ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 782
                                               

OR13C8

Olfaktorni receptor 13C8 je protein koji je kod ljudi kodiran OR13C8 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR13F1

Olfaktorni receptor 13F1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR13F1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR13G1

Olfaktorni receptor 13G1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR13G1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR13H1

Olfaktorni receptor 13H1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR13H1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR13J1

Olfaktorni receptor 13J1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR13J1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51B4

Olfaktorni receptor 51B4 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51B4 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51B5

Olfaktorni receptor 51B5 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51B5 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51B6

Olfaktorni receptor 51B6 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51B6 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51E1

Olfaktorni receptor 51E1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51E1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51E2

Olfaktorni receptor 51E2 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51E2 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51I1

Olfaktorni receptor 51I1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51I1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51I2

Olfaktorni receptor 51I2 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51I2 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51M1

Olfaktorni receptor 51M1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51M1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR51V1

Olfaktorni receptor 51V1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR51V1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52A1

Olfaktorni receptor 52A1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52A1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52A5

Olfaktorni receptor 52A5 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52A5 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52B2

Olfaktorni receptor 52B2 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52B2 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52E8

Olfaktorni receptor 52E8 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52E8 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52K1

Olfaktorni receptor 52K1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52K1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

OR52W1

Olfaktorni receptor 52W1 je protein koji je kod ljudi kodiran OR52W1 genom. Olfaktorni receptori formiraju interakcije sa molekulima mirisa u nosu, čime se inicira neuronski respons koji izaziva percepciju mirisa. Oni su odgovorni za prepoznavanj ...

                                               

Oreksinski receptor 1

OX 1 je G-protein spregnuti receptor koji je izražen u hipotalamusu i učestvuje u regulaciji ishrane. OX 1 selektivno vezuje neuropeptid oreksin-A. On je 64% identičan sa OX 2.

                                               

Oreksinski receptor 2

OX 2 je G-protein spregnuti receptor koji je isključivo izražen u mozgu. On je 64% identičan s OX 1. OX 2 vezuje oreksin A i oreksin B neuropeptide. OX 2 učestvuje u centralnom povratnom mehanizmu koji reguliše unos hrane.

                                               

P-glikoprotein

P-glikoprotein 1 je glikoprotein koji je kod ljudi kodiran ABCB1 genom. P-gp dobro poznati ABC-transporter. On je član MDR/TAP familije. Pgp je široko rasprostranjen i izražen u interstinalnom epitelu, hepatocitima, renalno proksimalno tubularnim ...

                                               

P2RY11

P2RY11 je protein je protein koji je kod ljudi kodiran P2RY11 genom. Protein kodiran ovim genom pripada familiji G-protein spregnutih receptora, koji su preferentno aktivirani nukleotidima adenozina i uridina. Ovaj receptor je spregnut sa stimula ...

                                               

P2RY14

P2Y purinoceptor 14 je protein koji je kod ljudi kodiran P2RY14 genom. Proizvod P2RY14 gena pripada familiji G-protein spregnutih receptora. Postoji nekoliko tipova receptora sa različitom farmakološkom selektivnošću za razne adenozinske i uridin ...

                                               

Paratiroidni hormon

Paratiroidni hormon luče paratiroidne ćelije paraštitaste žlezde kao polipeptid koji sadrži 84 aminokiseline. On deluje tako što povišava koncentraciju kalcijuma u krvi, dok kalcitonin štitaste žlezde) snižava koncentracije kalcijuma. PTH deluje ...

                                               

Peptid srodan kalcitoninu

Peptid srodan kalcitoninu je član kalcitoninske familije peptida, koji se kod čoveka javlja u dve forme, α-CGRP i β-CGRP. α-CGRP je 37-aminokiselina dug peptid koji je formira alternativnim splajsovanjem kalcitonin/CGRP gena lociranog na hromozom ...

                                               

Piribedil

Piribedil je antiparkinsonski agens derivat piperazina koji deluje kao agonist D 2 i D 3 receptora. On isto tako deluje kao antagonist α 2 -adrenergičkog receptora.

                                               

Pirinski domen

Pirinski domen je proteinski domen i potklasa proteinskih motiva poznatih kao savijanje smrti. On omogućava proteinu da formira interakcije sa drugim proteinima koji sadrže pirinski domen. Ovaj domen je takode poznat kao PYD ili PAAD/DAPIN domen, ...

                                               

Proteinska tirozinska fosfataza

Proteinske tirozinske fosfataze su grupa enzima koji odstranjuju fosfatne grupe sa fosforilisanih tirozinskih ostataka. Proteinska tirozinska fosforilacija je česta posttranslaciona modifikacija koja može da formira nove motive prepoznavanja za p ...

                                               

PRRP

PRRP, prolaktin-oslobadajući hormonski receptor, je G-protein spregnuti receptor koji vezuje prolaktin oslobadajući hormon. PRLHR je 7-transmembranski receptor za prolaktin-oslobadajući hormon PRLH; MIM 602663. On je visoko izražen u prednjoj hip ...

                                               

Prženice

Prženice su popularno jelo od hleba i jaja. Najčešće se služi za doručak. Poznato je pod različitim nazivima u mnogim zemljama širom sveta. U Engleskoj prženice su poznate pod imenom eggy bread, u Španiji torrijas, u Francuskoj se javlja pain per ...

                                               

RANKL

RANKL, takode poznat kao TNF-srodni aktivacijom-indukovani citokin, osteoprotegerin ligand, i ODF, je važan molekul za metabolizam kostiju. Ovaj prirodni, neophodni, za površinu-vezani molekul koji se nalazi na osteoblastima aktivira osteoklaste, ...

