ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99
                                               

Градина (Пећ)

Градина је археолошко налазиште откривено на левој обали Пећке Бистрице у Пећи. На овом локалитету откопане су четири грађевине које су обухватале квадратни простор, највероватније чинећи складиште за жито. Претпоставља се да је комплекс изграђен ...

                                               

Градина (Подујево)

Градина је археолошки локалитет који се налази у општини Подујево, северозападно од старог гробља у насељу Доње Љупче. На основу решења Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини добио је основ за упис у регистар 1986. године. На ...

                                               

Градина (Постење)

Градина је археолошко налазиште у месту Постење, у граду Новом Пазару, у Рашкој Жупи. На овом локалитету су откривени остаци утврђења из 4. века. Налазиште је уписано у централни регистар 1991. године. Археолошка истраживања локалитета вршена су ...

                                               

Градина (Станишор)

Градина је археолошки локалитет који се налази у месту Станишор, општина Гњилане. На овом вишеслојном налазишту, на остацима који припадају старијем гвозденом добу, подигнута је гробница током рановизантијског периода. Гробница се датује у 6. век ...

                                               

Градине (Дрсник)

Градине су археолошки локалитет који се налази у месту Дрсник, датован у период између 100. и 600. године. На налазишту су, на површини од 500 m², на узвишењу поред Дрима, откривени остаци темеља и надземог дела грађевине. Могуће је да је објекат ...

                                               

Градиште - Каљаја

Градиште је археолошко налазиште који се налази у месту Бинач, општина Витина, Косово и Метохија, Србија. Период градње је између 300. и 1100. године. Локалитет се налази на узвишењу, на десној обали Горње Мораве, где су откривени налази касноант ...

                                               

Градиште (Горње Гадимље)

Градиште је археолошки локалитет који се налази у месту Горње Гадимље, општина Липљан. Локалитет се налази на западној падини планине Жеговац, где су откривени енеолитски и културни слојеви старијег гвозденог доба. У питању је утврђено насеље кој ...

                                               

Градиште (Грнчар)

Градиште је археолошки локалитет који се налази у месту Грнчар, општина Витина. Остаци на потесу Велико и Мало Појатиште, Страшни суд и Селиште, са пећинским налазиштем изнад цркве Светог Николе чине део великог комплекса који је повезан са налаз ...

                                               

Градиште (Трпеза)

Градиште је археолошки локалитет који се налази у месту Трпеза, датован у период између 100. и 1400. године. На налазишту су откривени остаци архитектуре из античког и средњовековног периода. Средњовековни град, о коме нема писаних извора, био је ...

                                               

Градиште (Чукојевац)

Градиште је археолошко налазиште, градина из античког периода, у месту Чукојевац, код Краљева на ушћу реке Груже у Западну Мораву. Локалитет је лоциран на купастом узвишењу, на десној страни пута Чукојевац - Годачица и удаљен је око 2.5 km од црк ...

                                               

Гумуриште

Гумуриште је археолошки локалитет који се налази у месту Суркиш, на потесу Гумуриште, општина Подујево. Налазиште се налази на парцелама које су приватно власништво. Међу површинским налазима уочини су остаци малтера, камена, опеке и керамике. На ...

                                               

Данило Битињ

Данило Битињ је археолошки локалитет у Данило пољу, око 18 km источно од Шибеника. У овом налазишту пронађени су остаци насеља из неолита. Прва испитивања обавио је Д. Рендић-Миочевић 1951. године а систематска ископавања почела су 1953. под руко ...

                                               

Дарданска некропола (Ромаја)

Дарданска некропола је археолошки локалитет који се налази у месту Ромаја, општина Призрен. Налазиште је датовано у период између 900. и 400. године п. н. е. На налазишту, које се налази на старој траси Дрима, је откривена некропола са 16 тумула. ...

                                               

Добри До (археолошко налазиште)

Добри До је археолошко налазиште које је лоцирано у селу Добри До, у општини Пећ. Према налазима локалитет је датован у 8. век п. н. е. до 6. века. Припада периоду од касног гвозденог доба и рановизантијског периода.

                                               

Драхенлох

Драхенлох је пећина и археолошки локалитет који се налази у Швајцарској, на надморској висини већој од 2000 метара. Налазиште је откривено 7. јула 1917. године. Ископавања су вршена између 1917 и 1923. године. Истраживањем је руководио археолог Е ...

                                               

Дренград

Дренград је археолошки локалитет у селу Бреговина, који припада категорији споменика културе од великог значаја, уписан у централни регистар 1983. године. Припада комплексу рановизантијских утврђења, која су подигнута у околини Царичиног града. П ...

                                               

Илирске градине (Сува Река)

Илирске градине је археолошки локалитет који се налази у месту Сува Река, у оквиру комплекса Широко. На налазишту је откривено вишеслојно насеље са ровом. Време градње је од енеолита до хеленистичког периода. Најстарији слојеви датовани су у енео ...

