Back

ⓘ Koordinacioni broj
                                     

ⓘ Koordinacioni broj

Koordinacioni broj predstavlja broj atoma, jona ili molekula koje centralni atom ili jon drzi oko sebe u kompleksnom jedinjenju ili u kristalu, to jest broj atoma, jona ili molekula sa kojima je direktno povezan σ-vezom.

Na primer, atom metala ima koordinacioni broj 8 u jedinjenjima 3-.