ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 810
                                               

Сортирање пребројавањем

У информатици, сортирање пребројавањем представља алгоритам за сортирање помоћу целих бројева, тј. алгоритам целобројног сортирања. Алгоритам ради тако што пребројава колико се пута сваки елемент низа јавља и на основу тога одређује позицију свак ...

                                               

Сортирање селекцијом

Сортирање селекцијом је алгоритам сортирања који се заснива на принципу грубе силе. Овај алгоритам још познат и под именом метод селекције. Када кажемо груба сила мислимо на обрађивање сваког елемента посебно. Сортирање селекцијом сортира низ еле ...

                                               

Стабло са вишим левим подстаблом

У рачунарству стабло са вишим левим подстаблом је ред са приоритетом са применом варијанте бинарног хипа. Сваки чвор има с-вредност која представља удаљеност до најближег листа. У поређењу са бинарним хипом, ЛТ настоји да буде веома неуравнотежен ...

                                               

Управљање током

У рачунарству, управљање током представља редослед по коме се наредбе, упутства или позиви функција проверавају или извршавају. Експлицитним нагласком на контролу тока се разликују императивни програмски језици од декларативних програмских језика ...

                                               

Форич петља

Форич петља је програмски језик, идиом, за пролажење кроз ставке у збирци. Foreach се обично користи уместо стандардне for изјаве. За разлику од других for петљи, foreach петље обично одржавају неизричити бројач: они у суштини кажу "уради ово сви ...

                                               

Шлајфовање (информатика)

Шлајфовање у информатици, се јавља када је рачунарска виртуелна меморија у константном стању страна, непрестано размењује податке у меморији за податке на диску, до искључења већине апликационих нива процеса. Ово проузрукује перформанс рачунара д ...

                                               

Active Server Pages

Active Server Pages представља један од језика за развијање Интернет сајтова, развијен од стране компаније Мајкрософт. Његов главни такмац на Интернет тржишту је PHP, који има ту особину да је бесплатан и слободан, док су ASP и сви производи потр ...

                                               

Algoritam množenja

Algoritam množenja je algoritam za množenje dva broja. U zavisnosti od veličine brojeva, mogu se koristiti različiti algoritmi. Efikasni algoritmi množenja postoje još od pojave decimalnog sistema. Pomeranje i sabiranje Toom-Cook algoritam množen ...

                                               

Alt atribut

Alt atribut se koristi u HTML i XHTML dokumentima kako bi označio alternativni običan tekst koji će se učitati ukoliko HTML element na koji se taj tekst odnosi ne može biti učitan. Takode ga koriste programi koji čitaju sadržaj sa ekrana, tako da ...

                                               

Američka zastava sortiranje

Američka zastava sortiranje je efikasna varijanta radiks sortiranja koja distribuira elemente u stotine segmenata. Neuporedni algoritmi za sortiranje kao što su radix sort i american flag sort se obično koriste za sortiranje velikih objekata kao ...

                                               

AMS-LaTeX

AMS-LaTeX је збирка LaTeX класа и пакета докумената развијена од стране Америчког математичког друштва. Њихов додатак на LaTeX укључује припрему за вишередне и друге математичке изразе, документоване класе, и фонтова који садрже нумеричке математ ...

                                               

Bitonik sortiranje

Bitonik mergesort je paralelni algoritam za sortiranje. Koristi se takode kao i mehanizam za pravljenje sortirajućih mreža. Algoritam je razvio Ken Bečer. Novonastala sortirajuća mreža ima O^2) komparatora, i dubinu koja je O^2) gde je n broj bro ...

                                               

Ciklično sortiranje

Ciklično sortiranje predstavlja nestabilni, in-place algoritam za sortiranje, pripada grupi sortiranja poredjenjem i optimalan je u smislu ukupnog broja upisivanja u niz. Zasniva se na ideji da se permutacija koju treba sortirati može podeliti na ...

                                               

Delphi (програмски језик)

Ембаркадеро Делфи је интегрисано развојно окружење за конзоле, десктоп графичке, веб, и мобилне апликације. Делфијеви компајлери користе свој Објектни Паскал дијалекат Паскала и генеришу машински језик за неколико платформи: Windows NT ИА-32 и x6 ...

                                               

DKA minimizacija

Pod DKA minimizacijom se podrazumeva nalaženje determinističkog konačnog automata sa najmanjim brojem stanja koji prepoznaje isti regularan jezik kao i zadati DKA. Pokazuje se da je ovaj automat jedinstven do na izomorfizam! Naime, za dva DKA A = ...

                                               

Do while петља

Код већине програмских језика, do while петља је наредба контрола протока који извршава блок кода најмање једном, и онда непрестано извршава блок, или не, у зависности од датог логичког стања на крају блока. Имати на уму да за разлику од већине ј ...

                                               

Fenvik stablo

Fenvik stablo ili binarno indeksno stablo je struktura podataka koja nam omogućava efikasno izračunavanje i manipulaciju prefiksnih suma sa vec izračunatim vrednostima koji ova struktura nudi. Ovu strukturu je predlozio Piter Fenwick 1994. godine ...

