ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89
                                               

Ajulemska kiselina

Ajulemska kiselina je sintetički kanabinoidni derivat psiho-neaktivnog THC metabolita 11-nor-9-karboksi-THC. Ovo jedinjenje deluje kao analgetik i antiinflamatorni agens. Ajulemska kiselina je razvijena za tretman neuropatičkog bola i inflamatorn ...

                                               

Akarboza

Akarboza je antidijabetesni lek koji se koristi za tretiranje tipa 2 diabetes mellitusa i, u nekim zemljama, predijabetesa. On je u prodaji na slobodno u Evropi i Kini kao Glucobay, u Severnoj Americi kao Precose, i u Kanadi kao Prandase. Ovaj le ...

                                               

AL-38022A

AL-38022A je derivat indazola. Ovaj lek pripada nizu sličnih lekova koji su razvijeni za potrebe naučnih istraživanja. Neki od njih imaju potencijalnu kliničku primenu. AL-38022A je potentan i selektivan agonist 5-HT 2 familije serotoninskih rece ...

                                               

Alaproklat

Alaproklat je psihoaktivni lek i istraživačka hemikalija koja je bila u razvoju kao antidepresiv od strane švedske farmaceutske kompanije Astra AB tokom 1970-ih. On deluje kao selektivni inhibitor preuzimanja serotonina, i zajedno sa zimelidinom ...

                                               

Alazocin

Alazocin -SKF-10.047, - N -alilnormetazocin, -ANMC), je bio prvi lek koji je agonist σ 1 receptora. On nema značajan afinitet za σ 2 receptor. Alazocin takode deluje kao agonist κ-opioidnog receptora, i u znatno manjoj meri kao antagonist NMDA re ...

                                               

Alfa-Etiltriptamin

αET je strukturno i farmakološki srodan sa α-metiltriptaminom αMT, ali se njegovo dejstvo u izvesnoj meri razlikuje. U kontrastu sa αMT, αET je slabiji stimulant i halucinogen. Njegovi efekti više podsećaju na entaktogene poput MDMA "Ekstazi". Sl ...

                                               

Alfa-Metilserotonin

α-Metilserotonin, je triptaminski derivat blisko srodan neurotransmiteru serotoninu. On deluje kao neselektivni agonist serotoninskog receptora i ekstenzivno se koristi u naučnim istraživanjima funkcije serotoninskog sistema. Za razliku od seroto ...

                                               

Alfa-Metiltriptamin

α-Metiltriptamin je psihodelik, stimulans, i entaktogeni lek iz triptaminske klase. On je originalno razvijen kao antidepresiv tokom 1960-tih.

                                               

Alimemazin

Alimemazin je fenotiazinski derivat koji se koristi kao antipruritik. On sprečava svrab uzrokovan ekzemom ili otrovnim bršljanom, tako što deluje kao antihistamin). On isto tako deluje kao sedativ, hipnotik i antiemetik za prevenciju bolesti kret ...

                                               

Alminoprofen

Alminoprofen ke nesteroidni antiinflamatorni lek iz klase fenilpropionskih kiselina. Njegove antiinflamatorne osobine se razlikuju od klasičnih NSAID lekova.

                                               

Almokalant

Almokalant je lek koji se koristi za tretiranje aritmije. On je blokator kalijumovog kanala. Putem experimenata na pacovima je utvrdeno da ima teratogene efekte.

                                               

Almoreksant

Almoreksant, kode ACT-078573, je kompetitivni antagonist OX 1 i OX 2 oreksinskih receptor. Ovaj lek je razvila farmaceutska kompanija Actelion za lečenje primarne insomnije. Njegova klinička ispitivanja faze III su završen su novembra 2009. Janua ...

                                               

Alstonin

Alstonin je indolni alkaloid i mogući antipsihotički sastojak raznih biljnih vrsta, uključujući Alstonia boonei, Catharanthus roseus, Picralima nitida, Rauwolfia caffra i Rauwolfia vomitoria. U prikliničkim ispitivanjima je pokazano da alstonin u ...

