Back

ⓘ Фејз Кашани
Фејз Кашани
                                     

ⓘ Фејз Кашани

Мула Мухсин Фејз Кашани је рођен 1599. у Кашану. Фејз Кашани је био један од Мула Садриних ученика и он је најизворније тумачио Мула Садрина филозофска становишта. Умро је 1680. godine.

                                     

1. Биографија

Фејз Кашани је рођен у Кашану, централном делу данашњег Ирана, а из љубави према стицању знања, велики део свог научног живота провео је у Кому и Ширазу. Фејз Кашани је имао прилику да, поред предавања Мула Садре Ширазија, присуствује предавањима Мир Дамада и шејха Бахаија. У неким од својих списа, он помиње наслове преко 80 научних посланица, трактата и опширних монографија које је исписао. Међутим, историчари сматрају да је број његових писаних дела знатно већи. Примера ради, Фејзов син Мухамед Аламул-худа у својим делима наводи преко 130 наслова књига и посланица које је написао његов отац.

Фејз је био изванредан познавалац шиитске јуриспруденције. Велике и значајне јуристичке збирке које је за собом оставио сведоче у корист овој тврдњи. Стога га је сафавидски шах Абас II званичним писмом позвао у Исфахан како би му поверио функцију главног јуристичког представника сафавидске династије шејхул-ислам. Но, Фејз је желео да се посвети својим научним активностима у Кашану и није прихватио ту понуду.

У својим филозофским ставовима, Фејз је важио за званичног наследника Мула Садре Ширазија. Заговарао је садржинску усклађеност између филозофије, гнозе и религије иако је инсистирао на њиховој методолошкој разноликости. Фејз је у својим делима потпуно јасно презентовао разне демонстрације које је у корист већег дела филозофских доктрина изнео његов славни учитељ.

                                     

2. Дела

Фејз Кашани је био посебно наклоњен исламској доктринарној гнози. Због те своје посебне склоности детаљно је анализирао онтолошке и космолошке аспекте трансцендентне филозофије. Он је умногоме допринео разјашњењу и продубљењу јасног односа између те значајне филозофске школе и исламске доктринарне гностичке баштине.

Фејз Кашани је за собом оставио драгоцена дела, попут троделне збирке о тумачењу куранског текста са називима ас-Сафи, ал-Асфа, ал-Мусаффа, као и традиционалну збирку ал-Вафи у којој је сабрао бројна предања веровесника ислама и његових наследника. Он је такође написао и књигу ал-Махаџат ал-бајда. У првој посланици, Фејз се на неке од основних религијских доктринарних принципа осврће из перспективе традиционалних предања. Међутим, у оквиру друге посланице, он је исте принципе образложио и демонстрирао користећи аргументе који су утемељени у баштини трансцендентне филозофије. Фејз је писао засебне трактате и посланице о суштини егзистенције, о могућем постојању ал-вуџуд ал-имкани, о детерминизму и о човековој слободној вољи, као и о осталим филозофским темама.

                                     
  • tradiciju koju je otpočeo slavni učitelj zaslužuju Mula Sadrini zetovi Fejz Kašani i Mula Abdurazak Lahidži. Naravno, ovde ne treba izostaviti ni Mula Huseina