Back

ⓘ Дечије игре
Дечије игре
                                     

ⓘ Дечије игре

Дечија игра је неизоставна активност у детињству. Дете кроз игру развија своје интелектуалне, емоционалне и моралне способности; учи, развија покрете, говор, машту; стиче пријатеље и развија свој друштвени живот. За дете игра представља најзанимљивији део дана, било да је то код куће уз надгледање родитеља или са вршњацима у вртићу, она испуњава његову свакодневицу чинећи га безбрижним и срећним. Предшколски период омогућава социјализацију детета и развијање сарадничких односа у оквиру једне веће групе, која је изван породице и породичног окружења. Кроз игру се развија и дететова личност, а брига о развоју дечје личности јесте главни циљ савременог друштва као и васпитања и образовања.

                                     

1. Дечије игре кроз историју

С разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин живота, али је игра и у новим условима остала саставни део дечије активности. Кроз историју дечије игре су се знатно мењале у зависности од социјалне средине, али и потреба и личних интересовања детета. Детињство је посматрано као пролазна ствар у животу детета, па се и није обраћало много пажње на дете и његово детињство. У данашње време дете је центар света, сва идеолошка оријентација усмерена је ка детету. Иако су игре биле заступљене од најдавнијих времена па све до данас, видљиве су разлике у интересовањима деце, врстама игара и начина играња. Некада су деца проводила слободно време на улицама са својим вршњацима правећи самостално реквизите за неке од игара. Физичке активости су биле много заступљеније у играма. Данас је све мање деце на улицама. Све што је деци потребно за игру родитељи им приуште, тако да деца немају потребу да сама нешто стварају, чиме се знатно смањује дететова креативност. Деца се окрећу информационој технологији, јер кроз њу виде могућност да испоље креативност и своју стваралачку енергију. Раније деца нису имала много слободног времена, самим тим нису имала довољно времена за игру, док данас полако нестаје страст према игри, јер је она постала доступна скоро свима и у свако доба.

                                     

2. Значај игара за дете

Игра је прва манифестација способности детета да сопствено искуство претвори у нешто замишљено и да своју свест употреби на нов, јединствен, стваралачки начин. Игра се односи на оне делове стварности који су од највећег интереса за дете; игра има сопствену мотивацију, омогућава слободан избор и одлуку, а истовремено захтева од детета да се повинује правилима играња. За спонтану и слободну игру дете треба да има довољно: доживљаје, искуства, знања, добрих индиректних узора, време, простор, материјале и прилику да нађе партнера за игру. Игра је посебан облик учења. Дете има потребу да разуме свет који га окружује и да овлада њиме. Оно у игри прерађује и присваја стечена искуства и постаје свесно тих искустава.

                                     

3. Облици игре

Упоредо са развојним узрастом се мењају развојни облици игре. У првој години живота, у функционалној игри, преовлађују активности дечјих функција.

Одлике функционалне игре су:

 • у четвртој години почиње стваралачка игра и игра у групи од 2-3 деце;
 • у периоду од друге године дете показује интересовање за играчке и другу децу, јавља се рецепцијска игра, игра маште и драматизације - игре улога 3. година;
 • од 6. месеца до краја прве године функционална игра рукама;
 • до 6. месеца живота покрети тела;
 • на почетку друге године, посебно кад прохода дете "истражује" околину, вежба хватање и бацање предмета;
 • у периоду од шесте до осме године преовлађују стваралачке игре и игре у којима постоје правила, спортске игре, рецептивне и извођачке игре.
 • у петој години живота дете привлачи грађење и обликовање и игра ван куће;
                                     

4. Врсте дечијих игара

 • Рецепцијске игре ;
 • Игре маште ;
 • Стваралачке игре.
 • Функционалне игре ;
                                     

5. Играчке

Играчке имају значајну улогу у дечјој игри, јер јој дају идеју и садржај. Играчка је сваки предмет којим се дете игра. Играчку дете персонификује, па је она веома значајан показатељ развоја и карактеристика детета. Развој игре и одабир играчке се одвијају паралелно и у складу са развојем детета. По функцији играчке се могу разврстати у:

 • играчке и средства за игру улога;
 • играчке за миловање;
 • играчке за друштвене игре;
 • играчке за разгибавање и развијање спретности;
 • играчке за конструкцију;
 • пригодне играчке које деца сама праве.
                                     

5.1. Играчке Узраст и играчке

У току развојног периода код деце се јављају потребе за различитим врстама игара, па сходно томе и критеријуми за одабир играчке се разликују:

 • трећа година: аутомобил, трицикл, коњ за љуљање, материјал за обликовање, играчке од гуме, делови одеће за игре улога, прибор за цртање, сликовнице;
 • школско доба: лопте, музички инструменти, компоненте за конструисање, апарати, збирке, ТВ, видео, рачунар.
 • друга година: колица, звучне играчке, коцке, песак и прибор, једноставне сликовнице;
 • од четврте до седме године: бицикл, механизоване играчке, пластелин, материјал за грађење, цртање, лутке, прибор за игре улога, санке, скије;
 • прва година: сопствено тело, играчке живих боја које производе звук, пливају;