                                               

Altiniklin

Altiniklin je lek koji deluje kao agonist na neuronskim nikotinskim acetilholinskim receptorima. On je visoko selektivan za α4β2 receptor. Ovaj ligand stimuliše oslobadanje dopamina i acetilholina u mozgu kod glodara i primata. On je izučavan do ...

                                               

Alvamelin

Alvamelin je agonist M 1 receptora i antagonist M 2 /M 3 receptora. On je bio ispitivan za moguću primenu u lečenju Alchajmerove bolesti, ali je proizveo slabe rezultate u kliničkim ispitivanjima te je dalji razvoj prekinut.

                                               

AM-087

AM-087 je analgetski lek koji deluje kao kanabinoidni agonist. On je derivat Δ8THC supstituisanog u 3-poziciji bočnog lanca. AM-087 je potentan CB 1 agonist sa Ki od 0.43 nM, te je oko 100x potentniji od THC. Dodatna aktivnost je verovatno posled ...

                                               

AM-411

AM-411 je analgetički lek koji je kanabinoidni agonist. AM-411 je potentan i u znatnoj meri selektivan CB 1 pun agonist sa K i od 6.80 nM, ali je isto tako umereno potentan CB 2 agonist sa K i od 52.0nM.

                                               

AM-630

AM-630 je lek koji deluje kao potentan i selektivan inverzni agonist za kanabinoidni receptor CB 2, sa K i od 32.1 nM na CB 2 i 165x selektivnošću u odnosu na CB 1, na kome deluje kao slab parcijalni agonist. On se koristi u istraživanju CB 2 pos ...

                                               

AM-855

AM-855 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat Δ 8 Tetrahidrokanabinola sa konformaciono ograničenim bočnim lancom. AM-855 je agonist CB 1 i CB 2 sa umerenom selektivnošću za CB 1, K i od 22.3 nM na CB 1 i 58.6 nM na CB 2.

                                               

AM-905

AM-905 je analgetik koji je kanabinoidni agonist sa konformaciono ograničenim bočnim lancom. On je potentan i relativno selektivan agonist CB 1 kanabinoidnog receptora, sa K i od 1.2 nM na CB 1 i 5.3 nM naCB 2.

                                               

AM-906

AM-906 je analgetik koji je kanabinoidni agonist sa konformaciono ograničenim bočnim lancom. On je potentan i relativno selektivan agonist CB 1 kanabinoidnog receptora, sa K i od 0.8 nM na CB 1 i 9.5 nM na CB 2.

                                               

AM-919

AM-919 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat HU-210 koji je supstituisan sa 6β- grupom. To dodaje "južnu" alifatičnu hidroksilnu grupu na molekul, tako da je AM-919 hibridna struktura izmedu klasičnih i neklasičnih kanabinoidni ...

                                               

AM-938

AM-938 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat HU-210 koji je supstituisan sa 6β- grupom. To dodaje "južnu" alifatičnu hidroksilnu grupu na molekul, tako da je AM-938 hibridna struktura izmedu klasičnih i neklasičnih kanabinoidni ...

                                               

AM-1241

AM-1241 -3-indol) je jedinjenje iz aminoalkilindolne familije koje deluje kao potentan i selektivan agonist za kanabinoidni receptor CB 2, sa K i od 3.4 nM na CB 2 i 80x selektivnošću u odnosu na srodni CB 1 receptor. On ima analgetsko dejstvo u ...

                                               

AM-2389

AM-2389 je klasični kanabinoidni derivat koji deluje kao potentan i relativno selektivan agonist za CB 1 receptora, sa K i od 0.16 nM, i 26x selektivnošću u odnosu na srodni CB 2 receptor. On ima visoku potentnost na životinjskim testovima kanabi ...