                                               

Кадијски крст (Књажевац)

Кадијски крст је археолошко налазиште у југозападном делу Књажевца, са десне стране Сврљишког Тимока и пута Књажевац - Сврљиг, на северном обронку брда Липовица, које припада северном делу планине Тресибаба. Археолошко налазиште на овом потесу ко ...

                                               

Калакача

Калакача је археолошки локалитет који се налази у месту Бешка, општина Инђија. Налазиште је датовано у период од 10. до средине 8. века п. н. е. Припада категорији споменика културе од великог значаја, уписаног у централни регистар 1985. године. ...

                                               

Каљаја (Баловац)

Каљаја је археолошки локалитет који се налази југоисточно од места Баловац, општина Подујево. Овде је откривено градиште, облика неправилног трапеза, са остацима бедема. Остаци прате конфигурацију терена. Техника градње је притесани камен и опека ...

                                               

Каљаја (Тенеш До)

Каљаја је археолошки локалитет који се налази у месту Тенеш До, на брду Каљаја. На налазишту су откривени остаци тврђаве и зидови грађевина. Отркивени су и остаци опеке. Претпоставља се да је насеље горело по траговима на падини Каљаје. Од покрет ...

                                               

Kapedunum

Municipium Kapedunum, manji grad na mestu današnjeg Užica u doba Rimljana, imao je važnu ulogu rimskoj provinciji Dalmaciji. Nije još naučno dokazano da li su ga osnovali Skordisci, antičko pleme, poreklom Kelti, Tračani ili Iliri, koje je naselj ...

                                               

Кебара

Пећина Кебара је археолошки локалитет у Израелу, на планини Кармел, који се налази око 10 km североисточно од Кесарије. Пећина је била насељена у периоду од 60.000 до 48.000 година п. н. е. Израелски археолог Офер Бар Јосеф отркио је на овом нала ...

                                               

Коловрат (Пријепоље)

Коловрат је српско насеље и некропола на ушћу Сељашнице у Лим, код данашњег Пријепоља, Србија. На археолошком локалитету "Дворине" на Коловрату, отркивена је некропола из римског периода, где су нађени предмети од керамике, стакла, бронзе, сребра ...

                                               

Комадна палица

Комадна палица или перфорирана палица је праисторијска алатка од рога за коју се једно време мислило да је скиптар. Дужи крај је служио за држање, док је супротни шири крај, који се најчешће налази на крају где се рог рачва, перфориран. На перфор ...

                                               

Крушец

Крушец је археолошки локалитет који се налази на територији општине Пећ, у месту Крушец. Датује се у период између 2. и 6. века. Налазиште припада античком и рановизантијском периоду.

                                               

Кулина (Балајнац)

Кулина представља археолошки локалитет који се налази у општини Мерошина, око 300 м западно од насеља Градиште. Спада у категорију споменика културе од великог значаја и уписан је у централни регистар 1983. године. Феликс Каниц је обилазио и забе ...

                                               

Ледерата

Ледерата је била римски кастел подигнут крајем 1. века н.е. Њени остаци налазе се на стеновитом платоу на десној обали Дунава, низводно од Рама на територији општине Велико Градиште. Спада у категорију споменика културе од великог значаја. Уписан ...

                                               

Локалитет код Швањског моста

Локалитет код Швањског моста је тумул откривен у месту Уиз, општина Ђаковица. Период градње је 900 - 200. година п. н. е. Локалитет се налази 500 метара југозападно од Швањског моста, према коме је и добио име. Тумул је пречника 15 метара, а виси ...

                                               

Локалитет на потесу Латкавица

Локалитет на потесу Латкавица налази се у месту Горње Добрево, општина Косово Поље, на земљишту које је приватно власништво, између железничке пруге Косово Поље – Скопље, пута Косово Поље – Пећ и исушеног корита Грачанке. Пошто је у непосредној б ...

                                               

Локалитет на потесу Лигата

Локалитет на потесу Лигата се налази у месту Доње Становце, општина Вучитрн, на око 50 метара од обале Лаба. Период градње је измњђу 200. и 400. године. На локалитету су откривени остаци покретног археолошког материјала, који се датује у период 3 ...

                                               

Локалитет у Гргуревцима

Налазиште у Гргуревцима је археолошки локалитет на територији општине Сремска Митровица, код истоименог села, Гргуреваца. Период градње је између 13. века и 17. века. Припада категорији споменика културе од великог значаја. Локални регистар води ...

                                               

Локалитет у центру Малишева

Локалитет у центру Малишева је археолошко налазиште на територији општине Ораховац. Период градње је између 900. и 500. године п. н. е. Налазиште се налази у центру Малишева, где је утврђено постојање делимично оштећеног тумула. На овом локалитет ...

                                               

Гордана Марјановић Вујовић

Гордана Марјановић Вујовић је била археолог и управник Археолошког одељења Народног музеја у Београду. Бавила се претежно словенском археологијом. У периоду од 1978. до 1983. руководила је систематским ископавањима на локалитету Винча средњовеков ...

