ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 775
                                               

Tropinon reduktaza

Tropinon reduktaza, tropinon reduktaza, tropinon reduktaza, TR-II) je enzim sa sistematskim imenom pseudotropin:NADP + 3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju pseudotropin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ...

                                               

Tropinon reduktaza I

Tropinon reduktaza I je enzim sa sistematskim imenom tropin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju tropin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } tropinon + NADPH + H + Ovaj enzim zajedno sa EC 1.1.1.236, t ...

                                               

Ubihinol-citohrom-c reduktaza

Ubihinol-citohrom-c reduktaza, ubihinon-citohrom c reduktaza, ubihinol-citohrom c oksidoreduktaza, redukovani koenzim Q-citohrom c reduktaza, ubihinon-citohrom c oksidoreduktaza, redukovani ubihinon-citohrom c oksidoreduktaza, mitohondrijski elek ...

                                               

UDP-2-acetamido-2-dezoksi-ribo-heksuluronat aminotransferaza

UDP-2-acetamido-2-dezoksi-ribo-heksuluronat aminotransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-2-acetamido-3-amino-2.3-didezoksi-alfa-D-glukuronat:2-oksoglutarat aminotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-2-acetamido- ...

                                               

UDP-2-acetamido-3-amino-2.3-didezoksi-glukuronat N-acetiltransferaza

UDP-2-acetamido-3-amino-2.3-didezoksi-glukuronat N-acetiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom acetil-KoA:UDP-2-acetamido-3-amino-2.3-didezoksi-alfa-D-glukuronat N-acetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil-Ko ...

                                               

UDP-4-amino-4-dezoksi-L-arabinoza aminotransferaza

UDP-4-amino-4-dezoksi-L-arabinoza aminotransferaza aminotransferaza, UDP-4-amino-4-dezoksi-L-arabinoza---oksoglutarat aminotransferaza, UDP-Ara4O aminotransferaza, UDP-L-Ara4N transaminaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-4-amino-4-dezoksi-be ...

                                               

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-alfa-D-glukozamin transaminaza

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-alfa-D-glukozamin transaminaza) je enzim sa sistematskim imenom UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-alfa-D-glukozamin:2-oksoglutarat aminotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-4-amino-4 ...

                                               

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin N-acetiltransferaza

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin N-acetiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom acetil-KoA:UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin N-acetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil-K ...

                                               

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin transaminaza

UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrozamin transaminaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-4-amino-4.6-didezoksi-N-acetil-beta-L-altrosamin:2-oksoglutarat aminotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-4-amino-4. ...

                                               

UDP-D-ksiloza: beta-D-glukozid alfa-1.3-D-ksiloziltransferaza

UDP-D-ksiloza:beta-D-glukozid alfa-1.3-D-ksiloziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-ksiloza:beta-D-glukozid 3-alfa-D-ksiloziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-alfa-D-ksiloza + Glcbeta-Ser53-EGF-s ...

                                               

UDP-N-acetil-2-amino-2-dezoksiglukuronat dehidrogenaza

UDP-N-acetil-2-amino-2-dezoksiglukuronat dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-2-amino-2-dezoksi-alfa-D-glukuronat:NAD + 3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-N-acetil-2-amino-2-dezoksi-alfa-D ...

                                               

UDP-N-acetilglukozamin-dekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza

UDP-N-acetilglukozamin - dekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-alfa-D-glukozamin:trans,oktacis-dekaprenil-fosfat N -acetilglukozaminfosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijs ...

                                               

UDP-N-acetilglukozamin-undekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza

UDP-N-acetilglukozamin - undekaprenil-fosfat N-acetilglukozaminfosfotransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetil-alfa-D-glukozamin:ditrans,oktacis-undekaprenil fosfat N-acetil-alfa-D-glukozaminfosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje s ...

                                               

UDP-N-acetilmuramat dehidrogenaza

UDP-N-acetilmuramat dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-N-acetilmuramat:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju UDP-N-acetilmuramat + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } UDP-N-acetil-3-O-1-ka ...

                                               

Ugljen-monoksid dehidrogenaza (akceptor)

Ugljen-monoksid dehidrogenaza oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom karbon-monoksid:akceptor oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: CO +H 2 O + A ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } CO 2 + AH 2 Ovaj enzim s ...

                                               

Ugljen-monoksid dehidrogenaza (citohrom b-561)

Ugljen-monoksid dehidrogenaza, karbon monoksid:metilnsko plavo oksidoreduktaza, CO dehidrogenaza, karbon-monoksidna dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom karbon monoksid, voda:citohrom b-561 oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću ...

                                               

Ugljen-monoksid dehidrogenaza (feredoksin)

Ugljen-monoksid dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom karbon-monoksid, voda:feredoksin oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju CO + H 2 O + 2 oksidovani feredoksin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } CO 2 + 2 r ...

