihlorofenol 2, 4, 5 - Trihlorofenol 2, 4, 6 - Trihlorofenol 3, 4, 5 - Trihlorofenol Hlorofenol Dihlorofenol Pentahlorofenol