Back

ⓘ Термодинамички систем
Термодинамички систем
                                     

ⓘ Термодинамички систем

Термодинамички систем је скуп великог броја честица са идеализованим механичким и електричним особинама, који се може на неки начин одвојити, тј. разликовати од околине, тако да буду задовољени задати гранични услови.

Под термодинамичким системима се најчешће подразумевају једноставни системи, тј. хомогене, изотропне и ненаелектрисане системе на које не делују никаква спољашња поља, и који су довољно велики да се код њих могу занемарити површински ефекти.

Типичан термодинамички систем се састоји из топлотног извора грејача и одвода топлоте хладњака. Овакав систем производи механички рад преко клипова, полуга, замајаца, и сл. Могућа је и обрнута ситуација где механички рад има за последицу одвођење топлоте, и тада се систем назива топлотна пумпа, као што је на пример фрижидер).

                                     

1. Стационарност

Изоловани термодинамички систем се одликује стационарношћу, тј. особином да након одређеног времена долази у стационарно стање.

Време релаксације система је карактеристично време потребно датом изолованом систему да дође у стационарно стање. У случају да систем зависи од више параметара и да за сваки од њих има различито време релаксације, карактеристично време за цео систем је најдужи од временских интервала t 1, t 2., t n.

                                     

2. Примери термодинамичких система

 • Топлотна пумпа је термодинамички систем код ког механички рад има за последицу одвођење топлоте. Пример топлотне пумпе је фрижидер.
 • Типичан термодинамички систем је систем који производи механички рад. Он се састоји из топлотног извора грејача и одвода топлоте хладњака.
                                     
 • Изоловани систем је термодинамички систем чија граница не дозвољава размену ни енергије, ни запремине, ни количине супстанце. Термодинамички системи
 • Бинерни систем у термодинамичком смислу је термодинамички систем који се састоји од две компоненте. Систем кији садржи више од две компоненте је мултикомпонентни
 • Термодинамички процеси су процеси који се дешавају над термодинамичким системом преко промене спољашњих параметара најчешће спољашњом променом температуре
 • фундаменталне једначине која сама описује цео термодинамички систем свака друга једначина стања садржи мање термодинамичких информација о систему. Фундаменталне
 • компоненти. Термодинамичка равнотежа је детерминисана минимумом термодинамичког потенцијала. За систем при константној запремини термодинамички потенцијал
 • Топлотни резервоар је термодинамички систем јако велике топлотне капацитивности која се може сматрати бесконачно великом, тако да ако је топлотни резервоар
 • parametri stanja ili termodinamičke varijable. Kada se za sistem odredi takav skup termodinamičkih varijabli, vrednosti svih termodinamičkih svojstava sistema
 • Хексадецимални систем бројни систем са 16 различитих цифара. Бинерни систем термодинамички систем који се састоји од две компоненте. Логички систем састоји
 • занемарити површински ефекти. Детаљније: Термодинамички процеси Термодинамички процеси подразумевају управљање термодинамичким системом спољним променама параметара
 • Disipativni sistem je termodinamički otvoreni sistem koji operiše izvan i često je daleko od termodinamičke ravnoteže sa okolinom sa kojom razmenjuje
 • vremenu. Video - nadzor CCTV Dinamički sistem Izolovani sistem Otvoreni sistem teorija sistema Termodinamički sistem Rana, N.C. P.S. Joag 1991 Classical
 • једначина. За разлику од фундаменталне једначине која сама описује цео термодинамички систем за пуну информацију о систему потребне су две једначине стања.