ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Ergolin

Ergolin je hemijsko jedinjenje čija strukturna osnova je prisutna u raznovrsnom nizu alkaloida, medu kojima su psihodelični lekovi. Derivati ergolina nalaze kliničku primenu kao vazokonstriktori i u lečenju migrene i Parkinsonove bolesti. Neki er ...

                                               

Ergotamin

Ergotamin je ergopeptin i član ergot familije alkaloida. On je strukturno i biohemijski blisko srodan sa ergolinom. On je isto tako strukturno sličan sa nakoliko neurotransmitera, i biološki deluje kao vazokonstriktor. On se koristi za tretiranje ...

                                               

Etilefrin

Etilefrin je srčani stimulant koji se koristi kao antihipotenziv. On je simpatomimetički amin iz 3-hidroksi-feniletanolaminske serije koji se koristi za lečenje ortostatske hipotenzije neurološkog, kardiovaslularnog, endokrinog ili metaboličkog p ...

                                               

Etoperidon

Etoperidon je antidepresiv iz fenilpiperazinske klase koji je uveden u upotrebu u Evropi 1977. On prvenstveno deluje kao antagonist nekoliko receptora u sledećem redosledu potencije: 5-HT 2A receptor > α 1 -adrenergički receptor > 5-HT 1A r ...

                                               

Etorfin

Retorike je polusintetički opioid sa analgetičkom potentnošću aproksimativno 1.000-3.000 puta većom od morfina. On je bio prvi put pripremljen iz oripavina 1960, koji se generalno ne javlja u ekstraktu maka nego u "slamkama maka", i u srodnim bil ...

                                               

Fabomotizol

Afobazol je lek sa anksiolitičkim i neurozaštitnim dejstvom. On ne deluje kao sedativ ili relaksant mišića, te je stoga njegovo dejstvo selektivnije od mnogih drugih lekova sa sličnom primenom. Ovaj lek se pojavio na ruskom tržištu ranih 2000-ih. ...

                                               

Fananserin

Fananserin je leki koji deluje kao potentan antagonist na 5HT 2A receptoru, i Dopaminskom D 4 receptoru, a ne blokira druge dopaminske receptore kao što je D 2. On ima sedativno i antipsihotično dejstvo, te je istraživan za moguću primenu u lečen ...

                                               

Feksofenadin

Feksofenadin je antihistaminski lek koji se koristi za treatman alergijskog rinitisa, simptoma alergije, i urtikarije. On je razvijen kao zamena i alternativa za terfenadin prodajna imena: Triludan i Seldane, koji uzrokuje produženje QT intervala ...

                                               

Fenetilamin

Fenetilamin je prirodni monoaminski alkaloid, trag amin, a isto tako i ime klase hemikalija čiji mnogi članovi su poznati psihoaktivni lekovi i stimulansi. Feniletilamin funkcioniše kao neuromodulator ili neurotransmiter u centralnom nervnom sist ...

                                               

Fenetilin

Fenetilin se metaboliše u telu do amfetamina 24.5 % oralne doze i teofilina 13.7 % oralne doze, koji su aktivni psihostimulansi. Fiziološko dejstvo fenetilina je stoga rezultat kombinacije tri leka.

                                               

Fenfluramin

Fenfluramin je lek koji je bio deo Fen-Phen leka protiv gojaznosti. Fenfluramin je uveden na američko tržište 1973. On je racemska smeša dva enantiomera, dekstrofenfluramina i levofenfluramina. On povišava nivo neurotransmitera serotonina, hemika ...

                                               

Fenformin

Phenformin je antidijabetesni lek iz biguanidne klase. On je bio u prodaji, ali je povučen sa tržišta tokom 1970-tih zbog povišenog rizika od laktacidoze, koja je fatalna u 50% slučajeva. Phenformin je otkriven 1957. Klinička ispitivanja su počel ...

