Back

ⓘ Хидроелектрана Вишеград
Хидроелектрана Вишеград
                                     

ⓘ Хидроелектрана Вишеград

Хидроелектрана Вишеград је једна од три хидроелектране изграђене на реци Дрини, 2.7km од моста у Вишеграду. Пројектовање хидроелектране трајало је од 1976-1985. године, а пуштена је у рад 25. новембра 1989. године. Изградњом бране хидроелектране Вишеград на реци Дрини, настало је вештачко и акумулационо Вишеградско језеро. Ово је тренутно једина хидроелектрана на Дрини у Републици Српској.

                                     

1. Слив Дрине

Река Дрина припада црноморском сливу. Настаје спајањем река Пиве и Таре код Шћепан поља, тече од југа ка северу, а преко реке Саве, чија је највећа притока, улива се у Дунав. Дужина главног тока Дрине износи 346km, а површина слива 19.570km². Надморска висина слива на извору износи 2600m, док је на ушћу надморска висина 74m.

Слив Дрине, у енергетском смислу, спада међу најбоље у Европи. Са просечним падавинама од 1.100 mm/god и великим падовима терена од 2.2‰ do 5.2‰ пружа велике могућности за производњу електричне енергије. Процењује се да неискоришћени енергетски потенцијал реке Дрине износи 3567GWh.

                                     

2. Капацитети хидроелектране

Хидроелектрана има укупну снагу од 315MW коју остварује преко три инсталирана генератора од по 105MW које погоне Капланова турбине. Просечна годишња производња електричне енергије износи 1010GWh, која се испоручује преко три монофазна трансформатора од по 115MVA.

Средишњи вишегодишњи проток је 342m³/s, а акумулација има укупну запремину од 161hm³ и дужину од око 40km.

                                     

2.1. Капацитети хидроелектране Техничке карактеристике бране и агрегата

Максимална дужина бране износи 280m, док је максимална висина 79.5m. Када је у питању ниво воде, номинална кота горње воде акумулације је 336mnm, док кота доње воде износи 290.20mnm. Укупни протицај воде кроз турбине износи Qi=800m³/s, а распоређен је на три агрегата који се састоје од три вертикалне Каплан турбине јединичног протицаја од 267m³/s, са бетонским спиралним кућиштем. Пречник ротора турбине је 6.015m, конструктивни пад износи 43m, степен искоришћења η=0.94, уз номиналан број окретаја n=136o/min. На агрегатима су три трофазна синхрона генератора, сваки снаге 115MVA номиналног напона 15.75KV, номиналног броја окретаја 136 о/мин и максималног броја окретаја 280o/min. Постројење чине четири једнофазна енергетска трансформатора четврта јединица служи као резерва сваки снаге 115MVA, напонског односа 15.75/420KV.

                                     

3. Резултати

Рекорд годишње производње је остварен у 2010. години када је хидроелектрана произвела 1.283.048GWh електричне енергије. Месечни рекорд остварен је у априлу 2013. године са произведених 199.70GWh, док је дневни рекорд оборен 17. маја 2014. године када је произведено 7.468Gwh.

                                     
  • текстилне индустрије. Хидроелектрана у Вучју се налази око 17 km од Лесковца. Први киловати електричне енергије хидроелектране на реци Вучјанки потекли
  • уз слаб отпор ушао у Вишеград и Рудо и победио снаге Мурата Шабановића, који је држао таоце у унутрашњности бране хидроелектране на Дрини и претио њеним
  • и гробље, као и манастир. Детаљније: Бистрички Вишеград Манастирско утврђење, познатије као Вишеград турски К з - Кале или Призренац састоји се из два
  • Херцеговини Муслимани народ Бошњаци у Србији Хрвати у Србији Подриње Хидроелектрана Бајина Башта Дринска регата Српска православна црква у Босни и Херцеговини
  • бановини, на пословима регулација река, водовода, наводњавања, малих хидроелектрана као и на првим инстраживањима водних режима, чиме је стекао практично
  • Островичке котлине. На југу граничи се Куновичком површи а на северу планином Вишеград На основу рељефа Сићавачка клисуре и њене проходности узводно од Ниша
  • привредне сврхе, искоришћен је за сада на два места изградњом мале хидроелектрана у Островици МХЕ Света Петка и Сићеву МХЕ Сићево Професор Ђорђе
  • комуникације Обровац Грачац и из Сиња са вероватним циљем ослобађања бране и хидроелектране Перућа са околином. Првог дана операције напад је изгледао добро планиран
  • двије важне хидроелектране на ријеци Врбас. У источној Босни и Подрињу ВРС је велики проблем имала са Муслиманима из Бијељине, Зворника, Вишеграда Фоче и

Users also searched:

...