Back

ⓘ Одбор за стандардизацију српског језика




                                     

ⓘ Одбор за стандардизацију српског језика

Одбор за стандардизацију српског језика је стручно тело које за циљ има очување и његовање српског језика. Оснивачи Одбора су Српска академија наука и уметности, Црногорска академија наука и умјетности, Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска, Институт за српски језик у Београду, филолошки факултети у Београду и Приштини и филозофски факултети у Новом Саду, Никшићу, Нишу, Источном Сарајеву и Бањој Луци, као и Универзитет у Крагујевцу и Српска књижевна задруга. Одбор за стандардизацију је настао закључивањем споразума 12. децембра 1997. године. Административне послове Одбора обавља Институт за српски језик, док резултате рада објављује Матица српска или Институт на својим јавним гласилима или засебним публикацијама.

                                     

1. Циљеви споразума о оснивању Одбора

Циљеви споразума о оснивању Одбора за стандардизацију српског језика су:

 • обједињавање људи од науке и струке као и њихових институција на цјелокупном говорном простору српског језика како би програми истраживања стандарднојезичке и комуникацијске проблематике били што плодотворнији;
 • систематско нормирање српског језика, с екавским и ијекавским изговором, свеобухватно и у појединостима, и израда одговарајућих докумената и приручника, као и доношење аката који би обезбјеђивали проходност мјеродавних иновација у нормативистици и језичкој пракси;
 • унапређивање сарадње с државним органима како би србистика, и материјално, и кадровски, и програмски, могла јачати и оспособљавати се за адекватно реаговање на нове изазове, процесе и програме који се, и зависно од технолошких револуција и независно од њих, намећу или се могу наметати на домаћој и међународној сцени.
 • доприношење међународној сарадњи домаћих институција и стручних појединаца са странима и уклапању српског језика и србистике у међународне пројекте и стандарде, терминолошке, комуникацијске и информатичке, а, када је неопходно, и оглашавање у међународним форумима, агенцијама и институцијама;
                                     

2. Спољашње везе

 • Званични сајт Универзитета у Крагујевцу
 • Званични сајт АНУРС
 • Страницу посвјећана Одбору за стандардизацију српског језика, на мрежном мјесту Пројекта Растко
 • Званични сајт Филилошког факултета у Београду
 • Званични сајт Матице српске
 • Званични сајт Филзофског факултета у Приштини
 • Званични сајт Филозофског факултета у Бањој Луци
 • Званични сајт Филозофског факултета у Нишу
 • Званични сајт ЦАНУ
 • Званични сајт САНУ
 • Званични сајт Филозофског факултета у Новом Саду
 • Званични сајт Филозофског факултета у Никшићу
 • Званични сајт Српске књижевне задруге
 • Званични сајт Филозофског факултета у Источном Сарајеву
 • Страница Института за српски језика, на сајт САНУ
                                     
 • спорних појмова. У оквирима српске лингвистике, решавањем таквих питања бави се Одбор за стандардизацију српског језика Присвојни придеви Саксонски
 • издања, као пројекат Одељења за књижевност и језик Матице српске у организацији Одбора за стандардизацију српског језика финансирало је тада постојеће
 • енглеских личних имена. Речнике је приметио Одбор за стандардизацију српског језика који је Одлуком 44 именовао Прћића за носиоца посла транскрипције с енглеског
 • јесте Одбор за стандардизацију српског језика како кроз непосредно пружање помоћи, тако и кроз Правопис српскога језика у издању Матице српске Сама
 • Правописни речник српског језика са правописно - граматичким саветником PDF 1. изд. Нови Сад: Прометеј. Одбор за стандардизацију српског језика Hrvatska enciklopedija:
 • библиотека Библиотека Одбора за стандардизацију српског језика Речник српског језика на сајту Вокабулар Pavle Ivić: Srpski narod i njegov jezik Александар Младеновић:
 • потписник у својству члан Комисије за синтаксу образложења за Одлуку бр.1 Одбора за стандардизацију српског језика а други пут 2011. године као аутор
 • је и српски лингвиста, филолог, председник Одбора за стандардизацију српског језика дописни члан Академије наука и умјетности Републике Српске АНУРС
 • и језик 38 1 73 - 77. Филолошки факултет језик српски Библиотека Одбора за стандардизацију српског језика језик српски Радионица за српски језик