                                               

Implicitno k-d stablo

Implicitno k -d stablo je k -d stablo definisano implicitno nad uniformnom pravolinijskom mrežom. Pozicije i orijentacije njegovih ravni podele nisu date eksplicitno već implicitno nekom rekurzivnom splitting -funkcijom definisane na hiperpravoug ...

                                               

INTERCAL

Compiler Language With No Pronounceable Acronym ", скраћено INTERCAL, је езoтерични програмски језик који је настао 1972. као шала од стране Дона Вудса и Џејмса М. Лиона, два студента на универзитету у Принстону. На сатиричан начин приказује стан ...

                                               

Join (SQL)

SQL придруживање клаузула комбинује записе из две или више табела у референтне базе података. Креира сет који може бити снимљен као табела или искоришћен такав какав јесте. ПРИДРУЖИВАЊЕ је средство за комбиновање поља из две табеле користећи срод ...

                                               

Koen-Saderlandov algoritam

Koen-Saderlandov algoritam je algoritam računarske grafike koji se koristi za seckanje linija. Ovaj algoritam deli ravan na 9 delova i zatim efikasno odreduje koji delovi kojih linija su vidljivi u centralnom regionu - u okviru za prikaz. Algorit ...

                                               

Konstanta savijanja

Konstanta savijanja i konstanta propagacije su povezane optimizacije kompajlera koje koriste mnogi moderni kompajleri. Napredna forma konstante propagacije, poznata kao raspršena uslovna konstanta propagacije, može mnogo preciznije da izvrši šire ...

                                               

Link veza

Link veza je opisni atribut koji se pridružuje hipervezama i koji ima za cilj da definiše tip veze ili vezu izmedu izvornog i odredišnog resursa. Atribut može biti korišćen od strane automatizovanih sistema ili može biti prezentovan korisniku na ...

                                               

Mkdir

mkdir је наредба на оперативним системима Јуникс, ДОС, DR FlexOS, IBM ОS/2, Мајкрософт Microsoft Windows и Ријакт ОС која се користи за прављење новог директоријума. Такође је доступна у EFI шелу и у скриптном језику PHP. На ДОС, ОS/2, Windows и ...

                                               

Nenametljiv JavaScript

Nenametljiv Javaskript je opšti pristup korišćenja Javaskripta za veb stranice. Iako termin nije formalno definisan, njegovi osnovni principi opšte prihvaćeno uključuju: Razdvajanje funkcionalnosti sloja ponašanja енгл. the "behavior layer") stru ...

                                               

Odsecanje niza

U programiranju, odsecanje niza je operacija koja izvlači odredene elemente iz jednog niza i smešta ih u drugi, uz izmene u dimenziji niza i u rasponu indeksa. Dva školska primera u kojima se ovakav metod koristi su izvlačenje podniske iz niza ka ...

                                               

Ograničena pretraga u dubinu

U računarstvu ograničena pretraga u dubinu je algoritam za obilazak čvorova u grafu. To je modifikacija algoritma pretrage u dubinu. DLS se koristi kod algoritma Pretrage u dubinu iterativnim produbljivanjem

                                               

Pajac sortiranje

Pajac sortiranje je rekurzivan algoritam za sortiranje sa kompleksnošću O = O. Njegova brzina je očigleno manja od nekih poznatijih algoritama kao što je sortiranje spajanjem, ali takode je manja i od bablsorta, koji se smatra jednim od najgorih ...

                                               

Psyco

Psyco је специјализовани управо-на-време компајлер Пајтон оригинално направљен од стране Армина Ригоа и даље одржаван од стране Кристијана Тисмера. Psyco ради на BSD-базираним оперативним системима, Linux, Mac OS X и Microsoft Windows коришћењем ...

                                               

QUnit

QUnit je okruženje koje služi za testiranje JavaScript kôdova. Koristio se u jQuery projektu za testiranje jQuery, jQuery UI i jQuery Mobile tako da je to okruženje generisano da testira bilo koji JavaScript kôd. QUnit podržava okruženja na stran ...

                                               

SISAL

SISAL, скраћено од енгл. Streams and Iteration in a Single Assignment Language, је функционални програмски језик опште намене. Сисал је језик изведен из ВАЛ-а, са додатном рекурзијом и коначним током програма. Синтакса Сисала је слична Паскаловој ...

                                               

SMA*

SMA* ili Pojednostavljeno memorijsko ograničenje A* je najkraći put algoritma zasnovan na A* algoritmu. Glavna prednost SMA* je da koristi ograničenu memoriju, dok algoritam A* treba eksponencijalnu memoriju. Sve ostale karakteristike SMA* su nas ...

                                               

Sortiranje umetanjem

Sortiranje umetanjem je jednostavan algoritam za sortiranje, koji gradi završni sortirani niz jednu po jednu stavku. Mnogo je manje efikasan na većim listama od mnogo složenijih algoritama kao što su quicksort, heapsort ili mergesort. Medutim sor ...

