ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 773
                                               

Prostaciklin

Prostaciklin je član familije lipidnih molekula poznatih kao eikozanoidi. Kao lek, on je takode poznat kao "epoprostenol". Ovi termini često imaju sinonimno značenje.

                                               

Prostaglandin-D sintaza

Prostaglandin-D sintaza --9alfa,11alfa-epidioksi-15-hidroksiprosta-5.13-dienoat Delta-izomeraza, --9alfa,11alfa-epidioksi-15-hidroksiprosta-5.13-dienoat D-izomeraza, prostaglandin endoperoksid Delta-izomeraza, prostaglandin D sintetaza) je enzim ...

                                               

Prostaglandin-E2 9-reduktaza

Prostaglandin-E2 9-reduktaza je enzim sa sistematskim imenom --9alfa,11alfa,15-trihidroksiprosta-5.13-dienoat:NADP + 9-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 5Z,13E-15S-9alfa,11alfa,15-trihidroksiprosta-5.13-dienoat + NA ...

                                               

Prostaglandin-F sintaza

Prostaglandin-F sintaza je enzim sa sistematskim imenom --9alfa,11alfa,15-trihidroksiprosta-5.13-dienoat:NADP + 11-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 5Z,13E-15S-9alfa,11alfa,15-trihidroksiprosta-5.13-dienoat + NADP + ...

                                               

Prostaglandinski D2 receptor

DP 1 je G protein spregnuti receptor. Njegova aktivnosti je uglavnom posredovana G-S proteinima koji stimulišu adenilat ciklazu, što dovodi do povišenja intracelularnog cAMP i Ca 2+.

                                               

Prostamid/prostaglandin F2alfa sintaza

Prostamid/prostaglandin F2alfa sintaza je enzim sa sistematskim imenom tioredoksin:-9.11-epidioksi-15-hidroksi-prosta-5.13-dienoat oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju tioredoksin + 5Z,9alfa,11alfa,13E,15S-9.11-epidiok ...

                                               

Protein-disulfid reduktaza (glutation)

Protein-disulfid reduktaza, protein disulfidna transhidrogenaza, glutation-protein disulfidna oksidoreduktaza, protein disulfidna reduktaza, GSH-insulinska transhidrogenaza, enzim protein-disulfid razmene, protein-disulfidna izomeraza/oksidoreduk ...

                                               

Protein-glutamat O-metiltransferaza

Protein-glutamat O-metiltransferaza metiltransferaza, proteinmetiltransferaza, proteinska karboksil-metilaza, proteinska karboksil-O-metiltransferaza, proteinska karboksilmetiltransferaza II, proteinska karboksimetilaza, proteinska karboksimetilt ...

                                               

Protein-glutamatna metilsteraza

Protein-glutamatna metilsteraza je enzim sa sistematskim imenom protein-L-glutamat-O 5 -metil-estar acilhidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju protein L-glutamat O5-metil estar + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } pro ...

                                               

Protein-L-izoaspartat(D-aspartat) O-metiltransferaza

Protein-L-izoaspartat O-metiltransferaza metiltransferaza, protein D-aspartatna metiltransferaza, protein L-izoaspartatna metiltransferaza, protein L-izoaspartilna metiltransferaza, proteinska O-metiltransferaza, L-aspartil/L-izoaspartil proteins ...

                                               

Protein-metionin-S-oksid reduktaza

Protein-metionin-S-oksid reduktaza reduktaza, metionin sulfoksid peptidna reduktaza, protein reduktaza, Met-peptidna reduktaza, peptid metionin sulfoksidna reduktaza, protein-L-metionin:oksidovani-tioredoksin S-oksidoreduktaza) je enzim sa sistem ...

                                               

Proteinsko savijanje

Proteinsko savijanje ili folding proteina je proces kojim protein zauzima svoju funkcionalnu prostornu strukturu ili konformaciju. To je fizički proces kojim polipeptid zauzima svoju karakterističnu i funkcionalnu tridimenzionalnu strukturu. Prot ...

