Back

ⓘ Ђуро Сврдлин
                                     

ⓘ Ђуро Сврдлин

Ђуро Сврдлин је рођен 1930. године у Житомислићу код Мостара. Учитељску школу завршио је у Мостару, вишу педагошку и студије педагогије у Београду 1959. године.

Магистрирао је 1975. године, а докторирао 1983. године на Филозофском факултету у Сарајеву.

Радио је као просвјетни радник. Скоро двадесет година био је професор педагогије на Педагошкој академији у Сарајеву. Након тога, радио је као просвјетни савјетник у Републичком заводу за школство БиХ у Сарајеву.

Објавио је више десетина радова о питањима наставно-васпитог рада, о образовању наставничког подмлатка, о стручном усавршавању наставника и наставничких педагога. Био је члан редакције часописа, дуже вријеме и главни и одговорни уредник часописа "Породица и дијете" у Сарајеву.

                                     

1. Библиографија

  • "Ново и старо васпитање" 2000
  • "Разговори о васпитању дјеце" 2000
  • "Памтио па запамтио" 2005
  • "Житомислић - Из прошлости села и манастира" 2004
  • "Педагог у нашој школи - Прилог методици и организацији рада" 1998
  • "Радост и страх у завичају" 2007
  • Основна школа у животу села Житомислић 2011
  • "Млади наставник"