                                               

2-Fenil-3-aminobutan

2-Fenil-3-aminobutan stimulans je iz fenetilaminske klase koji je blisko srodan sa svojim α-metil analogom pentoreksom. Ovaj materijal su prvi sintetisali nemački naučnici Feliks Hafner i Fric Somer 1939. godine. On je stimulant sa blažim dejstvo ...

                                               

Fenilefrin

Fenilefrin je selektivni agonist α1 -adrenergičkog receptora koji se prvenstveno koristi kao dekongestant, agens za dilaciju zenica, i povišenje krvnog pritiska. Fenilefrin je nedavno ušao u prodaju kao zamena za pseudoefedrin, mada neki izvori t ...

                                               

Fenilpropanolamin

Fenilpropanolamin je stereoizomer norefedrina i norpseudoefedrina. On je psihoaktivni lek iz fenetilaminske i amfetaminske hemijske klase koji se koristi kao stimulans, dekongestiv, i anoreksik. On se koristi kao lek na recepat, i kao preparat za ...

                                               

Fenilpropilaminopentan

-1-Fenil-2-propilaminopentan -PPAP) je lek sa neobičnim profilom dejstva. On se u izvesnoj meri može grupisanti u familje stimulanata i antidepresiva, mada je njegov mehanizam dejstva veoma različit. PPAP se klasifikuje kao pojačivač dejstva kate ...

                                               

Fenoksibenzamin

On se koristi za lečenje hipertenzije, posebno one koje je uzrokovana feohromocitom. On ima sporiji početak i dugotrajnije dejstvo u poredenju sa drugim alfa blokatorima. Ovaj materija je bio prvi alfa blokator koji je korišćen za lečenje benigno ...

                                               

Fenoksipropazin

Fenoksipropazin je ireverzibilni i neselektivni inhibitor monoaminoksidaze iz hidrazinske hemijske klase. On je uveden u upotrebu kao antidepresiv 1961, ali je naknadno povućen sa tržišta 1966. zbog moguće pojave hepatotoksičnosti.

                                               

Fentolamin

Njegovo primarno dejstvo je vazodilatacija putem α 1 blokade. On takode može da dovede do refleksne tahikardije zbog hipotenzije i α 2 inhibicije, čime se povišava simpatetički ton.

                                               

Fizostigmin

Fizostigmin je parasimpatomimetski alkaloid. On je reverzibilni inhibitor holinesteraze. Ova supstanca je sintetisana 1935. Dostupna je pod imenima: Antilirium, Isopto Eserine, Eserin salicilat i Eserin sulfat.

                                               

Fluperlapin

Fluperlapin je triciklični atipični antipsihotik sa dodatnim antidepresivnim i sedativnim dejstvom. On je sintetisan 1979. Studiran je na životinjama i ljudima od 1984. Mada je pokazao efikasnost u tretmanu mnoštva oboljenja, uključujući šizofren ...

                                               

Fluvoksamin

Fluvoksamin je antidepresiv koji deluje kao selektivni inhibitor preuzimanja serotonina. Fluvoksamin je prvo bio odobren od strane FDA 1993 za lečenje opsesivno kompulzivnog poremećaja. Fluvoksamin CR je odobren za lečenje socijalne fobije. Fluvo ...

                                               

Galanin

Galanin je neuropeptid kodiran GAL genom, koji je široko izražen u mozgu, kičmenoj moždini, i stomaku ljudi, kao i drugih sisara. Galaninska signalizacija se odvija kroz tri G protein spregnuta receptora. Funkcionalna uloga galanina, kao i mnogih ...

                                               

Galantamin

Galantamin se koristi za tretiranje blage do umerene Alchejmerove bolesti i raznih drugih memorijskih oštećenja, a posebno za oštećenja vaskularnog porekla. On je alkaloid koji se dobija sintetičkim putem, ili iz lukovica i cveta biljki Galanthus ...

