ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92
                                               

Pramiracetam

Pramiracetam je nootropni dijetarni suplement izveden iz piracetama. On je potentniji. Pramiracetam pripada racetamskoj familiji nootropika. Neka od trgovačkih imena su: Remen, Neupramir ili Pramistar.

                                               

PRE-084

PRE-084 je agonist sigma receptor, koji je selektivan za σ 1 tip. On je pokazao nootropno i antidepresivno dejstvo u studijama na životinjama, da može da služi kao sredstvo protiv kašlja. PRE-084 povišava GDNF izražavanje.

                                               

Prebediolon acetat

Prebediolon acetat, takode poznat kao 21-hidroksipregnenolon 21-acetat ili 21-acetoksipregnenolon, kao i 3β,21-dihidroksipregn-5-en-20-on 21-acetat, je sintetički pregnanski steroidni derived pregnenolona. Ova lek je glukokortikoid koji se korist ...

                                               

Preladenant

Preladenant je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist adenozinskog 2A receptora. On se izučava kao mogući tretman za Parkinsonovu bolest. Pozitivni rezultati su objavljeni u fazi II kliničkih ispitivanja.

                                               

Pridinol

Pridinol je centralno delujući relaksant mišića, koji se koristi za simptomatičko lečenje mišićnih spazama. Zbog njegovog antimuskarinskog dejstva, on se takode koristi u obliku hidrohloridne soli za tretman parkinsonovih bolesnika.

                                               

Proglumid

Proglumid je lek koji inhibira gastrointestinalnu motilnost i redukuje želudačnu sekreciju. On deluje kao holecistokininski antagonist, koji blokira oba tipa receptora, CCK A i CCK B. On se uglavnom koristi za lečenje čireva na dvanaestopalačnom ...

                                               

Pronetalol

Pronethalol je bio klinički kandidat koji deluje kao neselektivni beta blokator. On nije dospeo do kliničkih istraživanja usled karcinogenosti na miševima, koja se smatra da je rezultat formiranja karcinogenih naftalen epoksidnih metabolita.

                                               

Prostaglandin E1

Alprostadil je u prodaji u Sjedinjenim Državama u obliku supozitorija mokraćne cevi i injekcija. Supositorije se prodaju pod imenom MUSE engl. Medicated Urethral Suppository for Erection, dok su injekcije dostupne pod imenima Edeks i caverject.

                                               

Prostaglandin F2alfa

Prostaglandin F 2α, farmaceutski naziv dinoprost, prirodni prostaglandin koji se koristi u medicini za indukciju porodaja, i kao abortifacijent. Kod domaćih životinja, on se proizvodi u materici nakon stimulacije oksitocinom, u slučaju da nije do ...

                                               

Prukaloprid

Prukaloprid je lek koji deluje kao selektivni agonist visokog afiniteta za 5-HT 4 receptor. On poboljšava umanjeni motilitet creva koji je tipičan za hroničnu konstipaciju, i proizvodi normalnije pražnjenje creva. Prukaloprid je odobren za upotre ...

                                               

PRX-00023

PRX-00023 je lek iz fenilpiperazinske klase koji je razvijala kompanija EPIX Farmaceutikals za lečenje generalizovanog anksiznog poremećaja i kliničke depresije. On je bio dobro tolerisan u kliničkim ispitivanjima, ali je nije bio uspešan u dosti ...

                                               

PRX-07034

PRX-07034 je selektivni antagonist 5-HT 6 receptora. On utiče na kogniciju, poboljšava memoriju, i potencijalno umanjuje unos hrane i telesnu težinu kod glodara.

                                               

PRX-08066

PRX-08066 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptoru, sa afinitetom vezivanja na 5-HT 2B od 3.4 nM, i visokom selektivnošću u odnosu na blisko srodne 5-HT 2A i 5-HT 2C receptore. PRX-08066 i drugi s ...

                                               

PSB-10

PSB-10 je lek koji deluje kao selektivan inverzni agonist za adenozinski A 3 receptor, sa visokom selektivnošću u odnosu na druga tri tipa adenozinskih receptora. Pokazano je da proizvodi antiinflamatorne efekte u životinjskim studijama.

                                               

Pseudoefedrin

Pseudoefedrin je simpatomimetik iz hemijskih klasa fenetilamina i amfetamina. On se može koristiti kao nazalni/sinusni dekongestiv, a i kao stimulans. Soli pseudoefedrin hidrohlorid i pseudoefedrin sulfat su prisutne u mnogim preparatima na slobo ...

                                               

Pukatein

Pukatein je alkaloid koji je prisutan u kori novozelandskog drveta Laurelia novae-zelandiae. Ekstrakt kore se koristi kao tradicionalni maorski biljni lek koji deluje kao analgetik. Smatra se da je pukatein aktivna komponenta, jer je sličan po st ...

                                               

Rakloprid

Rakloprid je sintetičko jedinjenje koje deluje kao antagonist na D2 dopaminskom receptoru. On se može radio obeležiti radioizotopom ugljenik-11 i koristiti u pozitronskom emisiono tomografskom skeniranju za utvrdivanje stepena dopaminskog vezivan ...

