Back

ⓘ Социјално поткрепљење
                                     

ⓘ Социјално поткрепљење

Социјално поткрепљење означава свако спонтано или планирано повећање учесталости јављања извесног социјално пожељног понашања, става или начина мишљења помоћу одговарајућих социјалних стимулуса који представљају позитивно поткрепљење или умањивање учесталости и елиминацију социјално непожељног понашања средствима социјалног кажњавања.