Back

ⓘ Безбедносна култура
                                     

ⓘ Безбедносна култура

Безбедносна култура јесте безбедносна активност која изражава спремност деловања и понашања у складу са стеченим знањима и вештинама, као и у складу са прихваћеним вредносним ставовима. Огледа се у препознавању опасности, реаговању на њих избегавањем опасности, отклањањем опасности или упућивањем на оне субјекте који ће професионално реаговати и сачувати угрожене вредности.

Према Љубомиру Стајићу, овај појам можемо означити и као "скуп усвојених ставова, знања, вештина и правила из области безбедности, испољених као понашање и процес, о потреби, начинима и средствима заштите личних, друштвених и међународних вредности од свих извора, облика и носилаца угрожавања, без обзира на место или време њиховог испољавања."

Стајић такође каже како безбедносна култура подразумева рад, и то свесни рад с циљем очувања постојећег примарни циљ или стварања повољнијег секундарни циљ безбедносног окружења или бољих услова за живот а наводи и неке основне карактеристике безбедносне културе:

 • Њен циљ је да сачува вредности једног друштва.
 • Безбедносна култура је део опште културе.
 • Има, пре свега, превентивну улогу.
 • Одлика је, како глобалног друштва, тако и појединца.
 • Обухвата ставове, знања и вештине из области безбедности.

Безбедносна култура се може дефинисати и као појава која обухвата свест о законским обавезама, ставове о начину њиховог извршавања, писана и неписана правила понашања, специфични етички кодекс, развијен механизам за превентивно и репресивно деловање у односу на појаве и носиоце угрожавања виталних вредности друштва.

Прва сазнања и садржаји безбедносне културе стичу се у породици, а онда се даље проширују током школовања, допуњују на радном месту, уобличавају културним идентитетом и обрасцима.Ако сагледамо безбедносну културу у односу на друштво, проналазимо њено присуство у свим областима људске делатности: политици, економији, спорту, науци, медијима и слично.

Безбедносна култура је данас један од најбитнијих чинилаца превенције друштвених сукоба како на националном тако и на међународном плану.Процес сарадње и образовања најповољнији су за изградњу безбедносне културе чији је значај неоправдано занемарен и која има значајну улогу у очувању безбедности.

                                     
 • одређени топоними. Омањи засеок Диканце је првобитно настао као други Брод. Безбедносна улога за тада велики Брод, Диканца и првих Диканчана је у томе што су
 • јединственој безбедносној ситуацији у Израелу. ИОС су једна од најистакнутијих институција у израелском друштву, утичући на економију, културу и политичку
 • Letač. U Francuskoj i Belgiji je zbog očuvanja ljudskih prava žena i iz bezbednosnih razloga zakonom zabranjeno sakrivanje lica na javnim mestima. Zentai
 • године. Спољна структура је завршена 1998. године, али је погоршање безбедносног окружења на Косову довело до обуставе градње. Изградњу зграде није поздравило
 • политику, дефинишући тиме малежанску културу Њоме је формулисано да малежанска култура мора бити заснована на култури домородачких народа Малезије, да може
 • допринео и Џала Ал - е Ахмад, који је формулисао идеју Гарбзадеџи - - да западна култура мора бити одбачена и да се против ње мора борити као против куге или опијата
 • су Савезничке команде организовале транспорт бродовима и прихват до безбедносних одредишта, грчких острва у Јонском мору, Италији и северној Африци. Процењује
 • производа у свету. Детаљније: Култура Сједињених Америчких Држава Култура Сједињених Држава има велик утицај на светску културу и уметност уопште. Америчка
 • наручју вољене особе. Стога се може рећи да су овакви јастуци такозвани безбедносни односно комфорни предмети, у чијој употреби корисник проналази психолошки
 • Novska, Nova Gradiška, Oriovac PDF Култура полиса: Часопис за неговање демократске политичке културе 13 31 185 - 202. Škiljan, Filip 2017
 • формално долазити из законодавне гране. Над Стубом за заједничку спољну и безбедносну политику, Комисија дели ово право са Саветом, али она нема овлашћења

Users also searched:

...
...
...