ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 771
                                               

Holest-4-en-3-on 26-monooksigenaza

Holest-4-en-3-on 26-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom holest-4-en-3-on,NADH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju holest-4-en-3-on + NADH + H + + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 26-hidrok ...

                                               

Holestanetriol 26-monooksigenaza

Holestanetriol 26-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom 5beta-holestan-3alfa,7alfa,12alfa-triol,NADPH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 5beta-holestan-3alfa,7alfa,12alfa-triol + 3 NADPH + 3 H + + 3 ...

                                               

Holestenon 5a-reduktaza

Holestenon 5a-reduktaza je enzim sa sistematskim imenom 3-okso-5alfa-steroid:NADP + Delta4-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 3-okso-5alfa-steroid + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 3-okso-Delta4-steroid ...

                                               

Holesterol oksidaza

Holesterol oksidaza je enzim sa sistematskim imenom holesterol:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju holesterol + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } holest-5-en-3-on +H 2 O 2 Ovaj enzim sadrži flavin ade ...

                                               

Holin monooksigenaza

Holin monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom holin,redukovani-feredoksin:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: holin + O 2 + 2 redukovani feredoksin + 2 H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } betain ...

                                               

Holin oksidaza

Holin oksidaza je enzim sa sistematskim imenom holin:kiseonik 1-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju holin + 2 O 2 +H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } betain + 2H 2 O 2 sveukupna reakcija 1a holin + O 2 ⇌ {\di ...

                                               

Holo-ACP sintaza

Holo-ACP sintaza -3-defosfo-KoA transferaza, 2--3-defosfo-KoA:apo-citrat lijaza, CitX, 2--3-defosfo-KoA:apo-citrat lijaza adenililtransferaza, 2--3-defosfo-KoA:apo-citrat lijaza 2--3-defosfo-KoA transferaza, 2--3-defosfo-KoA:apo-citrat-lijaza ade ...

                                               

Homospermidin sintaza

Homospermidin sintaza je enzim sa sistematskim imenom putrescin:putrescin 4-aminobutiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 2 putrescin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sim-homospermidin + NH 3 + H + 2 putrescin + sp ...

                                               

Homospermidin sintaza (spermidin-specifična)

Homospermidin sintaza je enzim sa sistematskim imenom spermidin:putrescin 4-aminobutiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju spermidin + putrescin ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } sim-homospermidin + propan-1.3-diamin R ...

                                               

Hondro-6-sulfataza

Hondro-6-sulfataza -N-acetil-D-galaktozamin-6-sulfat 6-sulfohidrolaza) je enzim sa sistematskim imenom 4-dezoksi-beta-D-gluk-4-enuronozil--N-acetil-D-galaktozamin-6-sulfat 6-sulfohidrolaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 4-dezoks ...

                                               

Hondroitin-sulfat-ABC endolijaza

Hondroitin-sulfat-ABC endolijaza je enzim sa sistematskim imenom hondroitin-sulfat-ABC endolijaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Endolitičko razlaganje 1-> 4-beta-galaktozaminskih veza izmedu N-acetilgalaktozamina i bilo D-gl ...

                                               

Iduronska kiselina

L-Iduronska kiselina je glavna komponenta uronske kiseline u glikozaminoglikanima dermatan sulfatu, i heparinu. Ona je takode prisutna u heparan sulfatu, mada u manjim količinama relativno na njen ugljenik-5 epimer glukuronsku kiselinu. IdoA je h ...

                                               

Indol-3-acetaldehid oksidaza

Indol-3-acetaldehid oksidaza je enzim sa sistematskim imenom acetaldehid:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju indol-3-ilacetaldehid +H 2 O + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } indol-3-ilacetat +H 2 O 2 ...

                                               

Indolpiruvat feredoksin oksidoreduktaza

Indolpiruvat feredoksin oksidoreduktaza piruvatna sintaza, IOR) je enzim sa sistematskim imenom 3-piruvat:feredoksin oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju indol-3-ilpiruvat + KoA + 2 oksidovani feredoksin ⇌ {\displaysty ...