                                               

AM-4030

AM-4030 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat HU-210 koji je supstituisan sa 6β--3-hidroksiprop-1-enil) grupom. To dodaje "južnu" alifatičnu hidroksilnu grupu u molekul, tako da je AM-4030 hibridna struktura izmedu klasičnih i ...

                                               

Amantadin

Amantadin je lek koji je FDA odobrila za upotrebu za antivirusne i antiparkinsonianske indikacije. On je organsko jedinjenje, koje je poznato i kao 1-adamantilamin ili 1-aminoadamantan. On se sastoji od adamantanske osnove sa jednom amino grupom ...

                                               

AMG-1

AMG-1 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat Δ8THC sa lancom u 3-poziciji bočnog lanca koji je očvršćen i produžen. AMG-1 je potentan agonist na CB 1 i CB 2 sa umerenom selektivnošću za CB 1, pri čemu je K i 0.6nM na CB 1 vs 3.1 ...

                                               

AMG-3

AMG-3 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat Δ8THC koji je supstituisan sa ditiolanskom grupom u 3-poziciji bočnog lanca. AMG-3 je potentan agonist CB 1 i CB 2 receptora sa K i od 0.32 nM na CB 1 i 0.52 nM na CB 2.

                                               

AMG-36

AMG-36 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat Δ8THC koji je supstituisan sa ciklopentanskom grupom u 3-poziciji bočnog lanca. AMG-36 je potentan agonist na CB 1 i CB 2 sa umerenom selektivnošću za CB 1, pri čemu je K i 0.4 nM na ...

                                               

AMG-41

AMG-41 je analgetik koji je kanabinoidni agonist. On je derivat Δ8THC koji je supstituisan sa ciklopropanskom grupom u 3-poziciji bočnog lanca. AMG-41 je potentan agonist na CB 1 i CB 2, sa K i od 0.4 nM na CB 1 vs 0.9 nM na CB 2.

                                               

Amikacin

Amikacin je aminoglikozidni antibiotik koji se koristi za tretiranje različitih tipova bakterijskih infekcija. Amikacin deluje putem vezivanja za bakterijsku 30S ribozomalnu podjedinicu, čime uzrokuje pogrešno očitavanje iRNK te time onemogućava ...

                                               

Aminofilin

Aminofilin je bronhodilatator. On se sastoji od teofilina sa etilendiaminom u odnosu 2:1. Etilendiamin poboljšava rastvorljivost. Aminofilin se obično nalazi kao dihidrat Aminofilin je neselektivan antagonist adenozinskog receptora i inhibitor fo ...

                                               

Aminoreks

Aminoreks je anoreksni stimulans iz 2-amino-5-aril oksazolinske klase koji je razvijen 1962. On je blisko srodan sa 4-metilaminoreksom. Pokazano je da aminoreks deluje lokomotorni stimulans, koji je po jačini izmedu dekstroamfetamina i metamfetam ...

                                               

2-Aminotetralin

2-Aminotetralin je stimulansni lek. Njegova hemijska struktura se sastoji od tetralinske grupe sa aminskim supstituentom. 2-AT je krut analog fenilizobutilamina. On potpuno zamenjuje d-amfetamin u testovima diskriminacije na pacovima, mada ima je ...

                                               

Amitriptilin

Amitriptilin je triciklični antidepresiv. On je najšire korišćeni TCA i jednako je efikasan protiv depresije kao i novija klasa SSRI lekova. Osim redukovanja simptoma depresije, on olakšava migrene, glavobolje usled napetosti, napade anksioznosti ...

                                               

Amodiakvin

Amodiakvin je 4-aminohinolinsko jedinjenje koje je srodno sa hlorohinom. Koristi se kao antimalarijski i antiinflamatorni agens. Amodiakvin je efektivniji od hlorohina u tretiranju infekcija CRPF hlorohin-rezistantne Plasmodium falciparum malarij ...