                                               

Prozolanapiron-II oksidaza

Prozolanapiron-II oksidaza je enzim sa sistematskim imenom prozolanapiron-II:kiseonik 3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju prosolanapiron II + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } prosolanapiron III +H 2 O 2 Ova ...

                                               

Pseudaminska kiselina citidililtransferaza

Pseudaminska kiselina citidililtransferaza je enzim sa sistematskim imenom CTP:5.7-diacetamido-3.5.7.9-tetradezoksi-L-glicero-alfa-L-mano-nonulozonska kiselina citidililtransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju CTP + 5.7-bisace ...

                                               

Pseudaminska kiselina sintaza

Pseudaminska kiselina sintaza je enzim sa sistematskim imenom fosfoenolpiruvat:2.4-bis-2.4.6-tridezoksi-beta-L-altropiranoza transferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju fosfoenolpiruvat + 2.4-bisacetilamino-2.4.6-tridezoksi-beta- ...

                                               

Pteridin reduktaza

Pteridin reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 5.6.7.8-tetrahidrobiopterin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 5.6.7.8-tetrahidrobiopterin + 2 NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } biopterin + 2 NADP ...

                                               

Putrescin aminotransferaza

Putrescin aminotransferaza je enzim sa sistematskim imenom butan-1.4-diamin:2-oksoglutarat aminotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju putrescin + 2-oksoglutarat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 1-pirolidin + L-glutamat ...

                                               

Ramnogalakturonanska eksolijaza

Ramnogalakturonanska eksolijaza je enzim sa sistematskim imenom alfa-L-ramnopiranozil--alfa-D-galaktopiranoziluronat eksolijaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Eksotipno eliminativno razlaganje alfa-L-ramnopiranozil-1-> 4-alfa ...

                                               

Ramnogalakturonanska endolijaza

Ramnogalakturonanska endolijaza -alfa-D-galaktopiranoziluronid lijaza, Rgaza B, hamnogalakturonan alfa-L-hamnopiranozil--alfa-D-galaktopiranoziluronid lijaza, RG-lijaza, YesW, RGL4, Rgl11A, Rgl11Y, RhiE) je enzim sa sistematskim imenom alfa-L-ram ...

                                               

Ramnogalakturonanska galakturonohidrolaza

Ramnogalakturonanska galakturonohidrolaza je enzim sa sistematskim imenom ramnogalakturonan oligosaharid alfa-D-GalA--alfa-L-Rha galakturonohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju eksohidroliza alfa-D-GalA-1-> 2-alfa-L-Rha v ...

                                               

Ramnopiranozil-N-acetilglukozaminil-difosfo-dekaprenol beta-1.3/1.4-galaktofuranoziltransferaza

Ramnopiranozil-N-acetilglukozaminil-difosfo-dekaprenol beta-1.3/1.4-galaktofuranoziltransferaza je enzim sa sistematskim imenom UDP-alfa-D-galaktofuranoza:alfa-L-ramnopiranozil--N-acetil-alfa-D-glukozaminil-difosfo-trans,oktacis-dekaprenol 3-beta ...

                                               

Receptor glukagonu sličnog peptida 1

Receptor glukagonu sličnog peptida 1 je ljudski gen koji se nalazi na hromozomu 6. Ovaj protein je član glukogenske receptorske familije G protein spregnutih receptora.

                                               

Receptor slobodnih masnih kiselina

Receptor slobodnih masnih kiselina je G-protein spregnuti receptor vezuje slobodne masne kiseline. Postoje četiri varijante ovog receptora, koje su kodirane zasebnim genima.

                                               

Receptor tirozinska kinaza

Receptor tirozinske kinaze su receptori ćelijske površine visokog-afiniteta za mnoge polipeptidne faktore rasta, citokine, i hormone. Od devedeset jedinstvenih gena tirozinskih kinaza identifikovanih u humanom genomu, 58 kodira proteine receptor ...

                                               

Retinol dehidrogenaza

Retinol dehidrogenaza dehidrogenaza, MDR, mikrozomalna retinolna dehidrogenaza, retinalna reduktaza, retinenska reduktaza, epidermalna retinol dehidrogenaza 2, SDR16C5, RDH16) je enzim sa sistematskim imenom all-trans retinol:NAD + oksidoreduktaz ...

