Back

ⓘ Идеал (етика)
Идеал (етика)
                                     

ⓘ Идеал (етика)

Идеал је највиши стандард, мера савршенства и потпуности. Идеал је замисао или представа максималне вредности, савршенства, најпожељнијег стања ствари, којем се непрестано тежи, али се никада у потпуности не достиже. У Фројдовој психоанализи, то је идеални Его, у Адлеровој индивидуалној психологији, идеја водиља или највиши циљ којем се стреми и који даје јединство личности; у Јунговој комплексној психологији, Сопство као крајњи циљ индивидуације, а у Масловљевој, стање самоактуализације. Од личности, њеног образовања и искуства зависи ком ће идеалу тежити.

Идеално је оно што задовољава највиша и најстрожа мерила, узорно, савршено, најпожељније, најпотпуније, идентично идеалу. Замишљено, нестварно, што постоји само у мислима.

                                     
  • састоји у покушају да се у пракси оствари онај морални идеал који нам је самоанализа открила као наш идеал Из ове чињенице произилази основа политичке обавезе
  • које се односе на породичну структуру, функцију, улоге, уверења, ставове и идеале У друштвеним наукама, термин традиционална породица односи се на нуклеарну
  • тржишта одређују вредност. То је релативистичка етика Супротно томе, производна оријентација је објективна етика Упркос егзистенцијалним борбама човечанства
  • Seventh quotation Arhivirano iz originala na datum 11. 5. 2008. The Idea of a Secular Society, D. L. Munby, London. Oxford University Press.1963. стр
  • блаженство, сваки је свештеник позван да својим безбрачним животом покаже идеал небеског живота и невезаности за овоземаљско. Тиме он на практичан и снажан
  • сматарају државу недобродошлом институцијома а бездржавно друштво као идеал У археологији, културној антропологији и историји, бездржавно друштво означава
  • ексклузивна Сократ се противио било којој форми владавине која није била његов идеал савршене републике којом би управљали филозофи Соломон 49 а атинска влада
  • готово његова бит. То је царство талента и знања. Идеал Res publicae literariae је збир већег броја идеала просветитељства: егалитарно царство вођено знањем
  • бескрајно, или Бог, поседује само од себе неограничену могућност да постоји Етика I, примедба уз XI пропозицију, дефиниција VI За Хегела, биће је прва и
  • наставе критикован као и сваки хуманистички идеал о складном развоју свих људских снага Хуманистички идеал свестраног или хармоничног развоја свих људских

Users also searched:

...
...
...