Back

ⓘ Имплицитна култура
                                     

ⓘ Имплицитна култура

Имплицитна култура је појам означава унутрашње, субјективно "језгро културе” које чине мотиви, стандарди и особине чланова културе који се традицијом преносе и које одређује видљиви начин живота. То је систем културних веровања, вредности, норми и премиса, који чини основу и одређује правилности у спољашњем, експлицитном и институционализованом начину понашања људи.

                                     
  • насупрот оној унутрашњој, невидљивој страни, која се означава као имплицитна култура Напомена: Овај чланак, или један његов део, изворно је преузет из
  • човек од осталог квалитета. Он каже да је култура та којом се човек дефинитивно одвојио и настао. Култура је настанак и нарастање свег богатства око
  • наукама. Дефинишу се као имплицитна или експлицитна, општеприхваћена, традицијом наслеђена мишљења и веровања у некој култури о томе шта је значајно, исправно
  • темеље закона, обичаја и традиције. Истраживања су потврдила постојање имплицитне природе вредносне комуникације. Са етноцентричне перспективе, може се
  • мишљена који су прикладни култури у којој су рођени и мишљења која та култура везује за одређена понашања нису прикладна за нове културе Ипак, пошто су људи
  • социокултуролошка антропологија За разлику од културне антропологије, култура и њен континуитет укључујући говор, ритуале, и карактеристично понашање
  • указује да је покојних био прекривен цвећем Шалозијенска, шелска и ашелска култура које се датују на прелаз између доњеу у средњи палеолит и које одговарају
  • хуманистичких дисциплина је њена значајна улога у поређењу различитих култура Међутим, ова карактеристика је данас оспорена, јер се антрополошке методе
  • него ред и поредак, омогућавајући међусобни живот људи. Установе су темељ културе цивилизације и залога њихове постојаности. У свакодневном говору често