                                               

Retroviralna ribonukleaza H

Retroviralna ribonukleaza H je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Endohidroliza RNK u RNK/DNK hibride. Postoje tri različita moda razlaganja Prema RNK 5-kraju usmereno odvajanje 13-19 nukleotida sa RNK kraja. Prema DNK 3-kraju ...

                                               

RGS14

RGS14 je član familije regulatora G proteinske signalizacije. Ovaj protein sadrži jedan RGS domen, dva Raf-slična Ras-vezujuća domena RBD, i jedan GoLoco motiv. On prigušuje signalnu aktivnost G-proteina. RGS14 se vezuje svojim GoLoco domenom, za ...

                                               

Rhizobium leguminosarum eksopolisaharid glukozil ketal-piruvat-transferaza

Rhizobium leguminosarum eksopolisaharid glukozil ketal-piruvat-transferaza je enzim sa sistematskim imenom fosfoenolpiruvat:-2-O-Ac-D-GlcA-beta--D-Glc-beta--C-D-Gal-beta--D-Glc-beta--D-Glc-beta--D-Glc-beta-)-2-O-Ac-D-Glc-alfa-) n 4.6-O-transferaz ...

                                               

Riboflavin reduktaza (NAD(P)H)

Riboflavin reduktaza H-FMN reduktaza, NADH-zavisna FMN reduktaza, NADH:FMN oksidoreduktaza, NADH:flavinska oksidoreduktaza, NADH2 dehidrogenaza, NADH2:FMN oksidoreduktaza, riboflavinska mononukleotidna reduktaza, flavinska mononukleotidna redukta ...

                                               

Ribonukleaza T2

Ribonukleaza T2, ribonukleaza bez bazne specifičnosti, nespecifična RNaza, RNaza Ms, RNaza M, RNaza II, Escherichia coli ribonukleaza II, ribonukleat nukleotido-2-transferaza, kiselinska ribonukleaza, RNKaza CL, Escherichia coli ribonukleaza I ri ...

                                               

Ribonukleozid-difosfat reduktaza

Ribonukleozid-difosfat reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 2-dezoksiribonukleozid-difosfat:tioredoksin-disulfid 2-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2-dezoksiribonukleozid difosfat + tioredoksin disulfid + H 2 ...

                                               

Ribostamicin: 4-(gama-L-glutamilamino)-(S)-2-hidroksibutanoil-(BtrI acil-nosilac protein) 4-(gama-L-glutamilamino)-(S)-2-hidroksibutanoat transferaza

Ribostamicin:4---2-hidroksibutanoil- 4---2-hidroksibutanoat transferaza) je enzim sa sistematskim imenom ribostamicin:4---2-hidroksibutanoil- 4---2-hidroksibutanoat transferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 4-gama-L-glutamilami ...

                                               

Ribozildihidronikotinamid dehidrogenaza (hinon)

Ribozildihidronikotinamid dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom 1--1.4-dihidronikotinamid:hinon oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1-beta-D-ribofuranozil-1.4-dihidronikotinamid + hinon ⇌ {\displaystyle \righ ...

                                               

RNK-usmerena RNK polimeraza

RNK-usmerena RNK polimeraza, RNK-zavisna ribonukleatna nukleotidiltransferaza, 3D polimeraza, PB1 proteini, PB2 proteini, fag f2 replikaza, polimeraza L, Q-beta replikaza, fag f2 replikaza, ribonukleinsko kiselinska replikaza, ribonukleat nukleot ...

                                               

RRNK mala podjedinica pseudouridinske metiltransferaze Nep1

rRNK mala podjedinica pseudouridinske metiltransferaze Nep1 je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:18S rRNK -metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + pseudouridin 1191 u kvašćanoj 18 ...

                                               

S-(hidroksimetil)glutation dehidrogenaza

S-glutation dehidrogenaza, GS-FDH, glutation-zavisna formaldehidna dehidrogenaza, NAD-zavisna formaldehidna dehidrogenaza, GD-FALDH, NAD- i glutation-zavisna formaldehidna dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom S-glutation:NAD+ oksidoredu ...