                                               

RAS p21 proteinski aktivator 1

RAS p21 proteinski aktivator 1 ili RasGAP, takode poznat kao RASA1, je 120-kDa citosolni ljudski protein koji ima dve glavne aktivnosti: Inakctivacija Ras proteina iz njegove aktivne GTP-vezane forme do njegove neaktivne GDP-vezane forme pojačava ...

                                               

Receptor trombocit aktivirajućeg faktora

Receptor trombocit aktivirajućeg faktora je G-protein spregnuti receptor koji vezuje trombocit-aktivirajući faktor. PAF receptor manifestuje strukturne karakteristike gena rodopsinske MIM 180380 familije i vezuje trombocit-aktivirajući faktor PAF ...

                                               

Receptor žučne kiseline

Receptor žučne kiseline je G-protein spregnuti receptor koji vezuje žučne kiseline. Jedan od efekata ovog receptora je aktivacija enzima dejodinaza, koji konvertuje prohormon tiroksin u aktivni hormon trijodotironin. T 3 zatim aktivira receptor t ...

                                               

Retinoinska kiselina

Retinoinska kiselina je oksidovana forma vitamina A, sa samo delimičnom funkcijom vitamina A. Ona igra ulogu u determinaciji pozicije duž embrionske prednje/zadnje ose kod hordata. Ona dejstvuje kroz Hox gene, što na kraju kontroliše prednje/zadn ...

                                               

RGS9

Regulator G proteinske signalizacije 9, je ljudski gen. On kodira protein koji učestvuje u regulaciji prenosa signal unutar ćelija. Članovi RGS familije, kao što je RGS9, su signalni proteini koji sprečavaju aktivnost G proteina promovisanjem nji ...

                                               

RGS17

Regulator G proteinske signalizacije 17 je protein koji je kod čoveka kodiran RGS17 genom. Ovaj gen kodira člana regulatorne G-proteinske signalne familije. Ovaj protein sadrži konzervirani motiv od 120 aminokiselina koji se naziva RGS domen, i c ...

                                               

Rifapentin

Rifapentin, engl. Rifapentine (INN, prodaje kompanija Sanofi-Aventis pod imenom Priftin. Ovaj lek je antibiotik koji se koristi u lečenju tuberkoloze.

                                               

Rodopsinu-slični receptori

G-protein-spregnuti receptori, GPCR, su velika proteinska familija koja obuhvata širok spektar funkcija razne autokrine, parakrine i endokrine procese. Oni manifestuju znatnu raznovrsnost na nivou sekvenci. Na osnovu thi razlika oni su grupisani. ...

                                               

S1PR3

Sfingozin-1-fosfatni receptor 3 je ljudski gen koji kodira G protein spregnuti receptor za koji se vezuje lipidni signalni molekul sfingozin 1-fosfat. stoga je ovaj receptor takode poznat kao S1P 3.

                                               

S1PR4

Sfingozin 1-fosfatni receptor 4 je ljudski gen koji kodira G protein spregnuti receptor za koji se vezuje lipidni signalni molekul sfingozin 1-fosfat. Gen S1PR4 ne sadrži introne.

                                               

Šaraf el Din el Tusi

Šaraf el Din el Muzafar ibn Muhamad ibn el Muzafar el Tusi bio je persijski matematičar i astronom koji je delovao u tzv. Zlatnom dobu islama. Bio je rodom iz grada Tus po čemu je dobio ime. Podučavao je efemeride i astrologiju u Alepu i Mosulu. ...

                                               

Sfingozin-1-fosfat

Sfingozin-1-fosfat je signalni sfingolipid. On je isto tako bioaktivni lipidni posrednik. Sfingolipidi su velika klasa lipida koja sadrži alifatični aminoalkohol, sfingozin.

                                               

Sigma-1 receptor

Sigma-1 receptor je šaperonski protein na endoplazmatičnom retikulumu koji moduliše kalcijumsku signalizaciju putem IP3 receptora. Sigma-1 receptor je kod čoveka kodiran SIGMAR1 genom. Sigma-1 receptor je transmembranski protein koji je izražen u ...

                                               

Somatostatinski receptor 4

Somatostatinski receptor tip 4 je protein koji je kod čoveka kodiran SSTR4 genom. Somatostatin deluje na mnogim lokacijama i inhibira oslobadanje hormona i drugih sekretornih proteina. Biološki efekti somatostatina su posredovani familijom G prot ...

                                               

Somatostatinski receptor 5

Somatostatinski receptor tip 5 je protein koji je kod čoveka kodiran SSTR5 genom. Somatostatin deluje na mnogim lokacijama i inhibira oslobadanje hormona i drugih sekretornih proteina. Biološki efekti somatostatina su posredovani familijom G prot ...

                                               

Spiperon

Spiperon je psihoaktivni lek i istraživačkia hemikalijia koja pripada butirofenonskoj hemijskoj klasi. On funkcioniše kao antagonist 5-HT 1A, 5-HT 2A, 5-HT 7, i D 2 receptora, i bio je korišćen za identifikaciju tih receptora u obliku liganda obe ...

                                               

SPTLC1

Serinska palmitoiltransferaza, dugolančana bazna podjedinica 1 je protein koji je kod čoveka kodiran SPTLC1 genom. Seriniska palmitoiltransferaza, koja se sastoji od dve različite podjedinice, je inicijalni enzim u sfingolipidnoj biosintezi. Ona ...