Back

ⓘ Научно-истраживачки резерват Прилепске планине
                                     

ⓘ Научно-истраживачки резерват Прилепске планине

Научно-истраживачки резерват Прилепске планине је станиште планинског јаворa који представља локалитет ендемичне реликтне шумске врсте ограничене на мали ареал и уске локалитете, површине од 0.92 ha, на територији општине Дечани, на Косову и Метохији. Поседује карактеристике природног станишта ове врсте, те је као такав значајан за научна истраживања у области ботаничких, биоценолошких, шумарских и других грана.

                                     

1. Решење - акт о оснивању

Решење о стављању под заштиту државе налазиште планинског јавора на Дечанским планинама, на месту званом Прилепске планине, Народног одбора општине Дечани број 05-619 од 9. марта 1963.

                                     

2. Спољашње везе

  • Регистар заштићенох добара
  • Завод за заштиту природе Србије
  • Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије

Напомена: Садржај ове странице или један његов део, написан је на основу података из Централног регистра заштићених природних добара које води Завод за заштиту природе Србије.