                                               

Galmik

Galmik je lek koji deluje kao selektivni, ne-peptidni agonist galaninskih receptora. On je pokazao antiepileptičke, antidepresivne i analgetske efekte u životinjskim studijama, ali isto tako inhibira memorijske funkcije.

                                               

Galnon

Galnon je lek koji deluje kao selektivni, ne-peptidni agonist galaninskog receptora receptora. Za njega je pokazano u životinjskim ispitivanjima da ima antiepileptičko, anksiolitičko, anoreksno i amnesivno dejstvo.

                                               

Gepefrin

Gepefrin je antihipertenziv ili simpatomimetski agens iz amfetaminske familije koji je u prodaji u pojedinim Evropskim zemljama. On je poznati metabolit amfetamina.

                                               

GR-89696

GR-89696 je lek koji deluje kao visoko selektivni κ-opioidni agonist. On pokazuje selektivno dejstvo u različitim životinjskim modelima, i smatra se da je on selektivan za κ 2 tip receptora. Nedavne studije indiciraju da su GR-89696 i srodni κ 2 ...

                                               

GR-159897

GR-159.897 je potentni i selektivni antagonist NK 2 receptora. On ima anksiolitičko dejstvo u životinjskim modelima, i takode inhibira bronhokonstrikciju plućnih kanala, iz kog razloga on možda može da bude koristan u tretmanu astme.

                                               

GTS-21

GTS-21 je lek koji deluje kao parcijalni agonist na neuronskim nikotinskim acetilholinskim receptorima. On se vezuje za α4β2 i α7 receptore, ali znatno aktivira samo α7. GTS-21 i njegov demetilisani aktivni metabolit 4-OH-GTS-21 manifestuju nootr ...

                                               

Gvanetidin

Gvanetidin je antihipertenziv koji umanjuje otpuštanje kateholamina, poput norepinefrina. Gvanetidin se transportuje kroz simpatetičke nervne membrane istim mehanizmom kojim se transportuje norepinefrin. Unos leka je esencijalan za njegovo dejstv ...

                                               

Gvanfacin

Guanfacin je simpatolitik. On je selektivni agonist α 2A receptora. Ti receptori su koncentrisani u prefrontalnom korteksu, te guanfacin potencijalno može da poboljša sposobnost pažnje putem modulisanja postsinaptičkih α 2A receptora. Guanfacin s ...

                                               

GW-405.833

GW-405.833 je lek koji deluje kao potentan i selektivan parcijalni agonist kanabinoidnog receptora CB 2, sa EC 50 vrednošću od 0.65 nM i selektivnošću od oko 1200x za CB 2 u odnosu na CB 1 receptor. Ispitivanja na životinjama su pokazala da ima a ...

                                               

Herkinorin

Herkinorin je opioidni analgetik koji je analog prirodnog proizvoda Salvinorina A. On je otkriven 2005. tokom ispitivanja odnosa strukture i aktivnosti neoklerodan diterpena, familije hemijskih jedinjenja kojoj pripada Salvinorin A. Za razliku od ...

                                               

Hidralazin

Hidralazin je direktno delujući relaksant glatkih mišića koji se koristi za tretman hipertenzije. On deluje kao vazodilatator prvenstveno u arterijama i arteriolama. Putem relaksacije vaskularnih glatkih mišića, vazodilatatori umanjuju perifernu ...

                                               

Hidrohlorotiazid

Hidrohlorotiazid je diuretik i tiazidne klase koji deluje putem inhibicije sposobnosti bubrega da zadržavaju vodu. Time se redukuju zapremina krvi, umanjuje povratak krvi u srce i time srčani izlaz i smatra se da je putem drugih mehanizama ima sp ...

                                               

Hidroksihlorohin

Hidroksihlorohin ili hidroksihlorokvin je lek koji se koristi za sprečavanje i lečenje malarije u oblastima gde ona ostaje osetljiva na hlorohin. Koristi se i za redukovanje inflamacije u tretmanu reumatoidnog artritisa, lupus eritematoza i kasne ...