                                               

Rauvolscin

Rauvolscin je alkaloid koji je prisutan kod više vrsta biljki iz rodova Rauwolfia i Pausinystalia. On je stereoizomer johimbina. Rauvolscin je stimulant centralnog nervnog sistema, lokalni anestetik i u izvesnoj meri afrodizijak. Rauvolscin deluj ...

                                               

Razburikaza

Razburikaza je rekombinantna verzija urat oksidaze, enzima koji se javlja kod mnogih sisara ali ne kod ljudi.

                                               

Relkovaptan

Relkovaptan je nepeptidni inhibitor antidiuretskog hormonskog receptora. On je selektivan za V1a tip receptora. On je pokazao pozitivne inicijalne rezultate u tretmanu Rejnoove bolesti, dismenoreje, i kao tokolitik, mada on još uvek nije odobren ...

                                               

Remikiren

Remikiren je reninski inhibitor koji je u razvoju za tretman hipertenzije. Ovaj lek je razvilo preduzeće Hofman la Roš 1996. godine.

                                               

Renzaprid

Renzaprid je gastroprokinetički agens i antiemetik koji deluje kao pun 5-HT 4 pun agonist i 5-HT 3 antagonist. On takode funkcioniše kao 5-HT 2B antagonist i ima isti afinitet za 5-HT 2A i 5-HT 2C receptore, mada je malo verovatno da oni doprinos ...

                                               

Rescinamin

Rescinnamin je Inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima koji se koristi kao antihipertenziv. On je vinka alkaloid koji se dobija iz biljke Rauwolfia serpentina i drugih Rauwolfia vrsta. On je dostupan pod trgovačkim imenima: Moderil, Cinnasil, ...

                                               

Reserpin

Reserpin je indolni alkaloid, koji se kao antipsihotični i antihipertenzivni lek koristio za kontrolu visokog krvnog pritiska i olakšavanja psihotičkih simptoma. Usled razvoja boljih lekova za te svrhe i njegovih brojnih nuspojava, on se retko ko ...

                                               

Revospiron

Revospiron je azapironski lek koji je patentiran kao veterinarsko sredstvo za smirenje, ali nije dospeo na tržište. On deluje kao selektivni parcijalni agonist 5-HT 1A receptor. Slično drugim azapironima kao što je buspiron, revospiron proizvodi ...

                                               

Rilmenidin

Rilmenidin je oksazolinsko jedinjenje sa antihipertenzivnim svojstvima. On deluje na medularne i periferno vazomotorne strukture. Rilmenidin ima veću selektivnost za imidazolinske receptore nego za cerebralne alfa2-adrenergičke receptore, po čemu ...

                                               

Rimantadin

Rimantadin je oralni antivirusni lek koji se koristi u retkim slučajevima za sprečavanje Influenza A virusne infekcije. Kad se primenjuje tokom jednog do dva dana od početka razvoja simptoma, rimantadin može da skrati trajanje i ublaži jačinu gri ...

                                               

Ritanserin

Ritanserin je serotoninski antagonist. On je mogući tretman za više neuroloških poremećajaja. Kad se primenjuje zajedno sa tipičnim antipsihoticima u lečenju šizofrenije on može da umanji negativne simptome i u izvesnoj meri umanji parkinsonizam.

                                               

Rivaniklin

Rivaniklin -metanikotin) je lek koji deluje kao parcijalni agonist neuronskih nikotinskih acetilholinskih receptora. On je selektivan za α4β2 podtip. Ovaj lek ima nootropno dejstvo i originalno je razvijen kao potencijalni tretman za Alchajmerovu ...

                                               

Ro04-6790

Ro04-6790 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan receptorski antagonist za 5-HT 6 serotoninski receptor, sa malim ili odsustvom afiniteta za druge receptore. Poput drugih lekova ove klase, Ro04-6790 i ...

                                               

Ro10-5824

Ro10-5824 je lek koji deluje kao dopaminski agonist. On je selektivni parcijalni agonist D 4 podtipa. Ro10-5824 deluje kao kognitivni pojačivač u životinjskim studijama.

                                               

Ro60-0175

Ro60-0175 je lek koji je razvila kompanija Hoffmann–La Roche. On se primenjuje u naučnim istraživanjima. Ro60-0175 je potentan i selektivan agonist 5-HT 2B i 5-HT 2C serotoninskih receptorskih tipova, sa dobrom selektivnošću u odnosu na srodni 5- ...

                                               

Ro60-0213

Ro60-0213 je lek koji je razvila kompanija Hoffmann–La Roche. On je potentan i selektivan agonist 5-HT 2C serotoninskog receptora, koji je više od 100 sto puta je selektivniji nego za blisko srodne tipove receptora. On ima neznatni afinitet za dr ...

                                               

Ro64-6198

Ro64-6198 je nociceptinski lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao potentan i selektivan agonist nociceptinskog receptora, sa više od sto puta većom selektivnošću za taj receptor nego za druge opioidne receptore. On proizvodi ...