                                               

Undekaprenil-difosfooligosaharid-protein glikotransferaza

Undekaprenil-difosfooligosaharid - protein glikotransferaza je enzim sa sistematskim imenom tritrans,heptacis-undekaprenil-difosfooligosaharid:protein-L-asparagin N-beta-D-oligosaharidotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ...

                                               

Undekaprenil-fosfat 4-dezoksi-4-formamido-L-arabinoza transferaza

Undekaprenil-fosfat 4-dezoksi-4-formamido-L-arabinoza transferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-4-amino-4-dezoksi-alfa-L-arabinoza:ditrans,oktacis-undekaprenil fosfat 4-amino-4-dezoksi-alfa-L-arabinosiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sle ...

                                               

Undekaprenil-fosfat galaktoza fosfotransferaza

Undekaprenil-fosfat galaktoza fosfotransferaza -fosfat galaktozna fosfotransferaza, polifosfatna galaktozafosfattransferaza, undekaprenil fosfat galaktozil-1-fosfatna transferaza, UDP-galaktoza:undekaprenil-fosfat galaktoza fosfotransferaza) je e ...

                                               

Uracil/timin dehidrogenaza

Uracil/timin dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom uracil:akceptor oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 uracil + H 2 O + akceptor ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } barbiturat + redukovani akceptor 2 timin ...

                                               

Uroporfirinogen-III C-metiltransferaza

Uroporfirinogen-III C-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:uroporfirinogen-III C-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + uroporfirinogen III ⇌ {\displaystyle \r ...

                                               

Valin N-monooksigenaza

Valin N-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom L-valin,NADPH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-valin + 2 O 2 + 2 NADPH + 2 H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } E-2-metilpropanal oksim + 2 NAD ...

                                               

Vaskularni endotelni faktor rasta

Vaskularni endotelni faktor rasta je signalni protein. Njega proizvode ćelije koje stimulišu vaskulogenezu i angiogenezu. On je deo sistema koji obnavlja snabdevanje kiseoniom tkiva kad je cirkulacija krvi neadekvatna. Serumska koncentracija VEGF ...

                                               

Velozimin dehidrogenaza

Velozimin dehidrogenaza je enzim sa sistematskim imenom 10-dezoksisarpagin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 10-dezoksisarpagin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } velozimin + NADPH + H + Velozimin ...

                                               

Versatil peroksidaza

Versatil peroksidaza je enzim sa sistematskim imenom reaktivno-crno-5:vodonik-peroksid oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 boja reaktivno crno 5 + H 2 O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } boja oksidovano reakti ...

                                               

Violaksantin deepoksidaza

Violaksantin deepoksidaza je enzim sa sistematskim imenom violaksantin:askorbat oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju violaksantin + 2 L-askorbat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } zeaksantin + 2 L-dehidroaskorbat + ...

                                               

Višestruka inozitol-polifosfatna fosfataza

Višestruka inozitol-polifosfatna fosfataza -tetrakisfosfat 3-fosfataza, inozitol 1.3.4.5-tetrakisfosfat 3-fosfomonoesteraza, inozitol 1.3.4.5-tetrakisfosfat-5-fosfomonoesteraza, inozitol tetrakisfosfat fosfomonoesteraza, inozitol-1.3.4.5-tetrakis ...

                                               

Vitamin-K-epoksid reduktaza (varfarin-sensitivna)

Vitamin-K-epoksid reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom 2-metil-3-fitil-1.4-naftohinon:oksidovani-ditiotreitol oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: 2-metil-3-fitil-1.4-naftohinon + oksidovani ditiotreitol ⇌ {\dis ...

                                               

Zeaksantin epoksidaza

Zeaksantin epoksidaza je enzim sa sistematskim imenom zeaksantin,NADH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju zeaksantin + 2 NADPH + 2 H + + 2 O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } violaksantin + 2 NADP + + 2 ...

                                               

Zeatin 9-aminokarboksietiltransferaza

Zeatin 9-aminokarboksietiltransferaza -alanin sintaza, beta-alanin sintaza, O-acetil-L-serin acetat-lijaza, lupinatna sintetaza, lupinsko kiselinska sintaza, lupinska kiselina sintetaza, 3-O-acetil-L-serin:zeatin 2-amino-2-karboksietiltransferaza ...

                                               

Žučna so sulfotransferaza

žučna so sulfotransferaza je enzim sa sistematskim imenom 3-fosfoadenilil-sulfat:glikolitoholat sulfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 3-fosfoadenilil sulfat + glikolithoholat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ade ...

                                               

Žučna-kiselina 7alfa-dehidroksilaza

Žučna-kiselina 7alfa-dehidroksilaza je enzim sa sistematskim imenom dezoksiholat:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 dezoksiholat + NAD + + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } holat + NADH + H + 2 lith ...

