Back

ⓘ Категорија:Правна историја
                                               

Античко право

Античко грчко право састоји се од права и правних институција старе Грчке. Постојање одређених општих начела права подразумева обичај решавања разлике између две грчке државе, или између чланова једне државе, прибегавањем спољашњој арбитражи. Опште јединство грчког права приказује се углавном у наследном праву, у законима о трговини и уговорима и у јавношћу којој се униформно подлежу правни споразуми. Иако се старији облици могу проучавати по законицима Гортина, утицај се може приметити у правним документима сачуваним на египатским папирусима и може се препознати као конзистентна целина у ...

                                               

Атински устав

Устав атински је назив за два старогрчка текста. Један је написао Аристотел или неки од његових ученика, а други је сачуван под Ксенофонтовим именом.

                                               

Афатомија

Афатомија је врста правног посла која представља изјаву воље једног лица којом је одређивао сукцесију своје имовине после сопствене смрти. У литератури се тврди да је то почетак коришћења тестамента код старих Германа. У ширем смислу, афатомија предствља темељ уговорног наслеђивања.

                                               

Божји суд

Божји суд представља типично ирационално доказно средство, а састоји се у томе што се оптужени подвргава нарочито опасним радњама по његов живот и тело, па ако те пробе прође неповређен, сматрало се да је невин. Божји суд је доказно средство карактеристично за старије правне системе, у чијој је основи претпоставка да виша сила утиче на процес проналаска правде, односно гарантује победу правде над неправдом. У основи божјег суда лежи веровање да ће сам Бог интервенисати у испитивању кривице и да неће дозволити да праведно и невино лице страда. Божји суд познају готово сви народи старог и ср ...

                                               

Булгаро

Булгаро или дословно са италијанског Бугар је најистакнутији глосатор и ученик Ирнериjа, лични адвокат Фредерика Барбаросе. Познат је као оснивач Правног факултета Универзитета у Болоњи, па чак и као оснивач универзитета као посебне врсте високошколске установе највишег ранга са главним правним факултетом и дизајниране да припрема првенствено правнике. Ушао је у историју као прворазредни беседник, оживљен реторичка уметност из антике, због чега је и добила надимак "Bulgarus os aureum". Универзитетска капела Универзитета у Болоњи, названа по Богородици Бугарима, такође је посвећена Булгару. ...

                                               

Глосатор

Глосатор је аутор глоса, односно објашњења или коментара одређеног текста. У ужем смислу, глосатори су правници који су деловали у XII и XIII веку широм Италије, Немачке и Француске. Глосатори представљају колевку јуриспруденције и они су заједно сачињавали школу у којој су размењивали мишљења и ставове, али и преносили знање другима. Поред тога, глосатори су спроводили и детаљне студије одређеног текста које су резултирале збиркама објашњења. Њихов посао је, у суштини, био оживљавање класичног римског права.