Back

ⓘ Беба Ракић
                                     

ⓘ Беба Ракић

Др Беба Ракић је рођена у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на одсеку Пословне економије, групи за Маркетинг, смеру Спољне трговине. Магистрирала 1997. и докторирала 2000. године, на Економском факултету у Београду.

Предаје на Мегатренд универзитету, на предметима Маркетинг, Међународни маркетинг, Понашање потрошача и Маркетинг у култури и медијима на дипломским студијама, и Управљање маркетингом, Глобални маркетинг и Интегрисане маркетинг комуникације на последипломским.

Предмети по факултетима:

  • Факултет за културу и медије: Маркетинг у култури и медијима од 2006. године.
  • Факултет за менаџмент у Ваљеву: Маркетинг од 2006. године.
  • Факултет за пословне студије у Београду: Маркетинг, Међународни маркетинг и Понашање потрошача од 2000. године на основним студијама.
  • Факултет за међународну економију у Београду: Глобални маркетинг од 2001 2005. године.
  • Пословна школа у Сомбору: Маркетинг од 2001. године.