                                               

S-adenozilmetionin: tRNK riboziltransferaza-izomeraza

S-adenozilmetionin:tRNK riboziltransferaza-izomeraza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:7-aminometil-7-deazaguanozin riboziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju S-adenozil-L-metionin + 7-aminometil-7-kar ...

                                               

Saharopin dehidrogenaza (NAD+, formira L-glutamat)

Saharopin dehidrogenaza, saharopinska dehidrogenaza, NAD + oksidoreduktaza, aminoadipinski semialdehid sintaza, 6-N--L-lizin:NAD + oksidoreduktaza) je enzim sa sistematskim imenom N 6 --L-lizin:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću ...

                                               

Saharoza-1.6-a-glukan 3(6)-a-glukoziltransferaza

Saharoza - 1.6-a-glukan 3-a-glukoziltransferaza -alfa-glukoziltransferaza, saharoza:1.6-alfa-D-glukan 3-alfa- and 6-alfa-glukoziltransferaza, saharoza:1.6-, 1.3-alfa-D-glukan 3-alfa- and 6-alfa-D-glukoziltransferaza, saharoza:1.6-alfa-D-glukan 3- ...

                                               

Sarkozin reduktaza

Sarkozin reduktaza je enzim sa sistematskim imenom acetil-fosfat metilamin:tioredoksin disulfid oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju acetil fosfat + metilamin + tioredoksin disulfid + H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightlefth ...

                                               

Sarkozin/dimetilglicin N-metiltransferaza

Sarkozin/dimetilglicin N-metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:sarkozin N-metiltransferaza). Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + sarkozin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ...

                                               

SCH-23390

SCH 23390 je sintetičko jedinjenje koje deluje kao antagonist D 1 receptora i ima bilo minimalan ili neznatan uticaj na D 2 receptor. U jednoj studiji na pacovima iz 1990. utvrdeno je da SCH 23390 pruža znatnu zaštitu od smrti uzrokovane dekstroa ...

                                               

Sepiapterin reduktaza

Sepiapterin reduktaza je enzim sa sistematskim imenom L-eritro-7.8-dihidrobiopterin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-eritro-7.8-dihidrobiopterin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sepiapterin + ...

                                               

Sepiapterin reduktaza (formira L-treo-7.8-dihidrobiopterin)

Sepiapterin reduktaza je enzim sa sistematskim imenom L-treo-7.8-dihidrobiopterin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 L-treo-7.8-dihidrobiopterin + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sepiapterin + N ...

                                               

Serin/treonin kinaza receptorskog proteina

Serin/treonin kinaza receptorskog proteina je enzim sa sistematskim imenom ATP: fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju ATP + fosfat Transformišući faktor rasta beta TGF-beta familija citokina koja reguliše ćelijsku prol ...

                                               

Sferoiden monooksigenaza

Sferoiden monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom sferoiden,redukovani-feredoksin:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2-oksospiriloksantin + redukovani feredoksin + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpo ...

                                               

Skvalen metiltransferaza

Skvalen metiltransferaza je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:skvalen C-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 S-adenozil-L-metionin + skvalen ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2 S-adenozil-L-homo ...

                                               

Skvalen sintaza

Skvalen sintaza je enzim sa sistematskim imenom -farnezil-difosfat:-farnezil-difosfat farneziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 2E,6E-farnezil difosfat + NADPH + H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } skvalen + 2 d ...

                                               

Somatostatinski receptor 1

Somatostatinski receptor tip 1 je protein koji je kod čoveka kodiran SSTR1 genom. Somatostatin deluje na mnogim lokacijama i inhibira oslobadanje hormona i drugih sekretornih proteina. Biološki efekti somatostatina su posredovani familijom G prot ...

                                               

Somatostatinski receptor 3

Somatostatinski receptor tip 3 je protein koji je kod čoveka kodiran SSTR3 genom. Somatostatin deluje na mnogim lokacijama i inhibira oslobadanje hormona i drugih sekretornih proteina. Biološki efekti somatostatina su posredovani familijom G prot ...