Back

ⓘ Алиленгион
                                     

ⓘ Алиленгион

Алиленгион или колективну пореску одговорност увео је византијски цар Нићифор I 802-811. Алиленгион је проистекао из епиболе, пореза који води порекло још из државе Птолемејида. Напуштено земљиште принудно је додељивано велепоседницима који су за њега плаћали епиболу. Епибола се крајем 3. века проширила на остатак Царства, а у 7/8. веку прераста у алиленгион. Алиленгион значи солидарност и представља обавезу суседа тј. чланова једне сеоске општине. Порези на напуштено или необрађено земљиште преносе се на суседе који тако стичу право на обраду тог земљишта. Власник земље постаје онај који за њу плаћа порез. Алиленгион се први пут јавља у Земљорадничком закону из времена владавине цара Јустинијана II 685-695/705-711. Цар Василије II 976-1025 око 1002. године уводи правило да алиленгион морају плаћати велепоседници за своје суседе који то нису били у стању да учине. Разлог за ову меру био је тај што су сељаци једва имали довољно производа за сопствене потребе, а камоли да плаћају и алиленгион. Последица тога је било често бежање сељака са имања што је умањивало државне приходе. Велепоседници су се бунили против ове мере. Патријарх Сергије 999-1019 молио је Василија да укине ову меру. Василије је пристао уколико однесе победу у рату са Бугарима. Алиленгион је обезбеђивао редовна средства за Василијеве војне походе. Након завршетка рата са Бугарском, Василије је наставио ратовање на истоку, а спремао се и да освоји Сицилију. Умро је 1025. године. Алиленгион је укинуо цар Роман III Аргир 1028-1034 страхујући од велепоседника. Ова мера Романа Аргира представља крај здравог система на коме се, почев од 7. века, заснивала моћ Византијског царства.

                                     
  • законских одредби које су ограничавале племство, превасходно опозвавши алиленгион додатни порез на напуштену сељачку земљу ослободивши племство плаћања
  • законских одредби које су ограничавале племство, превасходно опозвавши алиленгион додатни порез на напуштену сељачку земљу ослободивши племство плаћања
  • пореску одговорност за напуштено и необрађено земљиште сносе суседи alilengion То све јасно асоцира на прописе који су у складу са колективистичком

Users also searched:

...