                                               

Inducibilni faktor hipoksije-asparagin dioksigenaza

Inducibilni faktor hipoksije-asparagin dioksigenaza je enzim sa sistematskim imenom inducibilni faktor hipoksije-L-asparagin, 2-oksoglutarat:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju inducibilni faktor hipoksije-L- ...

                                               

Inducibilni faktor hipoksije-prolin dioksigenaza

Inducibilni faktor hipoksije-prolin dioksigenaza je enzim sa sistematskim imenom inducibilni faktor hipoksije-L-prolin, 2-oksoglutarat:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju inducibilni faktor hipoksije-L-prolin ...

                                               

Inhibitor dihidrofolat reduktaze

Inhibitor dihidrofolat reduktaze je molekul koji inhibira funkciju dihdrofolatne reduktaze. Molekuli ove grupe se ubrajaju u antifolate. Podatak da je folat neophodan za brzu deobu ćelija radi formiranje timina se koristi kao osnova terapeutskog ...

                                               

Inhibitor dihidrofolat sintaze

Inhibitor dihidrofolat sintaze je lek koji inhibira dejstvo dihidropteroat sintetaze. Većina jedinjenja ove grupe su sulfonamidi. U bakterijama, antibakterijski sulfonamidi deluju kao kompetitivni inhibitori enzima dihidropteroat sintetaza, DHPS. ...

                                               

Inozitol-1.3.4-trisfosfat 5/6-kinaza

Inozitol-1.3.4-trisfosfat 5/6-kinaza P3 5/6-kinaza, inozitol trisfosfatna 5/6-kinaza) je enzim sa sistematskim imenom ATP:1D-mio-inozitol 1.3.4-trisfosfat 5-fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 ATP + 1D-mio-inozitol ...

                                               

Inozitol-fosfat fosfataza

Inozitol-fosfat fosfataza -monofosfataza, inozitol 1-fosfataza, L-mio-inozitol-1-fosfat fosfataza, mio-inozitol 1-fosfataza, inozitolna fosfataza, inozitol monofosfatna fosfataza, inozitol-1-monofosfataza, mio-inozitol-1-fosfatna fosfohidrolaza, ...

                                               

Inozitol-heksakisfosfat kinaza

Inozitol-heksakisfosfat kinaza je enzim sa sistematskim imenom ATP:1D-mio-inozitol-heksakisfosfat 5-fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 ATP + 1D-mio-inozitol heksakisfosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } ADP ...

                                               

Inozitol-polifosfat multikinaza

Inozitol-polifosfat multikinaza je enzim sa sistematskim imenom ATP:1D-mio-inozitol-1.4.5-trisfosfat 6-fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 ATP + 1D-mio-inozitol 1.4.5-trisfosfat ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons ...

                                               

Inozitol-polifosfatna 5-fosfataza

Inozitol-polifosfatna 5-fosfataza P4 5-fosfataza, inozinska trifosfataza, D-mio-inozitol 1.4.5-trifosfat 5-fosfataza, D-mio-inozitol 1.4.5-trisfosfat 5-fosfataza, L-mio-inozitol 1.4.5-trisfosfat-monoesteraza, inozitol fosfat 5-fosfomonoesteraza, ...

                                               

Inulinska fruktotransferaza (DFA-I)

Inulinska fruktotransferaza, inulinska fruktotransferaza, inulin D-fruktozil-D-fruktoziltransferaza, inulin D-fruktozil-D-fruktoziltransferaza, 2.1-beta-D-fruktan lijaza) je enzim sa sistematskim imenom -beta-D-fruktan lijaza. Ovaj enzim katalizu ...

                                               

Inulinska fruktotransferaza (DFA-III)

Inulinska fruktotransferaza, inulinska fruktotransferaza, inulaza II, inulinaza II, inulinska fruktotransferaza, inulin D-fruktozil-D-fruktoziltransferaza, inulin D-fruktozil-D-fruktoziltransferaza, 2.1-beta-D-fruktanska lijaza) je enzim sa siste ...

                                               

Izatin

Izatin je derivat indola. Ovo jedinjenje je otkriveno 1841. kao produkt oksidacije indigo boje azotnom i hromnom kiselinom. Jedinjenje je prisutno u mnogim biljkama, kao što su na primer Isatis tinctoria, Calanthe discolor i Couroupita guianensis ...