                                               

Span i div

U HTML, span i div elementi se koriste za definisanje delova dokumenta tako da se mogu identifikovati kada drugi HTML elementi nisu pogodni. Gde ostali HTML elementi kao što su p, em i tako dalje tačno predstavljaju semantiku sadržaja, span i div ...

                                               

Spyce

Spyce је технолошки сличан са PHP који може бити коришћен за уградњу Пајтон кода у веб странице. Spyce је бесплатан софтвер, дистрибуисан под BSD лиценцом, са неким додатним ограничењима у вези документације.

                                               

Strand sort

Strand sort je algoritam za sortiranje koji radi tako što konstantno izvlači sortirane podnizove iz niza koji treba sortirati i spaja ih u rezultujući niz. Svaka iteracija kroz nesortirani niz izvlači elemente koji su već sortirani i spaja ih. Im ...

                                               

Twig (шаблонски систем)

Твиг је шаблонски систем за PHP програмски језик. Синтакса потиче од Џинџа шаблонског система и Ђанго веб фејмворка. Твиг је производ отвореног кода, дистрибуиран под БСД лиценцом који одржава Фабијен Потенције. Творац оригиналне верзије је Армин ...

                                               

W3C API геолокација

W3C АПИ геолокација представља покушај WWW Конзорцијума да стандардизује интерфејс којим би се добиле информације о географској локацији уређаја с клијентске стране. Она дефинише скуп објеката, компатибилних са ECMAScript стандардом, који током и ...

                                               

Грб Берана

Грб је представљен на штиту хиспанског облика, подијељен хоризонтално на два поља, бијеле у горњој половини и плаве боје у доњој половини грба. На плавом пољу је силуета двије валовите линије које симболизују ријеку Лим, у чијем сливу лежи цијела ...

                                               

Мајиновић

У насељу Мајиновић живи 149 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 53.6 година 50.2 код мушкараца и 57.2 код жена. У насељу има 61 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2.67. Ово насеље је у потпуности насе ...

                                               

Пиви електронска корпорација

Пиви електронска корпорација је америчка компанија која се бави дизајнирањем, развојем, производњом и продајом професионалне музичке опреме. Једна је од највећих произвођача музичке опреме на свету, са седиштем у Меридијану, Мисисипи.

                                               

Универзитет у Лунду

Универзитет у Лунду је јавни истраживачки универзитет у Лунду, Шведска. Основан je 1666. године. Универзитет је водећа институција вишег образовања у Шведској и један од највећих у земљи.

                                               

Устав Србије из 1869.

Устав Краљевине Србије из 1869. био је трећи устав Србије, који је био на снази од 1869. до 1888. и од 1894. до. 1901. године. Први је устав који су усвојиле српски суверени органи власти и коме није било потребно признавање од стране Османског ц ...

                                               

Зграда ковнице новца

Комплекс Завода за израду новчаница и кованог новца, специјализовани део Народне банке Србије је смештен између Топчидерског парка, некадашњег Тркалишта и Кошутњака. Комплекс је изграђен за потребе државне штампарије новца и ковнице. Од оснивања ...

                                               

Референдум о Исламској републици у Ирану

Референдум о Исламској републици у Ирану референдум је одржан 30. и 31. марта 1979. у Ирану поводом успостављања истоименог концепта политичког уређења. Након што је већина гласала за подржала предлог, ирански устав из 1906. проглашен је неважећи ...

                                               

Рашид Шемсединовић

Рашид Шемсединовић - "Рале” некадашњи је југословенски и српски хокејаш на леду који је играо на позицији голмана. Целокупну играчку каријеру која је у континуитету трајала од 1957. до 1988. провео је у југословенској лиги у дресу ХК Авала Београ ...

                                               

O-Zone

О-зоун, је бивша молдавска музичка група популарна на територији Молдавије и Румуније и позната по међународном хиту" Dragostea Din Tei ”.

                                               

Sonikov film

Sonikov film akciono-pustolovni je igrani crtani film koji se zasniva na Seginoj seriji video-igara Sonic the Hedgehog. Reditelj filma je Džef Fauler, a scenariste su Pet Kejsi i Džoš Miler. U glavnim ulogama su: Ben Švorc kao Sonikov glas, Džim ...

                                               

Алфред Фаулер

Алфред Фаулер, члан Краљевског астрономског друштва био је енглески астроном. Немојте га помешати са америчким астрофизичарем Вилијамом Алфредом Фовлером. Рођен је у Јоркширу и школовао се у Лондонској нормалној научној школи која је касније апсо ...

                                               

Лонгомонтанус (кратер)

Лонгомонтанус је стари месечев кратер лоциран у јужном брдовитом планинском крају југозападно од кратера Тихо. Састоји се од разноврсноих лунарних формација која се називају зидом равнице, иако је заправо више као кружна депресија на површини. Зб ...