                                               

Anisodin

Anisodin je antizpasmodik i antiholinergik koji se koristi za lečenje akutnog cirkulatornog šoka Kini. On je tropanski alkaloid i prirodno se javlja u pojedinim vrstama biljki Solanaceae familije. Anisodin deluje kao antagonist muskarinskog aceti ...

                                               

Antazolin

Antazolin pripada prvog generaciji antihistamina koji isto tako imaju antiholinergična svojstva. On se koristi za olakšavanje nazalne kongestije i u kapima za oči, obično u kombinaciji sa nafazolinom, radi olakšavanja simptoma alergijskog konjunk ...

                                               

Aplindor

Aplindor je lek koji deluje kao selektivni parcijalni agonist dopaminskog receptora D2. Njega je razvila farmaceutska kompanija Neurogen kao tretman za Parkinsonovu bolest i sindrom nemirnih nogu.

                                               

Apraklonidin

Apraklonidin je simpatomimetik koji se koristi u terapiji glaukoma. On je agonist α 2 -adrenergičkog receptora i slab agonist alfa-1 adrenergičkog receptora. Apraklonidin se administrira u koncentraciji od 1% za sprečavanje i tretman povišenog po ...

                                               

Apramicin

Apramicin je jedistven medu aminoglikozidima po svom mehanizmu dejstva koji je baziran na blokiranju translokacije, i njegovoj sposobnosti vezivanja i za eukariotska mesta dekodiranja uprkos razlika u ključnim aminokiselinskim ostacima neophodnim ...

                                               

AR-A000002

AR-A000002 je lek, koji jedno od prvih jedinjenja razvijenih da deluje kao selektivni antagonist za serotoninski receptor 5-HT 1B, sa aproksimativno 10x većom selektivnošću za 5-HT 1B u odnosu na srodni 5-HT 1D receptor. Bilo je pokazano da proiz ...

                                               

AS-19 (lek)

AS-19 je supstanca koja deluje kao potentan agonist 5HT 7 receptora, sa EC 50 od 0.83 nM. On poništava amneziju indukovanu lekovima kao što su skopolamin i dizocilpin i poboljšava dogotrajnu memoriju, ali inhibira formiranje kratkotrajne memorije.

                                               

ATC-0175

ATC-0175 je lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On je selektivni nepeptidni antagonist melanin-koncentrirajućeg hormonskog receptora MCH 1. U životinjskim studijama je pokazano da proizvodi anksiolitičke i antidepresivne efekte, bez sed ...

                                               

Atipamezol

Atipamezol je sintetički alfa 2 -adrenergički antagonist. On se koristi za poništavanje sedativnih i analgetiskih efekata deksmedetomidina i medetomidina kod pasa. On je takode ispitivan za moguću primenu kod ljudi kao anti-Parkinsonski lek.

                                               

Atiprosin

Atiprosin je antihipertenzivni lek koji se koristi kao selektivni antagonist α 1 -adrenergičkog receptora. On takode poseduje izvesnu antihistaminsku aktivnost, mada je ona slaba. On nije plasiran na tržište.

                                               

ATL-444

ATL-444 je lek koji deluje kao potentan i selektivan antagonist adenozinskih receptora A 1 i A 2A. On se koristi za studiranje uloge adenozinskog receptorskog sistema u pojačavanju dejstva kokaina.

                                               

Atrasentan

Atrasentan je eksperimentalni lek koji se ispituje kao mogući tretman za razne tipove raka, medu kojima je i rak pluća ne-malih ćelija. On je antagonist endotelinkog receptora‎‎ selektivan za tip A ET A. Dok drugi lekovi ovog tipa sitaksentan, am ...

                                               

Azatadin

Small P, Barrett D, Biskin N 1990. "Effects of azatadine, terfenadine, and astemizole on allergen-induced nasal provocation.”. Ann Allergy. 64 2 Pt 1: 129 - 31. PMID 1968324. Zhang D, Hansen E, Deck J, Heinze T, Sutherland J, Cerniglia C 1996. "F ...