Back

ⓘ Болцманов интеграл
Болцманов интеграл
                                     

ⓘ Болцманов интеграл

Болцманов колизиони интеграл је модални колизиони интеграл помоћу којег се могу добити Болцманове кинетичке једначине, једначине које описују кинетичке појаве у разређеним високојонизованим гасовима и плазмама када међу честицама делују силе краћег домета. Најчешће се под Болцмановим колизионим интегралом обухватају само случајеви када су судари еластични, тачкасти и тренутни, али се посматрање може уопштити и на нееластичне сударе.

Болцманов интеграл је историјски био први колизиони интеграл и помоћу њега су први пут написане кинетичке једначине.

Болцманов интеграл се записује у облику:

I α β = a − e, {\displaystyle I_{\alpha \beta }=a-e,}

где је I α β {\displaystyle I_{\alpha \beta }} колизиони интеграл за судар честица врсте α са честицама врсте β, а и е представљају апсорпциони и емисиони члан, респективно.

                                     
  • урадили управо један би морао да има ве познати интеграл али може се приближно апроксимирати интегралу сличне функције или користити адаптивне рутине

Users also searched:

...