                                               

Култура Меримде

Култура Меримде је неолитска култура Доњег Египта, која је добила име по локалитету на крајњем југозападу делте, око 60 km северозападно од Каира. Насеља ове културе су се налазила на обали Нила, због чега су и страдала када би река променила ток ...

                                               

Некропола са тумулима (Ћерим)

Некропола са тумулима је археолошки локалитет који се налази у месту Ћерим, општина Ђаковица, где је на приватном имању уочено неколико тумула из гвозденог доба. Некропола се датује у период између 900. и 200. године. Од површинских налаза углавн ...

                                               

Одмут

Одмут је археолошки локалитет који се налази поред села Плужине, на ушћу Врбице у Пиву, недалеко од Никшића у Црној Гори. Пећина, која је у основи ширине 20 m а висине 14 m, откривена је 1968. године, а архелошка истраживања почела 1972. Пећина с ...

                                               

Окресивање

Окресивање је скуп техника и метода које су примењивање у производњи праисторијских камених оруђа и оружја. Окресивање подразумева експлоатацију ресурса сировина, припрему језгра, одбијање и модификацију сечива и одбитка. Овим процесом настајале ...

                                               

Орињасијенски ретуш

Орињасијенски ретуш је стилски препознатљив дубок и уздигнут ретуш, с негативима који су најчешће љуспичасти по облику и степенасто постављени. Такође, негативи ретуша могу имати и издужену форму познату као ламералну. Орињасијенски ретуш дубоко ...

                                               

Оруђе с ретушираним преломом

Оруђе с ретушираним преломом је сечиво које је на једном, ређе и на оба краја преломљено, а затим ретуширано најчешће стрмим и дубоким ретушем. Ретуширани прелом може бити раван или кос, праве, конкавне или неправилне форме. Овакви типови оруђа м ...

                                               

Остаци касноантичке гробнице (Огоште)

Остаци касноантичке гробнице су налаз откривен у месту Огоште, општина Косовска Каменица, на приватном имању. Припада периоду касне антике. Гробница има свод и грађена је од опеке. Изнад се налазе остаци квадратне камене гробне меморије. Недалеко ...

                                               

Остаци касноантичког насеља (Горња Гуштерица)

Остаци касноантичког насеља откривени су у месту Горња Гуштерица, општина Липљан, где су на површини од 1 хектар проналажени покретни налази и уочени остаци зидова више грађевина. Налази се датују у период 3. - 4. века. Откривена је и фрагментова ...

                                               

Петља (Пирот)

Петља је археолошко налазиште које се налази у Пироту. Откривено је приликом изградње градске инфрасктруктуре, недалеко од средњовековног утврђења, око 80м од Доњег града. На локалитету су 1989. године откривени бедеми са кулом и улазном капијом ...

                                               

Пећина (Грнчар)

Пеђина је археолошки локалитет који се налази у месту Грнчар, општина Витина. У питању је пећина мањих димензија, која се налази недалеко од цркве Светог Николе у непосредној близини извора топле воде. У средишњем делу пећине откривено је камено ...

                                               

Пећина Бадањ

Пећина Бадањ се налази код Стоца у Босни и Херцеговини. Чувена је по својим пећинским цртежима, који датирају из периода 16 - 12.000 година п. н. е. Најлепши од њих је Коњ нападнут стрелама, сачуван у деловима.

                                               

Пиљаковац (Владичин Хан)

Пиљаковац је археолошко налазиште у месту Кржинце, код Владичиног Хана, на речној тераси, недалеко од ушћа потока Геман у Јужну Мораву. Приликом рекогносцирања терена 1964. године констатовани су фрагменти керамике која припада највероватније бро ...

                                               

Подводно поље (Дрсник)

Подводно поље је археолошки локалитет који се налази у месту Дрсник, на горњем току Дрима у општини Клина. На налазишту су откривени остаци античке грађевине. Од археолошког материјала међу случајним налазима издвајају се остаци архитектонске пла ...

                                               

Пољанице (археолошко налазиште)

Пољанице су археолошки локалитет који се налази у месту Главник, на десној обали реке Лаб, у општини Подујево, где је откривено мање насеље из периода антике, за које се претпоставља да је била римска станица лат. Vindenis. Насеље је већим делом ...

                                               

Поље урни (Доња Брњица)

Поље урни је археолошки локалитет који се налази у месту Доња Брњица, општина Приштина, који се датује у период од 1500. до 900. године п. н. е. Некропола припада бронзаном добу и типу равних поља са урнама. Археолошким ископавањима утврђена су ч ...

                                               

Потес Велико Поље (археолошко налазиште)

Потес Велико Поље је археолошки локалитет који се налази у месту Јерли Садовина, општина Витина. Датује се између 900. и 500. п. н. е. На налазишту је откривен тумул. Приликом пољоприведних радова ископано је камење.