Back

ⓘ R (сложеност)
                                     

ⓘ R (сложеност)

Пошто можемо да одлучимо било који проблем за који постоји препознавање и прихват улаза и ко-препознавање једноставним преклапањем interleaving док се не добије резултат, класа је једнака RE ∩ coRE.

                                     
  • број тачака, а k број пронађених тачака омотача, што захтева временску сложеност од О n У наредном псеудокоду претпоставићемо да је изабрана почетна
  • томе, временску сложеност је пропорционална броју грана. С друге стране, број рекурзивних покретања алгоритма је V, па се сложеност алгоритма може описати
  • комбинаторијални оптимизациони алгоритам који решава проблем доделе који има сложеност субекспоненцијално времена и који ишчекује касније примал - дуал методе
  • хипа уместо листе ће се побољшати брзина, али не и сложеност Један од начина за благо смањење сложености је да се прескоче чворови који немају споредне путање
  • вероватноћа да временска сложеност буде О nlogn што је блиско квиксорту, за разлику од сортирања уметањем које има О n 2 временску сложеност Механизам који
  • samoponavljanje autoreprodukciju Jedna od brojnih podela živog sveta je i prema složenosti telesne grade, koja ga svrstava u dve najšire kategorije: jednoćelijski
  • количина заузете меморије и време количина потрошеног времена процесора Сложеност је функција величине улазних података. Алгоритми се праве за решење општег
  • spajanja u sortiran niz. Složenost algoritma je O n2 u prosečnom slučaju. U najboljem slučaju kada je niz već sortiran složenost je linearna tj. O n
  • паралелизовати, сложеност оваквог алгоритма је одређена висином нацртаног графа. Конкретно, пошто се низ стално дели на два дела, сложеност овог алгоритма
  • због тога што се морају уносити храном. Енормна структура и функционална сложеност протеина произилази из различитих комбинација ових аминокиселина које

Users also searched:

...