Back

ⓘ Бранич кула
                                     

ⓘ Бранич кула

Бранич куле су, у средњовековној Србији, биле масивне куле квадратних основа са улазом на спрату. Представљале су употишта намењена последњој одбрани.

                                     

1. Кула

Судећи према очуваним примерима, бранич куле су могле бити високе и до 30 м. Неке од бранич кула у средњовековној Србији очуване су у Магличу, Крушевцу, Сталаћу, Деспотова кула, утврђења манастира Ресаве. Ресавска бранич кула представља најразвијенији тип и сигурно најбоље остварење српске средњовековне војне архитектуре. Доњи део куле има закошене стране, односно постамент у виду зарубљене пирамиде у чијем средишту је једна засведена просторија, највероватније житница. Кула је имала још шест етажа и круниште са зупцима. У равни последњег спрата налазило се двадесет одбрамбених балкона-машикула. Може се веровати да је слично изгледала и београдска кула Небојша, главна кула замка деспота Стефана Лазаревића.

                                     
  • доминира снажна бранич - кула такође издужене полукружне основе. Откопавањима, која су пре Другог светског рата вршена испред улазне куле откривени су зидови
  • се град Клотијевац састојао од троугаоног обора са три бедемске куле и бранич кулом на највишој тачки источне стране. Одбрамбени бедем полази ка југоисточном
  • крајем XX и почетком XXI века. Том приликом су Донжон кула као и одређени делови бедема и кула обновљени и дозидани. Вршачки замак се налази под заштитом
  • коју граде Франкопани, а од 1536. обнавља Војна крајина бранич - кула градска врата, угаоне куле и бастиони уклапа се и троугла готичка капела Св. Марије
  • и обимни конзерваторски радови и извршена је рестаурација и уређење бранич куле и конзервација улазне капије подграђа и турском амама. У целости је обновљена
  • сакулски поп Александар Ћурчић покренуо је маја 1895. године свој лист Бранич православља промовисан као духовно - морални за народ Новине које су