Back

ⓘ Планкова константа
Планкова константа
                                     

ⓘ Планкова константа

Планкова константа је физичка константа која се користи за описивање најмање могуће вредности енергије, једног кванта. Често се уместо Планкове константе користи и редукована Планкова константа "ће” или "ћ”

Планкова константа и редукована Планкова константа се користе за описивање квантовања, појаве код субатомских честица попут електрона и фотона да се неке физичке величине јављају у одређеним износима уместо да се континуално мењају по свим могућим вредностима.

Планкова константа због честог фигурисања у квантномеханичким изразима има значајну улогу у физици, а добила је име по Максу Планку који ју је увео приликом израчунавања зрачења црног тела.

Планкова константа се може експериментално мерити. Данас усвојена вредност Планкове константе износи:

                                     

1. Јединице, вредност и симболи

Вредност Диракове константе:

ℏ = d e f h 2 π = 1, 054 571 68 18 × 10 − 34 J ⋅ s = 6, 582 119 15 56 × 10 − 16 eV ⋅ s {\displaystyle \hbar \ {\stackrel {\mathrm {def} }{=}}\ {\frac {h}{2\pi }}=\,\,\,1.054\ 571\ 6818\times 10^{-34}\ {\mbox{J}}\cdot {\mbox{s}}\,\,\,=\,\,\,6.582\ 119\ 1556\times 10^{-16}\ {\mbox{eV}}\cdot {\mbox{s}}}

Уникод резервише кодна место U+210E ℎ за Планкову константу а U+210F ℏ за Диракову константу.

                                     

2. Порекло Планкове константе

E = h ν = h ω / 2 π = ℏ ω {\displaystyle E=h\nu =h\omega /2\pi=\hbar \omega \ } =-i\hbar \delta _{ij}}
                                     

3. Употреба

E = n h ν, n ∈ N {\displaystyle E=nh\nu \,\quad n\in \mathbb {N} } E = n ℏ ω, n ∈ N {\displaystyle E=n\hbar \omega \,\quad n\in \mathbb {N} } J 2 = j + 1 ℏ 2, j = 0, 1 / 2, 1, 3 / 2, … J z = m ℏ, m = − j, − j + 1, …, j {\displaystyle {\begin{matrix}J^{2}=jj+1\hbar ^{2},&j=0.1/2.1.3/2,\ldots \\J_{z}=m\hbar,\qquad \quad &m=-j j+1,\ldots,j\end{matrix}}}

Дакле, ℏ {\displaystyle \hbar } може се да се сматра "квантом момента импулса".

Δ x Δ p ≥ 1 2 ℏ {\displaystyle \Delta x\Delta p\geq {\begin{matrix}{\frac {1}{2}}\end{matrix}}\hbar }