                                               

Hlorciklizin

Hlorciklizin je prva generacija antihistamina iz fenilpiperazinske klase. On se prvenstveno koristi za tretiranje simptoma alergije kao što su rinitis, urtikarija, i pruritus, a može se koristiti i kao antiemetik. Osim njegovog antihistaminskog d ...

                                               

Hlorfentermin

Hlorfentermin je supresant apetita iz fenetilaminske klase. Razvijen je 1962. On je 4-hloro derivat bolje poznatog supresanta apetita fentermina, koji je još uvek u upotrebi. Hlorfentermin je relativno slab stimulans sa malim potencijalom za zlou ...

                                               

Hlorzoksazon

Hlorzoksazon je centralno delujući miorelaksant, koji se koristi za tretiranje mušićnih spazama i rezultujućeg bola ili neprijatnosti. On deluje na kičmenu moždinu. Hlorzoksazon je u prodaji pod imenima Muscol ili Parafon Forte, kao kombinacija s ...

                                               

Homohinolinska kiselina

Homohinolinska kiselina je potentan ekscitotoksin koji je konformaciono-ograničen analog N -metil- D -aspartata i parcijalni agonist glavnog/glutamatnog mesta vezivanja NMDA receptora, sa delimičnom selektivnošću za receptore koji sadrže NR2B pod ...

                                               

3-Hidroksifenazepam

3-Hidroksifenazepam je benzodiazepin sa hipnotičkim, sedativnim, anksiolitičkim, i antikonvulsantnim svojstvima. On je aktivni metabolit fenazepama, kao i aktivni metabolit benzodiazepinskog proleka cinazepama. Slično fenazepamu, 3-hidroksifenaze ...

                                               

HZ-2

HZ-2 je lek, koji je visoko selektivni κ-opioidni agonist. On je potentan analgetik, poput morfina, sa dugotrajnim dejstvom i visokom oralnom biodostupnošću. Nuspojave su sedacija, mučnina i disforija kao i diuretički efekti.

                                               

Idazoksan

Idazoksan je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist α2 adrenergičkog receptora i imidazolinskog receptora. Idazoksan je istraživan za potencijalnu primenu kao antidepresiv, ali nije plasiran na tržište. ...

                                               

Igmesin

Igmesin je agonist sigma receptora. On ima neuroprotektivno i antidepresivno dejstvo u studijama na životinjama, kao i nootropske efekte u modelima gubljenja kognitivnih sposobnosti usled starenja. On se dobro pokazao u kliničkim ispitivanja faze ...

                                               

Imiloksan

Imiloksan je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni antagonist α 2B adrenergičkog receptora. On je bio koristan u odredivanju dejstva pojedinačnih α 2 adrenergičkih tipova.

                                               

Imipramin

Imipramin je triciklični antidepresiv iz dibenzazepinske grupe. Imipramin se uglavnom koristi za tretmant kliničke depresije i enureze. On je takode izučavan za potencijalnu primenu u lečenju paničnog poremećaja.

                                               

Indoramin

Indoramin je piperidinski antiadrenergički agens. On je selektivni antagonist alFa-1 adrenoceptora sa direktnom miokardijalnim depresivnim dejstvom; te stoga ne proizvodi refleks tahikardije. Indoramin se često sintetiše počevši od triptofola.

                                               

Iproklozid

Iproklozid je ireverzibilni i selektivni inhibitor monoaminske oksidaze iz hidrazinske hemijske klase koji je korišten kao antidepresiv, ali je njegova primena prekinuta. Poznato je da ovaj lek može da uzrokuje hepatitis i bilo je najmanje tri sm ...

                                               

Ipsapiron

Ipsapiron je selektivni parcijalni agonist 5-HT 1A receptor iz piperazinske i azapironske hemijske klase. On ima antidepresivno i anksiolitičko dejstvo.