Back

ⓘ Крсто Пејкић
                                     

ⓘ Крсто Пејкић

Крсто Пејкић био католички свештеник из Ћипроваца.

Рођен је у Ћипровцима 1665. После Ћипровског устанка избегао је на територију Хабзбуршке монархије, где ће деловати до краја живота. Његове биографије су написали Љубомир Милетић, Еузебије Ферменџин, Божидар Пејчев и Јосип Турчиновић. Аутор је трију књига. У Бугарској се сматра најобразованијим Бугарином 18. века.

Године 1716. објавио је у Венецији дело "Зарцало истине мед царкве источне и западне". Штампано је западном ћирилицом, познатом и као "босанчица". На почетку књиге се жали што се о разликама између православне и католичке цркве много писало на латинском и грчком, а никада не на српском језику: "Колико год пути прошаста восточне цркве слава, и садашње бедство њено на памет ми дођу, немогу да се од најгрознији удржим суза. А што ме јошт већма на плач натерује, то је то, што кад су толики високоучени а благоговејни мужеви противу казаног Грчког одцепљенија небројена дела Грчким, или Латинским језиком списали, ни један ex proffesso са Србски слови и на Србском језику ништа ни у најмањој књижици написано није". У препису овог дела из 1730. на глагољици на чакавском наречју који је израдио Марко Кузмичевић пише следеће:

ZRCALO OD JISTINE MEJU CARKVE ISTOČNE I ZAPADNE PO GOSPODINU DON KARSTII PEKIĆU. A SADA PREPISANO ČISTO I RAZBORITO IZ SARPSKOGA U SLOVINSKI PO.P.O.F. MARKO KUZMIČEVIĆU ZADRANINU TRETOGA REDA.S. O. FRANCISKA

Ово своје Пејкић је превео и на латински језик под следећим насловом: Peichich Christophori speculum veritatis inter Orientalem et Occid. Ecclesias refulgens, in quo separationis ecclesiae Graecae a Latina brevis habetur recensio. Composita olim Illyrice per eundem, nunc ab eodem auctum latineque exaratum Venetiis 1725.

Године 1727. објавио је на латинском језику у Трнави некадашња Горња Угарска, данас Словачка капитално дело, уперено против мухамеданства, под насловом "Mohametanus dogmatice et catechetice in Lege Christi alcorano Sufragante instructus". У предговору књиге Пејкић позива светоримског цара Карла VI да продужи борбу против Турака. Године 1730. штампао је догматско дело "Concordia orthodoxum partum orientalium et occidentalium in eadem veritate." у Трнави, где су следеће године изашла његова сабрана дела на латинском језику

Позната су три његова дела на латинском језику, која су и касније издавана.

  • Mahometanus dogmatice et cathechetice in lege Christi alcorano suffragante instructus. Tyrnaviae, 1717.
  • Concordia orthodoxorum patrum orientalium veritas, scripturae sacrae, & sanctorum patrum, orientalium praesertim, testimonio roboratur. Venetiis, 1725. 3. изд. Nagyszombat, 1730.
  • Speculum veritatis inter orientalem et occidentalem ecclesias refulgens, in quo separationis ecclesiae graecae alatina brevis habetur recensio. Item in fine opusculi catholica veritas, scripturae sacrae, & sanctorum patrum, orientalium praesertim, testimonio roboratur. Venetiis, 1725. 3. изд. Nagyszombat, 1730. Књига је последњи пут издата 2011. у Сједињеним Америчким Државама
  • Concordia orthodoxorum patrum orientalium utroque, adamussim convenientium; ex commentariis Gennadij patriarchae excerpta, et additae quaedam regulae huic loco maxime deservientes. Tyrnaviae, 1730. 2. изд.