                                               

Izocitrat dehidrogenaza (NAD+)

Izocitrat dehidrogenaza, nikotinamid adenin dinukleotid izocitratna dehidrogenaza) je enzim sa sistematskim imenom izocitrat:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju izocitrat + NAD + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpo ...

                                               

Izocitrat dehidrogenaza (NADP+)

Izocitrat dehidrogenaza dehidrogenaza, izocitratna dehidrogenaza, NADP-specifična izocitratna dehidrogenaza, NADP-vezana izocitratna dehidrogenaza, NADP-zavisna izocitratna dehidrogenaza, NADP isocitratna dehidrogenaza, izocitratna dehidrogenaza, ...

                                               

Izoflavon-7-O-b-glukozid 6"-O-maloniltransferaza

Izoflavon-7-O-b-glukozid 6"-O-maloniltransferaza 7-O-glikozid maloniltransferaza, malonil-KoA:flavon/flavonol 7-O-glukozid maloniltransferaza, MAT-7, malonil-koenzim A:izoflavon 7-O-glukozid-6 -maloniltransferaza, malonil-koenzim A:flavon/flavono ...

                                               

Izohinolin 1-oksidoreduktaza

Izohinolin 1-oksidoreduktaza je enzim sa sistematskim imenom izohinolin:akceptor 1-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju izohinolin + akceptor +H 2 O ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } izohinolin-12H-on + redukovani ...

                                               

Izoleucin N-monooksigenaza

Izoleucin N-monooksigenaza je enzim sa sistematskim imenom L-izoleucin,NADPH:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-isoleucin + 2 O 2 + 2 NADPH + 2 H + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } E-2-metilbutanal ok ...

                                               

J-113.397

J-113.397 je opioidni analgetik koji je bio prvi visoko selektivni antagonist nociceptinskog receptora. On je nekoliko stotina puta selektivniji za ORL-1 receptor nego za druge opioidne receptore. Njegovi efekti u studijama na životinjama su spre ...

                                               

Jazz (албум групе Queen)

Jazz је седми студијски албум британске рок групе Квин, објављен 10. новембра 1978. године. Албум је у Уједињеном Краљевству објавила кућа ЕМИ рекордс, док је у САД то урадила кућа Електра рекордс. Продуцирао га је Рој Томас Бејкер, а омот албума ...

                                               

Jodotirozin dejodinaza

Jodotirozin dejodinaza je enzim sa sistematskim imenom NADP +:L-tirozin oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju L-tirozin + 2 NADP + + 2 I- ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 3.5-dijodo-L-tirozin + 2 NADPH + 2 H + sveu ...

                                               

JWH-133

JWH-133 je potentan i selektivan agonist CB 2 receptora, sa Ki od 3.4 nM i selektivnošću od oko 200 puta za CB 2 u odnosu na CB 1 receptore. JWH-133, kao i WIN 55.212-2 i HU-210, sprečavaju inflamaciju uzrokovanu beta amiloidnim proteinima koji u ...

                                               

Kalikrein

Kalikreini su podgrupa serinskih proteaza, enzima koji imaju sposobnost razlaganja peptidnih veza u proteinima. Kod ljudi, kalikrein plazme nema poznatih homologa, dok tkivne kalikreinu srodne peptidaze kodiraju familiju od petnaest blisko srodni ...

                                               

Kalmodulin-lizin N-metiltransferaza

Kalmodulin-lizin N-metiltransferaza N-metiltransferaza, S-adenozil-L-metionin:kalmodulin-L-lizin 6-N-metiltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom S-adenozil-L-metionin:kalmodulin-L-lizin N6-metiltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hem ...

                                               

Kameleon efekat

Kameleon efekat je nesvesno imitiranje pokreta, reči, akcenta, mimike, facijalne ekspresije ili položaja tela naših sagovornika. Poput kameleona, prilagodavamo se našoj okolini, jer nam to pomaže da se osećamo prihvaćenijim i sigurnijim u socijal ...

