Back

ⓘ Осећање кривице
Осећање кривице
                                     

ⓘ Осећање кривице

Осећање кривице је непријатно осећање које се јавља када се стварно или само у мислима прекрши нека морална норма. Представља субјективну, болну оцену тог догађаја као морално неисправног, а себе самог као недостојног или грешног. Осећање кривице има улогу моћног унутрашњег регулатора моралног понашања људи. Несвесно осећање кривице манифестује се као потреба за казном, неуроза судбине, морални мазохизам, меланхолија.

                                     
  • Мануела одлучује да преузме улогу Жулијине мајке. Скрхана великим осећајем кривице Мануела одлучује да призна Родригу да је Жулија заправо његова и Анина
  • проведе ноћ са њом скривајући своје лице. Следећег јутра, због осећаја кривице Луис Манрике призна запрепашћеној Иполити шта се догодило, али побегне
  • јунак, трагичка кривица трагички завршетак и узвишен стил. Трагични јунак је централни лик трагедије, који умире не због властите кривице већ судбине која
  • когнитивно обрађује више информација. Код здравог појединца обично води осећању психичке нелагодности које траје док особа не разреши неспоразум. Напомена:
  • кратког трајања, већ је оно релативно константно и унутар система мишљења и осећања може бити динамично и промењиво. Овај идиом је први пут забележен 1665
  • послодавца и запосленог. Запослење је битан елемент друштвене сигурности, осећања напретка и стручног идентитета, док губитак посла може бити изузетно стресан
  • deteta, do onoga što Melanija Klajn naziva depresivnom pozicijom do osećanja krivice zbog sopstvenih agresivnih impulsa prema objektu koje dete sada doživljava
  • изговор је биас или бијас јест став или становиште које може утицати на осећања обично резултујући позитивним или негативним предрасудама о парцијалној
  • Индивидуализам је филозофски правац мишљења, осећања и хтења који истиче да је човек одвојен и другачији од других и да је целовита и недељива личност

Users also searched:

...
...
...