Back

ⓘ Категорија:Периодни систем
                                               

Периодни систем

Периодни систем је табеларни приказ хемијских елемената, распоређених на основу њиховог атомског броја, електронске конфигурације и понављајућих хемијских особина. Овакав распоред показује периодичне законе, а пример су елементи са сличним карактеристикама смештени у истој колони. Такође се разликују и четири правоугаона блока са одређеним, приближно сличним хемијским особинама. У принципу, унутар једног реда елемената метали су на левој, а неметали на десној страни. Редови периодног система називају се периоде, а колоне се називају групе. Шест група има своја имена, као и бројеве; на прим ...

                                               

Периодни систем (велике ћелије)

На овој страници су приказане две основне верзије периодног система са великим ћелијама. Приказан је пуни назив сваког елемента, његов атомски број, симбол те вредност релативне атомске масе за природни изотопски састав. Периодни систем хемијских елемената је табеларни начин представљања хемијских елемената. Два формата за приказивање су настала јер постоје две графичке форме представљања истог периодног система. Пратећи историју, када је f-блок откривен постављало га се испод постојећег система, са ознакама за његову позицију унутар система на овој страници се користе тачке или астериски. ...

                                               

Проширени периодни систем (велика верзија)

Ово је велика верзија проширеног периодног система. Приказан је пуни назив сваког елемента, његов атомски број, симбол те вредност релативне атомске масе за природни изотопски састав. Назван је проширени јер приказује и елементе који су само теоријски, а верзија је велика јер на већини екрана пробија десну маргину. Испис је широк јер нема раздвојених делова система. Периодни систем хемијских елемената је табеларни начин представљања хемијских елемената. Тренутни стандардни систем садржи 7 периода и завршава оганесоном који има атомски број 118. Формат система је побољшаван и прошириван ток ...

                                               

ADOMAH периодни систем

Алтернативни периодни системи су табеларни прикази хемијских елемената који се у значајној мери разликују од њихове организације односно традиционалног распореда у периодном систему. Много оваквих система је до сада измишљено, често из дидактичких разлога, зато што све корелације између хемијских елемената не могу да се ефективно представе стандардним периодним системом. Алтернативни периодни системи се развијају најчешће да би се нагласила или истакла различита хемијска и физичка својства елемената која нису тако очигледна у традиционалним периодним системима. Неки системи имају за циљ ис ...

                                               

Блок (периодни систем)

Блок периодног система елемената је сет суседних група. Верује се да је прва особа која је употребила овај термин Шарл Жане. Одговарајући електрони са највише енергије за сваки елемент појединог блока имају исти тип атомске орбитале. Сваки блок се именује према својој карактеристичној орбитали; тако постоје следећи блокови: g-блок хипотетички p-блок s-блок d-блок f-блок Имена блокова s, p, d, f и g изведена су из спектроскопског именовања припадајућих атомских орбитала: s harp оштра, p rincipal главна, d iffuse дифузна и f undamental темељна, а затим g долази после f по абецедном редоследу ...

                                               

Жанеов Левостепенасти периодни систем

                                               

Проширени периодни систем

Проширени периодни систем теоретски је периодни систем са елементима после оганесона са редним бројем 118. Тренутно је познато и потврђено укупно седам периода у периодном систему елемената, који завршава елементом атомског броја 118 који комплетира седму периоду. Ако се открије још елемената са већим атомским бројем од оног који има тренутно последњи откривени елемент, исти ће се смештати у додатне периоде које ће да прате форму садашњих, како би се илустровале законитости у својствима елемената које се периодично понављају. Очекује се да ће све периоде које се додају да садржавају више е ...

                                               

Хемијска галаксија

Хемијска галаксија нови је начин представљања периодног система елемената, који је осмислио Филип Стјуарт. Галаксија је заснована на цикличној природи хемијских елемената. Чак и пре него што је Дмитриј Мендељејев направио први задовољавајући систем, хемичари су правили спиралне репрезентације периодног система, а то се од тада наставило све до данас. Џон Друри Кларк је био прва особа која је представила спирални систем са овалном контуром. Његов дизајн се користио као живо обојена илустрација на две странице научног часописа Лајф енгл. Life, у издању од 16. маја 1949. године. Едгар Лонгман ...

                                               

ADOMAH периодни систем

                                     

ⓘ Периодни систем

  • Периодни систем је табеларни приказ хемијских елемената, распоређених на основу њиховог атомског броја број протона електронске конфигурације и понављајућих
  • германијума. Спирални периодни систем Харисон Прстен периодних елемената TROPE Систем увијена трака Џ. Ф. Хајд Кружни периодни систем елемената Алтернативни
  • везама до списка изотопа појединог елемента на енглеској Википедији Периодни систем хемијских елемената је табеларни начин представљања хемијских елемената
  • као при штампању Периодни систем хемијских елемената је табеларни начин представљања хемијских елемената. Тренутни стандардни систем садржи 7 периода
  • Проширени периодни систем енгл. extended periodic table теоретски је периодни систем са елементима после оганесона са редним бројем 118 после 7. периоде реда
  • неколико књига о периодном систему: За књигу Прима Левија, погледајте Периодни систем књига За књигу Сајмона Башера, погледајте Периодни систем књига Сајмона
  • приписује стварање темеља периодног система какав се данас познаје. Алтернативни периодни системи Историја хемије Историја физике Периодни системи малих молекула
  • потребно за сваки пар електрона које може да садржи. Резултат је збијени периодни систем у коме свако поље представља два узастопна елемента: Постоји приближно
  • означава групе арапским бројевима: Групе периодног система елемената су у заградама је наведен стари систем означавања: европски и амерички 1. Група
  • Сви нови елементи биће смештени у осму периоду погледајте проширени периодни систем Детаљније: 1. периода хемијских елемената Прва периода садржи мање