                                               

Kanalni rodopsini

Kanalni rodopsini su potfamilija opsinskih proteina koji funkcionišu kao svetlošću-kontrolisani jonski kanali. Oni služe kao senzorni fotoreceptori kod unicelularnih zelenih algi, koji kontrolišu fototaksu, i.e. kretanje u responsu na svetlost. K ...

                                               

Karbamoil-fosfatna sintaza (glutamin-hidrolizujuća)

Karbamoil-fosfatna sintaza, karbamil fosfatna sintetaza, karbamoilfosfatna sintetaza II, glutamin-zavisna karbamil fosfatna sintetaza, karbamoil fosfatna sintetaza, CPS, ugljen-dioksid:L-glutamin amido-ligaza) je enzim sa sistematskim imenom vodo ...

                                               

Karboksinorspermidin sintaza

Karboksinorspermidin sintaza) je enzim sa sistematskim imenom karboksinorspermidin:NADP + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 karboksinorspermidin + H 2 O + NADP + ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } L-aspartat 4- ...

                                               

Karnitin O-palmitoiltransferaza

Karnitin O-palmitoiltransferaza, karnitinska palmitoiltransferaza I, karnitinska palmitoiltransferaza II, CPT-A, CPT-B, acilkarnitinska transferaza, karnitinska palmitoiltransferaza, karnitinska palmitoiltransferaza-A, L-karnitinska palmitoiltran ...

                                               

Kaspaza-3

Kaspaza-3 je enzim. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju Neophodno je prisustvo Asp ostatka u pozicijama P1 i P4. Preferentno dolazi do razlaganja sekvence Asp-Xaa-Xaa-Asp- sa hidrofobnim aminokiselinskim ostatkom u P2 poziciji i hidro ...

                                               

Katehol 2.3-dioksigenaza

Katehol 2.3-dioksigenaza je enzim sa sistematskim imenom katehol:kiseonik 2.3-oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju: katehol + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightleftharpoons } 2-hidroksimukonat semialdehid Za rad ovog enzima n ...

                                               

Keratinocitni faktor rasta

Keratinocitni faktor rasta, takode poznat kao FGF7, jeste faktor rasta prisutan u epitelijalizacinoj fazi zarastanja rana. U toj fazi, keratinociti prekrivaju ranu, formirajući epitel. KGF je mali signalni molekul koji se vezuje za receptor 2b fi ...

                                               

Ketol-kiselina reduktoizomeraza

Ketol-kiselina reduktoizomeraza, acetohidroksi kiselina izomeroreduktaza, ketolno kiselinska reduktoizomeraza, alfa-keto-beta-hidroksilacil reduktoizomeraza, 2-hidroksi-3-keto kiselina reduktoizomeraza, acetohidroksi kiselina reduktoizomeraza, ac ...

                                               

Kjuin tRNK-riboziltransferaza

Kjuin tRNK-riboziltransferaza -kjuin 34:kjuin tRNK-D-riboziltransferaza, transfer ribonukleinska kiselina kjuin 34 transglikozilaza) je enzim sa sistematskim imenom tRNK-guanozin 34:kjuin tRNK-D-riboziltransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću h ...

                                               

Klavaminat sintaza

Klavaminat sintaza je enzim sa sistematskim imenom dezoksiamidinoproklavaminat,2-oksoglutarat:kiseonik oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 1 dezoksiamidinoproklavaminat + 2-oksoglutarat + O 2 ⇌ {\displaystyle \rightle ...

                                               

KoA-disulfid reduktaza

KoA-disulfid reduktaza, NADH 2:KoA-disulfidna oksidoreduktaza, KoA:NAD + oksidoreduktaza, KoADR, koenzim A disulfidna reduktaza) je enzim sa sistematskim imenom KoA:NAD + oksidoreduktaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju 2 KoA + NA ...

                                               

Kob(I)irinska kiselina a,c-diamid adenoziltransferaza

Kobirinska kiselina a,c-diamid adenoziltransferaza alaminska adenoziltransferaza, akvakobalaminska adenoziltransferaza, akvokobalamin vitamin B12s adenoziltransferaza, ATP:kobalamin Cobeta-adenoziltransferaza) je enzim sa sistematskim imenom ATP: ...