Back

ⓘ Azimutalni kvantni broj
Azimutalni kvantni broj
                                     

ⓘ Azimutalni kvantni broj

Azimutalni kvantni broj je kvantni broj atomske orbitale koji odreduje orbitalni ugaoni momenat i opisuje oblik orbitale. Azimutalni kvantni broj je drugi od kvantnih brojeva koji opisuju jedinstveno kvantno stanje elektrona. Takode je poznat kao orbitalni kutni momenat, orbitalni kvantni broj ili drugi kvantni broj i njegova oznaka je ℓ.

                                     

1. Izvodenje

Četiri kvantna broja su povezana s energetskim stanjima elektrona u atomu: n, ℓ, m ℓ i m s. Oni odreduju celovito, jedinstveno kvantno stanje jednog elektrona u atomu, i čine njegovu talasnu funkciju ili orbitalu. Pomoću Schrödingerove jednačine moguće je odrediti prva tri kvantna broja, kada se reše tri jednačine. Zbog toga su jednačine za prva tri kvantna broja sve medusobno povezane.