                                               

Robalzotan

Robalzotan je selektivni antagonist 5-HT 1A receptora. Pokazano je u studijama na glodarima da robalzotan kompletno preokreće autoreceptorom posredovanu inhibiciju otpuštanja serotonina indukovanu administracijom selektivnih inhibitora serotonins ...

                                               

Roksatidin

Roksatidin acetat je specifični i kompetitivni antagonist H 2 receptora. Antisekretorno dejstvo roksatidin acetata je posredovano njegovim glavnim metabolitom, roksatidinom. Farmakodinamičke studije su pokazale da je 150 mg roksatidin acetata opt ...

                                               

Roksindol

Roksindol je dopaminergični i serotonergični lek koji je originalno bio razvijen za lečenje šizofrenije. U kliničkim ispitivanjima njegova antipsihotička efikasnost je bila skromna, ali je neočekivano nadeno da proizvodi potentne i brze antidepre ...

                                               

Romifidin

Romifidin je lek koji se koristi u veterini kao sedativ uglavnom za velike životinje kao što su konji, mada se on može koristiti u širokom nizu vrsta. On se ne koristi za ljude, ali je blisko strukturno srodan sa lekom u širokoj upotrebi klonidin ...

                                               

Rotigotin

Rotigotin je neergolinski dopaminski agonist koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu u Evropi i SAD-u. On se formuliše kao jednodnevni transdermalni flaster koji omogućava spor i konstantan unos leka tokom 24 časo ...

                                               

RS-102.221

RS-102.221 je lek koji je bio jedno od prvih otkrivenih jedinjenja koja deluju kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2C receptoru, sa selektivnošću od oko 100x u odnosu na blisko srodne 5-HT 2A i 5-HT 2B receptore. On je poka ...

                                               

RS-127.445

RS-127.445 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist na serotoninskom 5-HT 2B receptor, sa oko 1000x selektivnošću u odnosu na blisko srodne 5-HT 2A i 5-HT 2C receptore. Uloga 5-HT 2B receptora u telu još uvek nije dovoljno razjašnj ...

                                               

RS-67333

RS-67.333 je psihoaktivni lek i istraživačka hemikalija koja se ispituje kao potencijalni brzo delujući antidepresiv, nootropik, i tretman za Alchajmerovu bolest. On ima parcijalni agonist visokog afiniteta za 5-HT 4 receptor, kao i ligand za sig ...

                                               

RU-24.969

RU-24.969 je lek i istraživačka hemikalija. On je selektivan agonist 5-HT 1A i 5-HT 1B receptora. Kao i kod drugih 5-HT 1B agonista, kao što je CP-94.253, za RU-24.969 je nadeno da pojačava dejstvo kokaina, što sugestira da 5-HT 1B receptori učes ...

                                               

RWJ-394.674

RWJ-394674 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je potentan, oralno aktivan analgetik, koji uzrokuje neznatnu hipoventilaciju. RWJ-394674 je potentan i selektivan agonist δ-opioidnih receptora, sa Ki vrednošću od 0.24 nM na δ i 72 ...

                                               

S-18986

S-18986 je ampakinski lek koji je srodan sa ciklotiazidom. On ima nootropne i neuroprotektivne efekte u životinjskim studijama. S-18986 indukuje pojavu BDNF i AMPA posredovanog otpuštanja noradrenalina i acetilholina u hipokampusu i frontalnom ko ...

                                               

Salvinorin B etoksimetil etar

Salvinorin B etoksimetil etar je semi-sintetički analog prirodnog proizvoda salvinorina A. Njegova dužina trajanja je oko 3 sata, dok je dužina trajanja salvinorina A 30 minuta. On ima povišeni afinitet i unutrašnju aktivnost na κ-opioidnom recep ...

                                               

Salvinorin B metoksimetil etar

Salvinorin B metoksimetil etar je semi-sintetički analog prirodnog proizvoda salvinorina A. Ovo jedinjenje koristi se u naučnim istraživanjima. On ima duže trajanje od oko 2–3 sata, u poredenju sa manje od 30 minuta salvinorina A, i povišeni afin ...

                                               

Saredutant

Saredutant je lek koji deluje kao antagonist NK 2 receptora. Njega je razvio Sanofi-Aventis kao novi antidepresant i anksiolitik. Lek je dosped do faze III kliničkih ispitivanja. Medutim, maja 2009, Sanofi-Aventis je objavio svoje tromesečne rezu ...

                                               

Sarizotan

Sarizotan je selektivni agonist 5-HT 1A receptor i antagonist D 2 receptora, sa antipsihotičkim dejstvom. Takode je poznato da redukuje diskineziju kod dugotrajnih tretmana Parkinsonove bolesti sa levodopom.

                                               

Sarpogrelat

Sarpogrelat je lek koji deluje kao antagonist na 5HT 2A i 5-HT 2B receptorima. On blokira serotoninom indukovanu agregaciju trombocita, i ima moguću primenu u tretmanu mnogih bolesti uključujući diabetes mellitus, Birgerova bolest, Rejnoov fenome ...