                                               

Дрег краљица

Дрег краљица је израз за мушкарца који облачи женску одећу и имитира жене ради забаве шире публике. Међутим, прецизније речено, ове особе наступају у посебној, дрег одећи, која једноставно има традиционално женске карактеристике, али какву жене у ...

                                               

Планине у Бутану

Планине Бутана представљају неке од најзначајнијих природних географских одлика краљевства. Како се налази у јужном делу Хималаја, Бутан има један од највећих планинских терена на свету, чија висина иде од 160 па све до више од 7.000 метара надмо ...

                                               

Сан Андрес и Провиденсија

Сан Андрес и Провиденсија прекоморски је департман Колумбије. Обухвата острва Сан Андрес, Провиденсија и неколико мањих острва у југозападном делу Карипског мора, у близини обале Никарагве. Департман се налази 750 километара северозападно од кари ...

                                               

Сасанидско освајање Египта

Између 618 и 621 н. е, војска Сасанидске персије успела је да порази византијске снаге у Египту и наконтога запосела ову провинцију. Пад Александрије, к ао престонице провинције византијског Египта, означило је прву и најбитнију фазу у сасанидско ...

                                               

Сулејман Шах

Сулејман Шах је био деда Османа I, оснивача Османског царства и отац Ертугрула. Он је такође био вођа туркијског племена Каји, који су били преци Османлија.

                                               

Algininska kiselina

Algininska kiselina je anjonski polisaharid koji je široko zastupljen u ćelijskim zidovima mrkih algi, gde putem vezivanja vode formira viskoznu gumu. U ekstrahovanom obliku ona brzo apsorbuje vodu. Ona ima sposobnost apsorbovanja količine vode k ...

                                               

Ipratropijum

Ipratropijum je antiholinergijski lek koji se koristi za lečenje hronične opstruktivne bolesti pluća i akutne astme. On blokira muskarinske acetilholinske receptore u glatkim mišićima bronhija pluća, čime se one otvaraju.

                                               

Karamela

Karamela je vrsta tvrdih bombona, pravi se od šećera. Uglavnom su braon boje. Mogu se kupiti u prodavnicama ili u bombondžinicama, kojih je sve manje. Veoma su okusne. Proces karamelizacije se sastoji od sporog zagrevanja ugljenih hidrata do oko ...

                                               

Makrolid

Makrolidi su grupa lekova čija aktivnost je posledica prisustva makrolidnog prstena, velikog makrocikličnog laktonskog prstena za koji je obično vezan jedan ili više dezoksi šećera, najčešće kladinoza i dezosamin. Laktonski prstenovi su obično 14 ...

                                               

Metioninska racemaza

Metioninska racemaza je enzim sa sistematskim imenom metionin racemaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-metionin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } D-metionin Ovaj enzim je piridoksal-fosfatni protein.

                                               

NAD(P)+ transhidrogenaza (AB-specifična)

NAD + transhidrogenaza + transhidrogenaza, nikotinamid adenin dinukleotid transhidrogenaza, NAD + transhidrogenaza, NADH transhidrogenaza, nikotinamid nukleotidna transhidrogenaza, NADPH-NAD + transhidrogenaza, piridin nukleotidna transferaza, NA ...

                                               

Tioetanolamin S-acetiltransferaza

Tioetanolamin S-acetiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom acetil-KoA:2-aminoetantiol S-acetiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil-KoA + 2-aminoetantiol ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } KoA + S-2-aminoet ...

                                               

8. моторизована бригада

Осма моторизована бригада је била једна од јединица Херцеговачког корпуса Војске Републике Српске. Бригада је званично основана 16. јуна 1992. на Чобановом пољу у Подвележју. Претечу бригаде и окосницу њене будуће структуре чинило је људство 10. ...

                                               

Вељко Андрејевић Кун

Вељко Андрејевић Кун је био српски графичар и ксилограф. Стварао је у дрворезу, посебно за вишебојну штампу.

                                               

Епархија темишварска

Епархија темишварска је епархија Српске православне цркве са седиштем у Темишвару, где налази и саборна црква епархије. Темишварска епархија је основна верска установа за Србе у Румунији. Архијереј администратор је епископ Лукијан Пантелић, а арх ...

                                               

Зоран Жижић

Зоран Жижић био је премијер Савезне Републике Југославије од 4. новембра 2000. до 24. јула 2001. године.

                                               

Георгије Поповић

Георгије Поповић је био митрополит нишки и белоцрквански и епископ темишварски од 1745. до 1757. године. Георгије Поповић је рођен око 1700. године у Старом Влаху. Отац му је био православни свештеник Милош, а мајка Ефросинија. Свештеничком позив ...